Nieuws

Rapport Zien en Gezien Worden

FairWork logo

Een onderzoek van FairWork uit 2016 naar de signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Dit rapport is gebaseerd op gesprekken met 20 slachtoffers en 19 professionals van 14 organisaties. We beschrijven wat ons in deze gesprekken is opgevallen. Ook zet FairWork belangrijke bespreekpunten vanuit het perspectief van slachtoffers op een rijtje.

Download Zien_en_Gezien_Worden

Een breed scala aan overheids- en maatschappelijke organisaties in Europa houdt zich bezig met de bestrijding van mensenhandel. Het bewustzijn en begrip van signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting blijft echter beperkt.

Daarom is het PRO-ACT project opgezet door FairWork, Focus on Labour Exploitation (FLEX) (Verenigd Koninkrijk) en ADPARE (Roemenië). Het doel van het project is de aanpak van mensenhandel met het oogmerk van arbeidsuitbuiting in de Europese Unie te verbeteren, door het ontwikkelen van effectieve strategieën voor proactieve signalering en ondersteuning van slachtoffers.

Een van de onderdelen van dit project is een onderzoek naar signalering en ondersteuning in Nederland. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de huidige situatie op het gebied van signalering en ondersteuning van arbeidsuitbuiting in Nederland.

Met speciale aandacht voor de ervaringen en meningen van slachtoffers is gekeken naar:

  • het bewustzijn en begrip van arbeidsuitbuiting onder opsporingsinstanties en andere betrokken organisaties met een mogelijke rol in signalering;
  • zelfidentificatie;
  • de ondersteuningsbehoeften van slachtoffers;
  • een opsporingsgerichte versus mensenrechtenbenadering.