Nieuws

Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early Identification

Logo-Safe

FairWork maakt in 2017 en 2018 deel uit van het Europese project ‘Safe! Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking‘.

Doel van het project

Doel van dit project is zorgen voor een toekomstgerichte begeleiding met aandacht voor veilige terugkeer van slachtoffers van mensenhandel in Europa. Tweede speerpunt is het in een zo vroeg mogelijk stadium identificeren en beschermen van slachtoffers.

Rol van FairWork

De rol van de FairWork Academie lag in het ontwikkelen van trainingsmateriaal, het opleiden van een trainerspoule en het uitvoeren van nationale en internationale trainingen. Zo trainden we in Macedonië, Hongarije en Bulgarije mensen die werken aan de grens als maatschappelijk werker of bij de grenspolitie op signaleren van mensenhandel. Ook werd er aandacht besteed aan hoe je een slachtoffer, na identificatie, toekomstgericht begeleid.

Safe! project. Stemmen uit het veld. Trainingshandboek. December 2018

Safe! project. Voices from the field. Training manual. December 2018

Safe! project. Voices from the field. Final Report. December 2018