Nieuws

Wat heeft FairWork bereikt in 2019?

mevrouw maakt raam schoon

Het jaarverslag verschijnt later dan u van ons gewend bent. En daar is een goede reden voor. De rol van FairWork bleek vitaal in de coronacrisis en er kwamen honderden extra klachten en vragen binnen. Enfin, dat leest u over een paar maanden in het jaarverslag 2020. Nu richten we ons eerst op de vraag “wat heeft FairWork bereikt in 2019?”

Ook in 2019 zijn er weer honderden mensen door het team van FairWork en de tientallen vrijwillige cultural mediators geholpen. Als je naar de data in het jaarverslag van FairWork over 2019 kijkt, is het gemakkelijk te vergeten: je zal er maar één van die honderden zijn. Achter al die cijfers gaat een mens schuil die hulp zoekt, een berichtje stuurt, eindelijk durft te bellen en iemand te vertellen wat er eigenlijk gebeurt op het werk. Deze menselijke maat is de kern van wat FairWork doet.

Preventie, signalering en ondersteuning

In 2019 hebben 736 mensen individueel advies van FairWork ontvangen. Deze mensen hadden op zijn minst 480 collega’s die in eenzelfde situatie zaten.

Bij 25% van de 736 cliënten was sprake van één of meer signalen van mensenhandel en zij zijn verder begeleid door FairWork. De rest van deze mensen is doorverwezen naar andere instanties voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.

Bij FairWork waren in 2019 in totaal 64 vrijwilligers actief, via hen konden we in 12 talen mogelijke slachtoffers bereiken. Zij zijn door FairWork getraind om de doelgroep te kunnen benaderen en eerste ondersteuning te kunnen bieden.

Door middel van online campagnes hebben we 423.700 migranten voorzien van informatie over arbeidsrechten in Nederland.

Lees meer: Wie klopten aan bij FairWork in 2019?

Bewustwording publiek

FairWork zet zich in om Nederland bewust te maken van het feit dat er – soms vlak onder onze ogen – mensen uitgebuit worden. Om slachtoffers zichtbaar te maken in de samenleving, deelt FairWork hun verhalen over moderne slavernij in Nederland. Ook delen we onze inhoudelijke bevindingen en aanbevelingen. Dit is belangrijk met het oog op beleidsbeïnvloeding en de profilering van FairWork.

In 2019 ontvingen we 42 mediaverzoeken. Er verschenen 30 publicaties over ons werk in dagbladen, tijdschriften en op radio en tv. We bereikten met deze free publicity ruim 3,5 miljoen mensen. De mediawaarde van deze aandacht bedroeg ruim €423.000 (bedrag dat betaalde publiciteit op die plek gekost zou hebben).

Op de sociale media is de achterban van FairWork toegenomen: op Facebook groeiden we van 5.006 naar 5.935 volgers, ook op Twitter (van 2.178 naar 2.264) en LinkedIn (van 644 naar 812) groeiden we. Het aantal leden van de nieuwsbrief daalde licht van 1.356 naar 1.332.

Bewustwording werkgevers

Om de problematiek in de uitzendbranche aan de orde te stellen schreef FairWork een verbeterplan, gesteund door elf organisaties. Dit plan brachten we onder de aandacht van de branche en ook van beleidsmakers en politici. We willen meer contractzekerheid, transparantie in regels en afspraken, verbetering van de kwaliteit van huisvesting door betere controle en goede coördinatie vanuit het uitzendbureau om wantoestanden te voorkomen. Ook willen wij dat de drempel om uit te mogen zenden wordt verhoogd.

Verder werkte FairWork samen met CoMensha in een werkgroep aan verbeteringen in de hotelsector. Door onderzoek brachten we de aard en omvang van de problematiek in kaart. Ook zijn plannen gemaakt om in samenwerking met de sector zelf de problemen van onder andere de kamerschoonmaak en gedwongen prostitutie onder de aandacht te brengen.

Beleidsbeïnvloeding

Vanuit de praktische informatievoorziening en ondersteuning aan (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel identificeert FairWork regelmatig knelpunten. Deze delen wij zoveel mogelijk direct met samenwerkingspartners en beleidsmakers. FairWork heeft goede contacten met onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Buitenlandse zaken en het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Dit is een zeer directe vorm van beleidsbeïnvloeding.

Daarnaast neemt FairWork deel aan diverse overleggen, zowel op nationaal als internationaal niveau, onder andere om beleid te beïnvloeden. Voorbeelden daarvan zijn discussies vanuit de ‘Verkenning van verbetering van de aanpak van arbeidsuitbuiting’ en het landelijke programma ‘Samen tegen Mensenhandel’. Het doel daarvan is uitbuiting vanuit een integrale visie en aanpak zo effectief mogelijk te bestrijden.

Ook maakten wij ons hard voor een scheiding tussen autoriteiten met verschillende rollen, de zogenaamde ‘firewall’. We maakten de betrokken instanties bewust van het probleem en verkenden met hen mogelijkheden voor verandering. We bespraken het thema ook op Europees niveau, samen met andere organisaties.

Deskundigheidsbevordering 

De FairWork Academie verzorgt trainingen over de signalering van mensenhandel, de omgang met (mogelijke) slachtoffers, actuele trends en preventie. Ook adviseren we over belangrijke voorwaarden voor daadwerkelijke bestrijding van arbeidsuitbuiting, zoals een effectieve meldroute, en over strategieën als cultural mediation. Onze trainingen zijn gericht op professionals die tijdens hun dagelijks werk in contact komen met slachtoffers van mensenhandel. Bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, medewerkers van opsporingsdiensten en hulpverleners.

In 2019 verzorgde de FairWork Academie 48 intensieve trainingstrajecten, in totaal bereikten we daarmee 614 professionals. Daarnaast hebben we met 36 trainingen binnen projecten 250 anderen bereikt, zoals vrijwilligers van maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld migrantenorganisaties).

Lees het volledige FairWork jaarverslag 2019

Download het FairWork jaarverslag 2019

Bekijk ook: Gewaarmerkte jaarrekening Fairwork 2019
Lees ook: Wie klopten aan bij FairWork in 2019?