Nieuws

Stop uitbuiting door diplomaten

mevrouw maakt raam schoon

Een groep huishoudelijk werkers die in Nederland is uitgebuit door buitenlandse diplomaten, voert actie. Samen willen ze voorkomen dat hun collega’s in de toekomst ook slachtoffer van mensenhandel worden. Ze pleiten voor preventieve maatregelen en een hardere aanpak van diplomaten die zich schuldig maken aan mensenhandel.

Petitie

Deze huishoudelijk werkers verkeren in een kwetsbare positie, omdat ze bij hun werkgever in huis wonen en hun verblijfsvergunning afhankelijk is van hun baas. Bij misstanden kunnen de slachtoffers moeilijk hun recht halen, omdat diplomaten immuniteit genieten.

De slachtoffers willen dat misstanden worden aangepakt en dat preventieve maatregelen worden genomen, zodat hun collega’s in de toekomst niet hetzelfde gebeurt. Ze hebben een petitie opgesteld, die vandaag is aangeboden aan de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken.

Strafbaar?

FairWork en SHOP (Stichting Opvang Hulpverlening Prostitutie en Slachtoffers mensenhandel) hebben sinds 2010 tenminste 12 gevallen van mensenhandel door diplomaten geregistreerd. Slachtoffers maakten melding van onderbetaling, gebrek aan vrije dagen, (seksuele) intimidatie, inname van het paspoort en opsluiting. Deze arbeidsuitbuiting is in Nederland strafbaar gesteld als mensenhandel. Doorslaggevend daarbij is de combinatie van niet (of nauwelijks) betaald worden, (hele) slechte arbeidsomstandigheden en gevangen zitten in de uitbuitingssituatie.

Maar een diplomaat kan vanwege de immuniteit die hij of zij geniet niet vervolgd worden voor het plegen van strafbare feiten. Deze immuniteit is vastgelegd in het Verdrag van Wenen. Dit verdrag maakt het functioneren van de diplomatie mogelijk, maar wordt soms misbruikt om de wet te ontduiken.

Brede steun, de petitie wordt gesteund door:

 

 

-FairWork
-SHOP
-Migrante Netherlands Den Haag
-IMWU NL
-RESPECT Network NL
-Advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag
-HVO-Querido
-HIVOS
-Humanitas PMW
-CoMensha
-Fier

Lees de petitie