Nieuws

Voorbeeldbrieven voor werkgever

FairWork ontvangt een groeiend aantal vragen van ongedocumenteerde werknemers die niet meer kunnen of mogen werken en daardoor in ernstige financiele problemen komen. We hebben twee voorbeeldbrieven opgesteld, die werknemers zelf naar hun werkgever kunnen sturen of mailen om het gesprek over hun situatie te openen.

 

Voorbeeldbrief te sturen door een ongedocumenteerde werknemer die niet meer mag komen werken / Sample letter to be sent by an undocumented employee who is no longer allowed to work:

Beste heer/ mevrouw (NAAM WERKGEVER/NAME EMPLOYER),

Ik werk sinds (DATUM/DATE) voor u als (FUNCTIE/JOB TITLE) in (BEDRIJF en/of PLAATSNAAM/COMPANY and/or PLACE).

U heeft mij geïnformeerd dat ik momenteel niet meer voor u kan werken, vanwege de crisis rondom het coronavirus COVID-19.

Ik wil u laten weten dat ik zonder dit werk in serieuze financiële problemen kom. Zonder inkomen kan ik niet in mijn basisbehoeftes voorzien en ik kan mijn financiële verplichtingen (zoals het betalen van de huur, water en elektriciteit, en het ondersteunen van mensen die afhankelijk van mij zijn) niet nakomen. Omdat ik mij niet mag registreren in Nederland maak ik ook geen aanspraak op een uitkering of andere vangnetten zoals de voedselbank.

Graag zou ik met u bespreken of er mogelijkheden zijn om mijn werk uit te blijven voeren in aangepaste omstandigheden (bijvoorbeeld als u zelf niet aanwezig bent). (DEZE ZIN ALLEEN GEBRUIKEN ALS JE MOGELIJKHEDEN ZIET, BIJVOORBEELD BIJ SCHOONMAAK AAN HUIS / ONLY USE THIS SENTENCE IF YOU SEE POSSIBILITIES TO PROCEED WORKING IN AN ADAPTED WAY, FOR EXAMPLE FOR CLEANERS AT HOMES)

Als het niet mogelijk is om voor u te blijven werken wil ik u vriendelijk vragen om mij op een redelijke manier te compenseren door mij (tenminste deels) door te betalen, voor de tijd dat ik niet kan komen werken.

Stichting FairWork heeft mij geïnformeerd dat dit tot mijn rechten behoort, volgens het Nederlandse arbeidsrecht. FairWork heeft mij aangeraden u deze brief te sturen.

Graag hoor ik van u wat de mogelijkheden zijn.

Vriendelijke groet,

(JOUW NAAM/YOUR NAME)

 

Voorbeeldbrief te sturen door een ongedocumenteerde werknemer die zelf ziek is of was / Sample letter to be send by an undocumented employee who is or was ill himself or herself:

Beste heer/ mevrouw (NAAM WERKGEVER / NAME EMPLOYER )

Ik werk sinds (DATUM/DATE) voor u als (FUNCTIE/JOB TITLE) in (BEDRIJF en/of PLAATS / COMPANY and/or PLACE).

Sinds (DATUM/DATE) ben ik ziek en ik heb u geïnformeerd dat ik tijdelijk niet voor u kan werken.

Ik wil u laten weten dat ik zonder dit werk in serieuze financiële problemen kom. Zonder inkomen kan ik niet in mijn basisbehoeftes voorzien en ik kan mijn financiële verplichtingen (zoals het betalen van de huur, water en elektriciteit, en het ondersteunen van mensen die afhankelijk van mij zijn) niet nakomen. Omdat ik mij niet mag registreren in Nederland maak ik ook geen aanspraak op een uitkering of andere vangnetten zoals de voedselbank.

Ik wil u daarom vragen om mij tijdens mijn ziekte (tenminste gedeeltelijk) door te blijven betalen.

Stichting FairWork heeft mij geïnformeerd dat dit tot mijn rechten behoort, volgens het Nederlandse arbeidsrecht. FairWork heeft mij aangeraden u deze brief te sturen.

Graag hoor ik van u wat de mogelijkheden zijn.

Vriendelijke groet,

(JOUW NAAM/YOUR NAME)