Nieuws

Wie klopten aan bij FairWork in 2018?

In 2018 hebben 449 mensen individueel advies van FairWork ontvangen. Deze melders hadden 954 collega’s die in eenzelfde situatie zaten. Wie zijn deze mensen?


Ze vonden FairWork via vrienden, kennissen en familie (83), zoekmachine (69) of via Facebook (30). Ook vonden mensen ons via andere hulporganisaties, onze vrijwillige cultural mediators, via andere cliënten, ambassades en social media.

We hadden in 2018 contact met 278 mannen en 166 vrouwen. Van de mensen van wie de leeftijd is geregistreerd, was het grootste gedeelte tussen de 20 en 40 jaar oud.
Bij 37% van de 449 melders was sprake van een of meer signalen van mensenhandel en zij zijn verder begeleid door FairWork. De rest van deze mensen is doorverwezen naar andere instanties voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.

Melding

FairWork heeft in 2018 in bulk melding van misstanden gedaan bij de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). We deden ook meldingen met persoonlijke verklaringen:
• 19 cases bij ISZW;
• 10 cases bij de politie.

In 2018 is na interventie drie keer alsnog loon uitbetaald door een werkgever.

Land van herkomst

In 2018 was het merendeel van onze cliënten afkomstig uit Polen (259). Verder kregen we relatief veel meldingen van mensen uit Roemenië (79).
Daarnaast klopten bij ons aan: 19 personen uit Bulgarije, 16 uit Spanje, 12 van de Filipijnen, 6 uit Argentinië, 5 uit Hongarije, 3 uit Peru en Egypte. Uit 21 andere landen van herkomst meldde zich vorig jaar 1 persoon bij Fairwork.

Verblijfsstatus

Het merendeel van onze cliënten in 2018 was ingezetene van de Europese Unie (386). Verder klopten 12 ongedocumenteerde mensen bij ons aan en 2 ingezeten van de EU zonder recht om te werken. Daarnaast melden zich enkele cliënten met een tewerkstellingsvergunning, verblijfsvergunning, geprivilegieerd document, verblijf bij partner, au pair visum en een verlopen toeristenvisum. Tot slot was van 27 mensen de verblijfsstatus bij ons onbekend.

Sector

We ontvingen in 2018 de meeste meldingen over de productiesector (110), horeca (22), de vleesindustrie (21), de land- en tuinbouw (18), de logistiek (18) en de bouw (13).

Regionale verdeling

De meeste meldingen in 2018 gingen over uitbuiting in de provincie Zuid-Holland (37), Noord-Holland (37), Brabant (29), Limburg (19) en Gelderland (17).
Van 283 mensen konden we de regio helaas niet registreren. We werken aan manieren om deze informatie in de toekomst wel te kunnen verzamelen.

Arbeidssituatie

Het grootste deel van de melders in 2018 was werkzaam als uitzendkracht (302 personen).
De meest gemelde klachten van cliënten waren: salaris niet betaald (156), problemen rond ziekte (60) en lange dagen/veel uren werk (34).