Nieuws

Corona en werk in Nederland

virus deeltjes groen

Belangrijke informatie over Corona voor arbeidsmigranten in Nederland

Misschien zit u plotseling zonder werk vanwege het Coronavirus / COVID19. Mogelijk moet u dus terugkeren naar uw land van herkomst. Controleer voordat u vertrekt de voorwaarden in uw arbeidsovereenkomst en zorg ervoor dat u uw rechten krijgt.

  • In Nederland heeft uw werkgever de plicht u een veilige werkomgeving te bieden (bijvoorbeeld nu: voldoende zeep en papieren handdoeken). Uw werkgever moet u ook informeren over de symptomen van het coronavirus. Bij ziekte kan uw werkgever u doorverwijzen naar een bedrijfsarts.
  • Als u symptomen van corona heeft, kan uw werkgever u de toegang tot de werkplek ontzeggen. U kunt telefonisch contact opnemen met een huisarts om uw klachten te bespreken.
  • Mijn werkgever heeft een verkorte werktijd aangevraagd. Wat betekent dit voor mij als werknemer? Uw werkgever vraagt ​​mogelijk een arbeidsvergunning voor korte tijd aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als dit wordt verleend, betaalt UWV het bureau. Uw werkgever betaalt u het volledige loon, dat bestaat uit een WW-toeslag. Voor jou verandert er dus niets. U hoeft geen actie te ondernemen of een uitkering aan te vragen.
  • Controleer voordat u naar huis gaat de laatste informatie op de website van uw ministerie van Buitenlandse Zaken. U vindt er advies over welk transport te gebruiken, of openingstijden van verschillende grenzen in Europa.

Je bent ziek (geïsoleerd)

De normale regels bij ziekte zijn van toepassing. De gevolgen zijn afhankelijk van uw arbeidsovereenkomst:

  • Bij contracten met uitzendbeding staat u ingeschreven bij UWV. UWV bepaalt of u recht heeft op een ziekte-uitkering. Op deze uitkering moet de uitzendonderneming een percentage aanvullen.
  • Bij contracten zonder uitzendbeding moet uw werkgever u bij ziekte betalen. Wachttijd één dag.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de Nederlandse regering geadviseerd dat er in heel Nederland aanvullende maatregelen nodig zijn om de verspreiding van Corona te voorkomen. Bekijk hun video over het virus.

Lees meer over Corona en gezondheid. 

Veiligheid op het werk

  • Alle mensen in Nederland wordt aangeraden om, indien mogelijk, thuis te werken.
  • Bij persoonlijk contact volgt u de richtlijnen van het RIVM op het gebied van hygiëne en houdt u minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.

Als u ongedocumenteerd bent en wordt geconfronteerd met het Coronavirus

We raden werknemers zonder papieren aan om met uw werkgevers te onderhandelen over de uitbetaling van de arbeidsovereenkomst. U heeft bij wet dezelfde rechten als elke andere werknemer in Nederland. Tips:

  • Leg uw werkgever uw moeilijke situatie uit: als u niet werkt, heeft u geen inkomen.
  • Hanteer de veiligheidsmaatregelen volgens RIVM

Als u ziek bent, heeft u recht op ziektegeld.

Als u niet ziek bent en uw werk wordt geannuleerd door uw werkgever, heeft u nog steeds dezelfde rechten op doorbetaling als elke andere werknemer.

Neem contact op met FairWork als u vragen heeft over uw arbeidsrechten

Ons advies is gratis en u kunt anoniem blijven als u dat wilt. Contactpagina.