Nieuws

Hoe kunnen werkgevers seksuele intimidatie van arbeidsmigranten tegengaan?

mensen lopen in hal

Maatregelen die werkgevers kunnen nemen om seksuele intimidatie van arbeidsmigranten tegen te gaan:

 1. Leg uit wat onder seksuele intimidatie verstaan wordt (in culturele context).
 2. Maak omgangsregels/gedragsregels waarin heel duidelijke voorbeelden staan van seksuele intimidatie en draag deze actief uit. Leg nieuw personeel (of bij wijzigingen) de gedragsregels uit en laat hen de gedragsregels ondertekenen.
 3. Maak duidelijk dat er sancties staan op seksuele intimidatie: een berisping, overplaatsing of schorsing en in ernstige gevallen ontslag.
 4. Maak het thema seksuele intimidatie bespreekbaar binnen je organisatie.
 5. Stel een klachtenprocedure op: werknemers moeten weten waar ze terecht kunnen met hun klacht.
 6. Vang klachten over seksuele intimidatie goed op en handel ze zorgvuldig af.
 7. Spreek (potentiele) daders aan op hun gedrag.
 8. Stel een vertrouwenspersoon aan en maak die bekend in je organisatie. Vertrouwenspersoon: benoemen van concrete verantwoordelijkheden o.a. voorlichting geven, geheimhoudingsplicht.
 9. Promoot participatie van arbeidsmigranten in de ondernemersraad.
 10. Houd er rekening mee dat arbeidsmigranten wellicht langer in een situatie blijven vóór ze melden. Er is vaak angst voor ontslag, ze hebben niet altijd een alternatief.
 11. Andere maatregelen: extra lamp in een donkere gang, verlichting bij de fietsenstalling, verwijderen van een seksueel getinte poster.
 12. Zorg voor informatie over wat seksuele intimidatie is, waar mensen dit kunnen melden in de taal van de arbeidsmigrant (of met pictogrammen).
 13. Zorg voor separate huisvesting voor mannen en vrouwen.

 

Lees meer:

Waar kan ik misstanden melden?

Rapport ‘Kwetsbaarheid van Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten voor seksuele intimidatie’ (2016)