Nieuws

Hidden at Work: Arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en intimidatie van vrouwen in de (privé) werksfeer

In januari 2021 startte het tweejarige project ‘Hidden at Work’ – Arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en intimidatie van vrouwen in de (privé) werksfeer. Dit project wordt gecoördineerd door FairWork en gezamenlijk uitgevoerd met LEFÖ IBF in Oostenrijk, La Strada Tsjechië en La Strada International.

Dit project heeft tot doel vrouwen in ongedocumenteerd werk of verblijf te bereiken door (online) bewustmakings- en empowermentstrategieën en (doorverwijzing naar) directe ondersteunende diensten. Dit om ervoor te zorgen dat zij hun arbeids- en mensenrechten kennen en (kunnen) claimen. Het projectconsortium zal professionals opleiden die mogelijk uitgebuite of lastiggevallen vrouwen op het werk kunnen identificeren.

Monitoren implementatie juridische instrumenten

Daarnaast zal het consortium zich richten op het monitoren van de implementatie van bestaande relevante juridische instrumenten en pleiten voor verbeteringen in wetgeving of in de implementatie daarvan. Dit werk omvat onder meer pleitbezorging voor de ratificatie door de EU-lidstaten van de ILO-Conventie inzake geweld en intimidatie, 2019 (C190). Dit verdrag treedt in werking op 25 juni 2021. Geen van de EU-lidstaten heeft Conventie 190 nog geratificeerd.

Bezoek de projectpagina

 

Dit project wordt gefinancierd door het Rights, Equality and Citizenship Programme (REC 2014-2020) van de Europese Unie, cofinanciering voor FairWork wordt verzorgd door Stichting Dioraphte.

De inhoud van de geproduceerde materialen vertegenwoordigen alleen de opvattingen van FairWork en valt onder haar eigen verantwoordelijkheid. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die deze bevat.