Nieuws

Privacywetgeving en melden signalen mensenhandel

mensen staan om papieren op de grond

Vandaag maakte de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bekend dat het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel de afgelopen jaren bijna gehalveerd is.

Instanties melden minder omdat zij vanwege privacywetgeving niet zonder expliciete toestemming van het slachtoffer gegevens mogen delen voor registratie. Ook de FairWork Academie ziet tijdens trainingen die zij verzorgt over het signaleren van mensenhandel dat deelnemers worstelen met de implementatie van privacywetgeving in hun organisatie. 

Op het moment dat niet genoeg duidelijkheid is wat vanwege privacywetgeving wel of niet mag gedeeld mag worden binnen een organisatie (bijvoorbeeld een gemeente), heeft dat een negatief effect op het ophalen van signalen van mensenhandel.

Haaldelict

Romaike Zuidema, trainer FairWork Academie zegt: “Mensenhandel is namelijk een haaldelict: slachtoffers komen niet zomaar naar voren met hun verhaal, je moet dus actief op zoek gaan naar signalen.”

Professionals (zoals ambtenaren) kunnen tijdens hun werk een stukje van de mensenhandelketen zien. “Vaak zijn dit ‘zachte’ signalen. Die zijn subtieler, maar zeker niet minder waardevol. Mensen twijfelen snel of ‘dit wel meldenswaardig is’. Het helpt dan niet mee als intern onduidelijkheid is over wat ze wel en niet mogen delen,” legt Zuidema uit.

Meldingsbereidheid verhogen

Het is dus cruciaal dat organisaties intern duidelijkheid creëren over de implementatie van privacywetgeving bij het onderwerp mensenhandel.

Zuidema: “Zonder die duidelijkheid lopen organisaties het risico dat medewerkers uit angst de wet te overtreden niets doen met signalen die ze zien. Daardoor blijven gevallen van mensenhandel onzichtbaar en worden slachtoffers niet geholpen.”

De FairWork Academie neemt dit onderwerp mee in haar trainingsaanbod, bijvoorbeeld in de nieuwe verdiepingsworkshop ‘Hoe verhoog ik de meldingsbereidheid in mijn gemeente?’, die in december van start gaat.

Lees meer over de werkwijze van de FairWork Academie