Nieuws

Aanbod FairWork tijdens coronacrisis

FairWork zet zich tijdens deze coronacrisis extra in voor migranten in Nederland, onze doelgroep. Alle medewerkers werken natuurlijk vanuit huis, via internet en telefoon. Wat is ons aanbod op het gebied van informatievoorziening en ondersteuning?

  • Via online veldwerk en campagnes op social media gericht op migranten in Nederland verspreiden we informatie over het coronavirus & werk en de ondersteuningsmogelijkheden van FairWork;
  • Onze cultural mediators en ondersteuners geven kosteloos advies op maat aan individuele hulpvragers en ook aan organisaties;
  • We bemiddelen kosteloos bij conflicten tussen werker en werkgever, ook als het gaat om informeel werk (zonder contract). Bijvoorbeeld als er plotseling geen schoonmaker meer nodig is en er niet doorbetaald wordt, of bij onenigheid over coronamaatregelen op het werk.

 

Extra aandacht voor meest kwetsbaren

We hebben in deze crisis extra aandacht voor de meest kwetsbaren voor wie nagenoeg alle vormen van ondersteuning nu wegvallen.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • ongedocumenteerden;
  • live-in workers, zoals au pairs en verzorgenden;
  • arbeidsmigranten met onzeker tijdelijk werk die ontslagen worden en daardoor huisvesting kwijtraken, ziek worden of niet terug kunnen keren naar huis.

Oproep: We verzamelen de problemen waar deze kwetsbare groepen tegenaan lopen om voor verbeteringen te kunnen pleiten en onze ondersteuning zo goed mogelijk in te richten. Daarom ontvangen we van de lezers van deze nieuwsbrief graag actuele ervaringen/vragen/knelpunten, via het contactformulier.

 

Trainingen en bijeenkomsten van FairWork

In de komende periode stonden vele trainingen en bijeenkomsten over uitbuiting gepland. Alle onze activiteiten in groepsverband zijn tot 1 juni afgelast.

Op dit moment denken we na over alternatieven. Sommige bijeenkomsten zullen we uitstellen, andere kunnen online doorgang vinden. Daarover volgt later meer informatie. Voor vragen over geplande bijeenkomsten kun je contact opnemen via het contactformulier.