Nieuws

Bestuurslid gezocht!

fairwork logo

FairWork zoekt een extra bestuurslid om het bestuur te versterken. Gedreven om moderne slavernij Nederland uit te helpen en bereid om sparringpartner te zijn van het team dat cliënten ondersteunt. Heb jij ervaring met het werken met vrijwilligers, met sociaal-agogisch werk en/of  interculturele casuïstiek en migratieproblematiek? Stuur dan een e-mail aan bestuur@fairwork.nu.

De komende jaren zijn het uitbouwen van de organisatie, het versterken van de centrale positie in de keten en het centraal stellen van slachtoffers in de aanpak van moderne slavernij belangrijke aandachtspunten voor de stichting.

Wat ga je doen?
• Sparringpartner van het zelfsturend team dat cliënten ondersteunt, waarin veel met vrijwilligers wordt gewerkt;
• minstens 4 x per jaar met teamleden om de tafel;
• 6 x per jaar vergaderen met het bestuur.

Wat bied jij?
• Affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van FairWork;
• ervaring met en kennis over sociaal-agogisch werk;
• ervaring met het werken met vrijwilligers;
• ervaring met en kennis over interculturele casuïstiek en migratieproblematiek;
• het vermogen op grote lijnen te sturen;
• affiniteit met zelfsturing (holacratie);
• de vaardigheid om jouw kennis te delen met de werkorganisatie;
• creatief denkvermogen én realiteitszin;
• een faciliterende rol bij teamsessies en trainingen;
• een onafhankelijke, maatschappelijke betrokkenheid.

Wat bieden wij?
• Een enthousiast bestuur;
• een gedreven zelfsturend team;
• de kans om bijdrage te leveren aan dé Nederlandse bestrijder van arbeidsuitbuiting.

Overige informatie
De functie van bestuurslid is onbezoldigd, alleen onkosten worden vergoed. De tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. De benoeming is voor een periode van 3 jaar met een eventuele eenmalige verlenging. Het bestuur telt vijf leden.

Procedure
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk 31 mei 2022 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Jitze Reeder, voorzitter van het bestuur, bestuur@fairwork.nu. Als jij de ideale kandidaat bent, nemen we contact met je op voor een gesprek. Een sollicitatiecommissie van het bestuur en de medewerkers dragen jou vervolgens voor aan het volledige bestuur, dat het benoemingsrecht uitoefent. De ambitie is om uiterlijk eind juni 2022 tot een besluit te komen.

OVER FAIRWORK
FairWork zet zich in om een einde te maken aan moderne slavernij in Nederland. Vanuit het perspectief van (mogelijke) slachtoffers werken we aan de verbetering van hun positie.

Wij experimenteren met verschillende aanpakken met een focus op structurele impact. Het werk van de organisatie bestaat uit signalering en ondersteuning van mogelijke slachtoffers, voorlichting en training van professionals in het werkveld en beleidsbeïnvloeding en bewustwording van publiek en politiek.

FairWork is een professionele organisatie die met de voeten in de klei staat door het directe contact met de doelgroep. Kernwaarden zijn onafhankelijkheid, flexibiliteit en samenwerking. De organisatie bestaat uit een betrokken en divers team van momenteel 18 betaalde en ruim 50 vrijwillige medewerkers. Rollen en verantwoordelijkheden zijn binnen het team verdeeld en vastgelegd en vanuit het team wordt gerapporteerd aan het bestuur.

FairWork is in 1999 ontstaan uit een gezamenlijk project van Humanitas en Oxfam Novib.