Nieuws

Wie klopten aan bij FairWork in 2021?

handen houden blauw strijkijzer vast

In 2021 adviseerde en ondersteunde FairWork 1.215 internationale werknemers. Zij hadden tenminste 666 collega’s in een vergelijkbare arbeidssituatie. Dat is niet zo hoog als in 2020, toen vanwege de pandemie een recordaantal mensen bij ons aanklopten (1.831). Maar wel veel hoger dan in de jaren daarvoor (736 in 2019, 449 in 2018). We merken dat steeds meer mensen FairWork weten te vinden. Tevens toont het aan dat internationale werknemers in Nederland nog steeds een kwetsbare positie hebben. De gevolgen van corona speelden een grote rol in problemen die mensen in 2021 bij ons neerlegden.

In 2021 vonden zij FairWork via een zoekmachine (256), via Facebook (145), via een van de organisaties waarmee we samenwerken (95), via social media (109), een andere cliënt (81), via (het netwerk van) een cultural mediator (49) online veldwerk (46), of via vrienden, kennissen en familie (45). Ook vonden mensen ons via flyers, ambassades, advocaten of de nieuwe website www.workinnl.nl.

We hadden in 2020 contact met 691 mannen en 458 vrouwen, van de rest konden we het geslacht niet registeren. Van de mensen van wie de leeftijd is genoteerd, was het grootste gedeelte tussen de 20 en 40 jaar oud.

Misstanden gemeld

Bij 272 van de 1.215 cliënten was sprake van een of meer signalen van mensenhandel. Deze mogelijke slachtoffers van mensenhandel zijn intensiever begeleid door FairWork. Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat bij 53% van de cliënten door diverse omstandigheden mogelijke signalen niet zijn ingevuld in onze database. De rest van de mensen met vragen en klachten is doorverwezen naar andere instanties voor bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk advies.

We verwezen door naar het juridisch loket (52), andere hulporganisaties (37), een arbeidsrechtadvocaat (36), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) (24), de Stichting Naleving CAO voor
Uitzendkrachten (SNCU) (16) en overige organisaties.

We ondersteunden ook cliënten bij het doen van meldingen met persoonlijke verklaringen bij de politie (5) en bij de diverse afdelingen van de NLA (51). Door deze meldingen proberen de benadeelden hun uitbuiter aan te geven, hun achterstallig loon alsnog betaald te krijgen, of andere misstanden door de autoriteiten te laten aanpakken. Het heeft niet altijd het gewenste resultaat. Vaak is het voor de slachtoffers prettig om met een melding het heft in eigen hand te nemen en te streven naar recht.

Landen van herkomst

In 2021 werden net zoals in voorgaande jaren vooral werknemers uit Polen geadviseerd en ondersteund, het ging om 351 mensen. Ook ontvingen we veel vragen en klachten van werknemers uit
Roemenië (229) en Hongarije (200). Daarnaast zagen we cliënten uit zeer veel verschillenden landen, waaronder: Spanje (71), Filipijnen (46), Bulgarije (39), Brazilië (26), Portugal (23), Kroatië (21), Indonesië (20), Oekraïne (16), Colombia (11), Marokko (11), China (10) en 41 andere landen. Van 28 personen konden we het land van herkomst niet registreren.

Verblijfsstatus

De meeste cliënten waren ingezetene van de Europese Unie (759). Van de andere cliënten hadden 12 een verblijfsvergunning in Nederland, 4 mensen hadden een tewerkstellingsvergunning, en 1
had een au-pairvisum. Daarnaast klopten 124 ongedocumenteerde mensen bij ons aan voor advies en ondersteuning. Van 269 mensen was de verblijfsstatus bij ons onbekend.

Sector

We ontvingen in 2021 de meeste vragen en klachten van werknemers in de sector logistiek (81), de bouw (59), huishoudelijk werk (53), land- en tuinbouw (53), productiewerk (49), horeca (45), vleesindustrie (37), commerciële schoonmaak (29), detailhandel (15), oppas (14), transport (12) en nog enkele sectoren. Van 720 cliënten hebben we de sector waarin ze werkten niet kunnen noteren.

Arbeidssituatie

Onder deze internationale werknemers waren tenminste 309 uitzendkrachten. Daarnaast werkten 203 cliënten direct voor de werkgever. Er waren enkele werknemers die formeel in een
detachering- of zzp-constructie in Nederland werkten, en van de rest hebben we hun arbeidspositie niet kunnen noteren.

Regionale verdeling

Regionaal was het grootste deel werkzaam in Noord Holland (147) en Zuid Holland (109). Overige klachten kwamen van cliënten werkzaam in Brabant (88), Gelderland (36), Limburg (32), Overijssel (19) en overige provincies.

Vragen en klachten

De meest genoemde klacht in 2021 was net zoals in de meeste voorgaande jaren dat het salaris niet (geheel) betaald was. In 2020 was de hoofdklacht een coronagerelateerde klacht, dat waren er ook in 2021 nog 202. Andere vaak genoemde klachten waren (onrechtmatig) ontslag (210), klachten die met huisvesting te maken hadden (157), problemen rond ziekte (151), een te laag loon (121), ongelijke behandeling (82) en pesten (75). Per persoon konden meerdere klachten worden genoteerd.

Steun nu het werk van FairWork

FairWork is een belangrijke schakel in de aanpak van arbeidsuitbuiting. Onze stichting is afhankelijk van subsidies en donaties. Wil jij ook een financiële bijdrage doen aan ons onmisbare werk? Doneren kan rechtstreeks via NL54 TRIO 0198440405 t.n.v. Stichting FairWork te Amsterdam of via de donatiepagina op deze website. Ook kun je een bewustwordings- of sponsoringsactie voor ons opzetten, bekijk hier voorbeelden.