Nieuws

Claim je arbeidsrechten!

vrouw houd de handen van een jongetje vast

FairWork heeft een aantal verhalen verzameld van arbeidsmigranten die zich verdiept hebben in hun arbeidsrechten en de ondersteuningsmogelijkheden in Nederland.  Zij hebben daardoor een sterkere arbeidspositie verkregen en/of hebben hun recht behaald.

Gedeeltelijke doorbetaling tijdens lockdown

Clemencia, een 29-jarige Zuid-Amerikaanse vrouw, werkte fulltime als oppas voor baby’s in verschillende Noord-Hollandse families. Toen corona uitbrak vroegen haar werkgevers om niet meer te komen. Ze raakte ineens al haar inkomsten kwijt.

Vervolgens nam Clemencia contact op met FairWork en werd geïnformeerd over de arbeidsrechten van ongedocumenteerden. Ze kreeg de tip om met haar werkgevers te onderhandelen over een eventuele doorbetaling. Clemencia was erg verbaasd, want wist niet dat ze arbeidsrechten had. Ze was blij met de informatie en de tip van FairWork.

Daarna benaderde Clemencia haar werkgevers. Ze gaf aan dat ze in een moeilijke situatie zat en hulp heeft gezocht bij FairWork. Ze vertelde dat ze begrepen heeft dat ze arbeidsrechten heeft. Clemencia zei verder dat ze graag met haar werkgevers wil praten over de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen tijdens de lockdown. Ze gaf ook aan dat als ze geen betaling krijgt, ze ook niet verplicht is een werkrelatie met de werkgevers te behouden.

Een van de families heeft toen aangegeven haar weer terug te willen. De familie heeft besloten Clemencia in de maand dat ze niet heeft gewerkt de helft van haar gebruikelijke salaris te betalen. In de periode daarna gaan ze bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt en samen een oplossing bespreken.

Contract gerespecteerd

Julia, een 25-jarige Poolse vrouw, werkte zeven weken via een uitzendbureau. Ze wilde haar contract opzeggen omdat ze de arbeidsomstandigheden slecht vond.

Het bureau informeerde haar over een opzegtermijn van twee weken. Ook zei het bureau dat ze een boete van 250 euro zou moeten betalen als ze die opzegtermijn niet zou respecteren. Ze schrok en nam contact met FairWork op voor hulp.

FairWork nam het contract van Julia door en informeerde haar dat de opzegtermijn en boete nergens te vinden zijn. Noch in haar contract, noch in de ABU CAO, waar alleen staat dat ze de verplichting heeft om het bureau een dag voor haar vertrek op de hoogte te stellen.

Na ontvangst van deze informatie nam Julia opnieuw contact op met haar werkgever en kon ze het exacte artikel aanduiden waarin haar rechten werden vermeld. Toen realiseerde het bureau zich “plotseling” dat ze dachten dat ze een ander contract had.

Betalingsregeling achterstallig loon

Estevo, een 28-jarige Zuid-Amerikaanse man, deed via een tussenpersoon allerlei klussen in de bouw. De werkgever betaalde hem echter niet al het toegezegde loon uit. De betalingsachterstand van de werkgever was al opgelopen tot 1048 euro. Toen brak corona uit en kwamen de bouwwerkzaamheden tijdelijk stil te liggen.

FairWork heeft Estevo geïnformeerd dat hij ondanks zijn gebrek aan geldige verblijfsvergunning wel arbeidsrechten heeft. Hoewel hij geen schriftelijk contract had met de werkgever, waren er wel duidelijke arbeidsverhoudingen. FairWork heeft Estevo geïnformeerd dat hij daarom ook recht heeft om uitbetaald te worden volgens het minimumloon.

Estevo heeft vervolgens zijn werkgever met deze kennis geconfronteerd. In reactie daarop maakt de werkgever een afspraak met Estevo om het achterstallige loon alsnog in wekelijkse termijnen te betalen en de werkgever startte hier vervolgens meteen mee.

Succesvolle loonvordering

Kabali, een 30-jarige man uit Zuidwest-Afrika, gaat via een bemiddelaar bij een Noord-Hollands voedselproductiebedrijf werken. Hij klopt aan bij FairWork omdat hij het salaris over laatste vijf weken niet heeft ontvangen. FairWork heeft verschillende keren contact opgenomen met werkgever, helaas zonder succes.

FairWork heeft Kabali geïnformeerd dat hij, hoewel hij ongedocumenteerd is, ook arbeidsrechten heeft, zoals betaling volgens het minimumloon. Ook is hij geïnformeerd over het recht op een advocaat dat ook voor hem geldt, en rechtsbijstand.

De zaak van Kabali is door FairWork doorgezet naar advocaat, die de zaak naar de rechter heeft gebracht. De kantonrechter heeft vervolgens positief besloten op de loonvordering.  De bemiddelaar heeft zich niet verweerd. Daarom heeft de rechtbank een verstekvonnis gewezen voor het betalen van achterstallig loon tot een hoogte van enkele duizenden euro’s.

Veilig aangifte doen van uitbuiting

Marcela, een 33-jarige vrouw uit Latijns Amerika, kwam samen met haar zus naar Nederland om als huishoudelijk werkster en oppas te werken bij een gezin thuis.

Toen ze terug naar huis wilde, gaf haar werkgever aan dat dat nog niet kon. Ze moest nog een paar maanden blijven werken. Dit deed ze, maar haar loon werd niet volledig betaald en beloftes om Nederlandse les te krijgen kwam de werkgever ook niet na. Ook was de werkgever regelmatig agressief tegen beide vrouwen.

Toen de lockdown vanwege corona van start ging, zette de werkgever de vrouwen ineens op straat. Ze kwamen terecht bij een hulporganisatie die vervolgens FairWork inschakelde.

FairWork informeerde Marcela en haar zus over arbeidsuitbuiting en de signalen daarvan. FairWork vertelde de vrouwen dat niemand in Nederland uitgebuit mag worden en dat slachtoffers recht hebben op bescherming. Ook informeerde FairWork hen over de procedure van het doen van aangifte.

Marcela besloot in gesprek te gaan met de rechercheurs van de Inspectie SZW. Ze kreeg bescherming aangeboden omdat er signalen van uitbuiting waren en ze werd begeleid bij het doen van aangifte.