Nieuws

Voorbeeldbrieven loonsverhoging huishoudelijk werkers

icoon hand die geld vast houd

Huishoudelijk werkers vroegen FairWork om voorbeeldbrieven die ze kunnen gebruiken om loonsverhoging te vragen aan hun werkgever.

FairWork spreekt veel huishoudelijk werkers die bij mensen thuis werken. Zij willen hun werkgever soms om loonsverhoging vragen maar weten niet altijd hoe ze dit het beste kunnen doen. Wij ontwikkelden voorbeeldbrieven die zij hiervoor kunnen gebruiken.

Huishoudelijk werkers hebben net als alle werknemers in Nederland het recht op minimumloon. Huishoudelijk werkers via een bedrijf werken en een CAO hebben, hebben daarnaast eenmaal per jaar recht op loonsverhoging. Maar ook huishoudelijk werkers die niet onder een CAO vallen, hebben naast recht op minimumloon ook recht op vakantiegeld, betaalde vakantie, doorbetaling van loon tijdens ziekte. Dit staat in het ILO-verdrag nr. 189 inzake Decent Work for Domestic Workers en de regeling dienstverlening aan huis.

Het goed kennen van je rechten is essentieel in het voorkomen van misstanden en kwetsbare arbeidssituaties. De voorbeeldbrieven kunnen kwetsbare werkers in huishoudelijk werk helpen om hun rechten op te eisen en hun positie te verbeteren.

Wij hebben een voorbeeldbrief ontwikkeld voor mensen die via een bedrijf werken en een voor huishoudelijk werkers die direct bij een particulier in dienst zijn. De voorbeeldbrieven zijn in te vullen met eigen gegevens en specifieke omstandigheden. Ze zijn ook bruikbaar voor huishoudelijk werkers die zonder contract werken of ongedoucmenteerd zijn. Beide versies zijn beschikbaar in zowel Nederlands als Engels.

Download voorbeeldbrieven loonsverhoging voor huishoudelijk werkers:

Voorbeeldbrief loonsverhoging CAO

Voorbeeldbrief loonsverhoging zonder CAO

Domestic workers asked FairWork for sample letters that they can use to request a pay increase from their employer. We have developed a sample letter for people who work through a company and therefore have a collective agreement. We have also prepared a letter for domestic workers who are directly employed by a private individual. Both versions are available in both Dutch and English.

Download sample letters pay increase for domestic workers:

Sample letter pay increase collective agreement

Sample letter pay increase without collective agreement