Nieuws

Rapport Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

persoon snijd prei

Dit rapport uit 2010 beschrijft onze eerste zoektocht naar uitbuiting buiten de seksindustrie. FairWork (toen nog BlinN) heeft 16 maanden onderzoek gedaan naar uitbuiting in sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouw, horeca en huishoudelijke sector in Nederland.

Download: Rapport_uitbuiting_in_andere_economische_sectoren

Wetswijziging in 2005

Sinds de wetswijziging in 2005 kwamen weinig slachtoffers in beeld bij politie, justitie en hulpverleningsorganisaties. Toch waren er genoeg signalen dat arbeidsuitbuiting in Nederland plaatsvindt. Maar slachtoffers, overheidsinstellingen, hulpverleners en de Nederlandse bevolking waren zich te weinig bewust van het probleem.

Het rapport doet verslag van de resultaten van ons veldwerk. Daarbij is de inzet van cultural mediators onmisbaar gebleken. Zij zijn migranten met dezelfde culturele achtergrond als de slachtoffers. Zij slaan een brug tussen (mogelijke) slachtoffers en Nederlandse organisaties. Zo kunnen we slachtoffers vinden en ondersteunen.