Nieuws

Roemeense migranten bieden online hulp aan nieuwkomers

man duwt dozen op machine

Vorig jaar telde Nederland zo’n 39.000 Roemeense migranten. Zij kampen vaak met slechte arbeids- en woonomstandigheden. Commissie Roemer pleitte daarom voor certificering van en controle op uitzendbureaus.

Maar Roemeense migranten zoeken ook zélf manieren om hun situatie te verbeteren. Ondanks hun precaire positie, hebben zij ook agency. Hoe doen zij dat, hoe helpen zij elkaar, en welke rol spelen informele bemiddelaars op Facebook groepen in dit proces? Studente Hanna Stuit deed hier voor FairWork onderzoek naar.

Facebook als bemiddelingsplatform

Hanna Stuit interviewde Roemeense migranten die kort in Nederland waren en bemiddelaars actief in Facebookgroepen voor Roemenen in Nederland. Ze volgde hun conversaties en concludeerde dat Facebookgroepen worden gebruikt als bemiddelingsplatform voor het verkrijgen van werk, huisvesting, transport en andere informatie over wonen en werken in Nederland. Zo gaan conversaties over ervaringen met uitzendbureaus, het doen van belastingaangifte, of urgente zoektochten naar onderdak wanneer mensen op straat staan.

Sociale status

Roemeense migranten die al langer in Nederland wonen spelen een belangrijke, bemiddelende rol op deze platforms. Ze blijken een ‘betrouwbare’, laagdrempelige bron van informatie voor migranten die net aankomen. Zij bemiddelen veelal vrijwillig en met goede intenties. Hun bemiddelende rol zorgt er ook voor dat zij een sociale status binnen de gemeenschap verkrijgen.

Samenwerking met bemiddelaars

Hanna Stuit concludeert dat de informele bemiddelaars van groot belang zijn voor Roemeense migranten die in Nederland aankomen. Zij helpen Roemeense nieuwkomers navigeren in Nederland.

Zij ondersteunt dan ook de (online) werkwijze van FairWork met cultural mediators en pleit voor verdere samenwerking met informele bemiddelaars, om Roemeense arbeidsmigranten beter te bereiken en ondersteunen.

Lees het onderzoeksrapport dat Hanna Stuit schreef voor FairWork. De volledige scriptie is bij FairWork op te vragen.