Nieuws

Brief arbeidsmigranten en COVID-19

FNV, CNV, CoMensha en FairWork hebben per brief de aandacht gevraagd van de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor arbeidsmigranten en COVID-19.

“Veel arbeidsmigranten in Nederland werken in de cruciaal benoemde beroepen in vitale processen. Sinds de eerste RIVM-richtlijnen van kracht zijn ter bescherming van burgers en de volksgezondheid zijn er veel zorgwekkende schendingen van de naleving geconstateerd op werkplekken en woonlocaties met veel arbeidsmigranten. Deze urgente problematiek heeft grote impact op het welzijn van de arbeidsmigranten en hun collega’s, en in potentie ook op de volksgezondheid en de continuïteit in de vitale processen. We zijn met werkgevers en met overheden in gesprek over een gerichte en effectieve aanpak. We achten het daarnaast van groot belang om ook de Kamer hierover te informeren, omdat een effectieve aanpak een stevig draagvlak behoeft.

Arbeidsmigranten zijn vaak voor werk, transport, huisvesting én zorgverzekering afhankelijk van werkgevers en/of uitzendbureaus en dat brengt afhankelijkheidsrisico’s met zich mee, die al eerder onder uw aandacht zijn gebracht. We constateren dat die in het licht van de huidige coronacrisis extra precair worden. Door de afhankelijkheid van inkomen, huisvesting en zorgverzekering van één partij, is de druk om door te werken groot en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen onveilige werksituaties beperkt. Hiervoor is aandacht geweest in media en zijn er Kamervragen gesteld en sociale partners spannen zich in om tot afspraken over een gezonde werk- en woonomgeving te komen voor arbeidsmigranten, maar het vergt ook een brede inspanning van uw Kamer.”

Lees de volledige brief: Arbeidsmigranten en COVID-19 en de bijlage daarbij: Bijlage brief Arbeidsmigranten en COVID-19