Nieuws

FairWork in de media 2020

mask corona

Bekijk hier wat over ons werk is verschenen in de media in 2020.

Kijk voor vorige jaren hier.

 

NPO Radio 1 BNN VARA: ‘Arbeidsmigranten worden uitgebuit’

Ieder jaar komen er veel arbeidsmigranten naar Nederland om hier te werken. Ze zijn vooral gewild in sectoren waar hard gewerkt moet worden
voor weinig geld. Bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw sector en in de voedselverwerking. Nu komen organisaties vaak nog veel misstanden tegen. Francien Winsemius van FairWork vertelt daarover.

 

Cleantotaal: Amsterdamse hotelschoonmakers kwetsbaar, onzeker, afhankelijk en onzichtbaar

Inspectie SZW beboet al jaren hotels en schoonmaakbedrijven vanwege niet naleven van wet- en regelgeving. Amsterdam spant de kroon. Een scriptie in opdracht van FairWork schijnt licht op de problemen van de kwetsbare en onzichtbare werknemers.

 

Brabants Dagblad: Expert mensenhandel: ‘Als ik er één per jaar red, red ik toch een mensenleven. Zo zit ik in de wedstrijd’

Veel vrolijks heeft ze niet te vertellen, maar de Brabantse politievrouw Lizeth Schellekens (59) laat zich niet ontmoedigen. Al vele jaren gepokt en gemazeld in de aanpak en bestrijding van mensenhandel, weet Schellekens alles over de ellende die uitbuiting met zich mee brengt.

,,De corona-crisis is een wake up call voor de kwetsbare positie van arbeidsmigranten. Hoog tijd om in de uitzendbranche het kaf van het koren te scheiden. Problemen van slechte werk- en huisvestingsomstandigheden, al dan niet in combinatie met dwang en misleiding, doen denken aan oplichtende contrastvloeistof. Het was er allemaal al, maar corona heeft het ineens heel zichtbaar gemaakt.”

Sinds vijfenhalf jaar is Schellekens namens de politie Oost-Brabant gedetacheerd als expert mensenhandel bij Taskforce RIEC (het Regionaal Informatie en Expertise Centrum) voor Zeeland en Brabant. Die fungeert als wapen tegen ondermijnende criminaliteit. Daarnaast geeft ze op freelance basis trainingen voor landelijke organisatie FairWork in het herkennen van signalen mensenhandel. 

 

NRC: Geen papieren? Dan kan je vaak fluiten naar je geld

„Uitbetaling onder het minimumloon aan ongedocumenteerden die werken, gebeurt op grote schaal”, zegt Anna Ensing van FairWork, dat slachtoffers van uitbuiting bijstaat, juridisch en met informatie. „Ook maken mensen lange uren, doen ze zwaar werk, of zonder beschermende middelen. Bijvoorbeeld in de bouw.” In 2019 en 2020 ontving FairWork 193 vragen of klachten over misstanden op de werkvloer in Amsterdam. Daarvan waren er minstens 113 afkomstig van ongedocumenteerden, met name werkzaam in de horeca en de schoonmaak. De klachten betroffen vaak ontslag, niet betaalde salarissen of baanverlies door corona. „Dat aantal zegt weinig over de omvang van misstanden”, zegt Ensing. „Mensen zijn vaak bang om een melding te doen, omdat ze ongedocumenteerd zijn.”

Overigens: niet altijd wíl de cliënt dat contact met de werkgever. „We maken het nauwelijks mee dat ongedocumenteerden, die toch vaak in de overlevingsstand staan, zo’n rechtszaak willen aangaan. Of ze zijn hun werkgever dankbaar en willen geen problemen. Dat gaat heel vaak zo.” In zeven van de 193 klachten sinds 2019 heeft FairWork – in overleg met de cliënt – de inspectie ingeschakeld. Die zaken lopen nog.

 

FunX: ‘Twee derde Nederlandse bedrijven maakt zich schuldig aan arbeidsuitbuiting’

Twee derde van de Nederlandse bedrijven, die gebruikmaken van uitzendkrachten, maken zich weleens schuldig aan arbeidsuitbuiting. Dat blijkt uit een onderzoek van FairWork. Hoe dan?! Francien Winsemius van FairWork vertelde er meer over in Start met Fernando.

 

BNR Nieuwsradio: Arbeidsuitbuiting: twee derde van de Nederlandse bedrijven doet er aan mee

Ongeveer twee derde van de Nederlandse bedrijven of organisaties maakt zich wel eens schuldig aan arbeidsuitbuiting. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de organisatie FairWork. Het onderzoek richt zich op bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten. ‘We zien al jaren dezelfde top 10 aan uitzendbureaus voorbijkomen’, zegt Francien Winsemius van Fairwork.

