Nieuws

Wie klopten aan bij FairWork in 2019?

handen houden blauw strijkijzer vast

In 2019 hebben 736 mensen individueel advies van FairWork ontvangen. Deze mensen hadden op zijn minst 480 collega’s die in eenzelfde situatie zaten. Wie zijn deze mensen?

De cliënten vonden FairWork via een zoekmachine (211), vrienden, kennissen en familie (36), een van de hulporganisaties waarmee we samenwerken (30), (het netwerk van) een cultural mediator (23) of via een van onze Facebookprofielen (16). Ook vonden mensen ons via veldwerk, andere cliënten, ambassades en social media.

We hadden in 2019 contact met 423 mannen en 234 vrouwen. Van de mensen van wie de leeftijd is geregistreerd, was het grootste gedeelte tussen de 20 en 40 jaar oud.

Misstanden

Bij 25% van de 736 cliënten was sprake van een of meer signalen van mensenhandel en zij zijn verder begeleid door FairWork. De rest van deze mensen is doorverwezen naar andere instanties voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.

FairWork heeft in 2019 in bulk misstanden gemeld bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) en de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). We deden ook meldingen met persoonlijke verklaringen: 30 cases bij ISZW en 9 cases bij de politie.

Voor zover we weten is in 2019 na interventie drie keer alsnog loon uitbetaald door een werkgever.

Landen van herkomst

In 2019 was het merendeel van onze cliënten afkomstig uit Polen (420). Verder kregen we relatief veel vragen en klachten van mensen uit Roemenië (81), Hongarije (64) en Bulgarije (36). Daarnaast klopten bij ons aan: 15 personen uit Brazilië, 11 uit de Filippijnen, 11 uit Spanje, 8 uit Portugal, 4 uit Indonesië en 4 uit Marokko. Uit 27 andere landen van herkomst meldde zich vorig jaar 3 personen of minder bij FairWork. Van 43 personen konden we het land van herkomst niet registreren.

Verblijfsstatus

Het merendeel van onze cliënten in 2019 (576) was ingezetene van de Europese Unie (EU). Verder klopten 20 ongedocumenteerde mensen bij ons aan, 5 mensen met een au pair visum en 3 ingezetenen van de EU zonder recht om te werken. Daarnaast meldden zich enkele cliënten met een tewerkstellingsvergunning, verblijfsvergunning, geprivilegieerd document, verblijf bij partner en een verlopen toeristenvisum. Tot slot was van 112 mensen de verblijfsstatus bij ons onbekend.

Sector

We ontvingen in 2019 de meeste vragen en klachten over de productiesector (89), de land- en tuinbouw (32) en de commerciële schoonmaak (28). Verder ontvingen we een flink aantal vragen en klachten over de logistiek (21), horeca (18), de bouw (15), detailhandel (15), techniek (14), de vleesindustrie (12) en transport (8). Ook kregen we vragen en klachten over uitbuiting ‘achter de voordeur’ van au pairs (7) en huishoudelijk medewerkers van diplomaten (3).

Regionale verdeling

De meeste vragen en klachten in 2019 gingen over uitbuiting in de provincie Noord-Holland (54), Zuid-Holland (37), Brabant (35), Limburg (14) en Gelderland (8). Uit Utrecht, Drenthe, Friesland, Flevoland en Overijssel ontvingen we enkele klachten. Van de meeste mensen konden we de regio helaas niet registreren. We werken aan manieren om deze informatie in de toekomst wel te kunnen verzamelen.

Arbeidssituatie

Het grootste deel van de cliënten (326) in 2019 was werkzaam als uitzendkracht (56 %).

De meest genoemde klachten van cliënten waren: salaris niet betaald (244), andere arbeidsrechtelijke klacht (175), problemen rond ziekte (87), pesterijen (77), ontslag (75), huisvesting (68) en lange dagen/veel uren werk (57). Per persoon konden meerdere klachten worden genoteerd.

Meer lezen

Wie klopten aan bij FairWork in 2018?

Persoonlijke verhalen van cliënten van FairWork