Volgens Winsemius richt het onderzoek zich vooral op arbeidsmigranten en variëren de klachten van het inzetten van goedkope arbeidskrachten, slechte huisvesting, het onderbetalen van mensen, onhaalbare targets, niet naar het toilet mogen onder werktijd en veel overwerk. Winsemius vindt het opmerkelijk dat veel organisaties erkennen dat deze praktijken bestaan. ‘Je weet ervan, maar je handelt er niet naar.’

Winsemius roept bedrijven op te stoppen met malafide uitzendorganisaties en wijst op een checklist van het ministerie van Sociale Zaken die ‘bedrijven eens wat vaker ter hand zouden moeten. Het is strafbaar, je kunt een boete krijgen en in echte gevallen van arbeidsuitbuiting kan je voor de rechter komen en in de gevangenis terechtkomen.’

 

NRC: Gebrekkige controle arbeidskrachten: ‘Het is alsof bedrijven wegkijken van misstanden’

FairWork vertelt over ons onderzoek naar de omvang van uitbuiting en de houding van werkgevers ten opzichte van uitzendbureaus. ‘Het is alsof bedrijven wegkijken van misstanden.’

 

Brabants Dagblad: Ruzie tussen frambozenstruiken, inspectie Heusen komt te laat

FairWork, de organisatie die moderne slavernij bestrijdt, registreerde de afgelopen 1,5 jaar in de provincie Brabant 93 vragen en klachten. Daarbij zaten 14 signalen van mensenhandel/arbeidsuitbuiting, een van de ernstigste misdrijven uit het wetboek van strafrecht. Polen zijn goed voor driekwart van de vragen en klachten. Die gaan verder over ondermaatse werksituatie, (recent) over corona, te laag en in het geheel niet betaald loon. ‘Elf dagen gewerkt, geen contract, geen loon; vertrokken!’, zo meldde een Roemeen. De meeste klachten betroffen werk in de productie, de land- en tuinbouw en de transport.

De registratie toont slechts een topje van de ijsberg, denkt de woordvoerster. ,,De drempel is laag, onze vrijwilligers uit herkomstlanden zijn via social media makkelijk bereikbaar. Maar mensen zijn vaak moe na lange werkdagen en hebben er zelf lang niet altijd direct belang bij aan de bel te trekken. Een klacht betreft bovendien vaak meerdere mensen.” 

 

Trouw: De Poolse Karys weet wat het is: moderne slavernij in het Westland

“Het is alsof je onze database opleest”, zegt Francien Winsemius van FairWork nadat ze een samenvatting van de grieven heeft aangehoord. Klachten over belabberde omgang met ziekte, dure woonruimte, uitgeoefende druk en de voortdurende dreiging van ontslag staan bij de ngo die moderne slavernij bestrijdt in het rijtje met gebruikelijke klachten , zegt ze.

 

Financieel Dagblad: Slavernij is onmogelijk helemaal uit te roeien

Door de coronacrisis wordt FairWork overspoeld met vragen. Vaak gaat het om ongedocumenteerde werknemers. Hun salaris wordt van de ene op de andere dag stopgezet. Of ze worden ontslagen als ze zich ziek melden. Geld om terug naar hun land te gaan hebben ze niet. Honderden illegale werknemers hebben zich de afgelopen maanden gemeld.

 

Groene Amsterdammer: ‘In de distributiecentra van AH en Jumbo is afstand houden onmogelijk’

FairWork vertelt over meldingen van Poolse medewerkers in distributiecentra. ‘Drie Poolse medewerkers vertelden dat ze dicht op elkaar moeten werken en dat de ingestelde veiligheidsmaatregelen niet door de werkgever worden gerespecteerd. Vreemd is dat tijdens de pauzes de veiligheidsregels wel strikt moeten worden toegepast.’

 

NRC: ‘Arbeidsmigranten in problemen door coronavirus’

Het aantal arbeidsmigranten dat in Nederland in de problemen is geraakt door de coronacrisis neemt enorm toe. Dat concludeert FairWork, een ngo die arbeidsmigranten adviseert over hun rechten. Het aantal vragen dat de organisatie krijgt is verviervoudigd in vergelijking met voor de crisis. De organisatie kreeg tussen half maart en half april 263 vragen binnen. FairWork noemt dat zelf „het topje van de ijsberg”.