Nieuws

Au pairs als verdienmodel

vrouw houd handen van jongetje vast

Au pairs zijn kwetsbaar voor uitbuiting en hun geïsoleerde positie werd tijdens de Covid-pandemie zorgelijker. Deze conclusies zijn na onderzoek in 2020 door FairWork gepresenteerd. Nu belicht nieuw afstudeeronderzoek door Azumi Nakane, zelf au pair geweest, de rol van au-pairbureaus en de Nederlandse au-pairregeling.

Uit het onderzoek blijkt dat au pairs door de opzet van de regeling in een kwetsbare en precaire positie verkeren. Nakane betoogt ook dat au pair-bureaus optreden als onafhankelijke bedrijven en dat de au-pairregeling eerder een verdienmodel dan een culturele uitwisseling voor jonge mensen is geworden.

Het proefschrift ‘It all happens behind closed doors’ laat zien hoe een au pair de regeling beleeft, en hoe organisaties die bij de regeling betrokken zijn de werkomstandigheden van de au pairs ondersteunen, faciliteren of belemmeren. Nakane concludeert dat het verouderde juridische kader van het programma een maas in de wet heeft gecreëerd voor ‘legale’ binnenlandse uitbuiting en de rechten van au pairs niet beschermt.

FairWork presenteert de bevindingen van het onderzoek op vrijdag 9 december tussen 14:00-17:00 op het kantoor van FairWork, Nieuwezijds Voorburgwal 32, Amsterdam. U kunt zich aanmelden voor woensdag 7 december 2022 via het inschrijfformulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op: dit evenement is in het Engels.

Programma

Na een presentatie van het onderzoek en de belangrijkste bevindingen gaan we in op de rol van stakeholders bij het voorkomen van misbruik en het versterken van de positie van au pairs in Nederland. Medewerkers van de Deense vakbond Forbundet af Offenligt Ansatte (FOA) zullen hun strategie bij het ondersteunen van au pairs toelichten.

  • 14:00-15:15 Deel 1: Presentatie onderzoek en belangrijkste conclusies. Aansluitend Q&A.
  • 15:15-1530 Pauze
  • 15:30-16:45 Deel 2: Presentatie van de Deense situatie en ondersteuning door FOA. Rol van FairWork en andere actoren. Aansluitend Q&A.
  • 16:45-17:30 Borrel

Meer informatie over het onderzoek

Download een een samenvattend verslag van het onderzoek

Een digitale versie van het proefschrift kan worden aangevraagd via ons contactformulier.

“The policies surrounding the au pair program control and shape the program. Policy surrounding the au pair agencies is somewhat flexible but vague, resulting in each agency having its values and systems to run the au pair program, which in turn creates an unequally distributed protection for every au pair that enters the program. The au pair agency may be put to blame however, the question is not who is to blame, but why is the system failing to recognize and prevent the abuse of the au pair program.” (Nakane, 2022)

Project Hidden at Work

Dit onderzoek is onderdeel van het tweejarige project ‘Hidden at Work’ – Arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en intimidatie van vrouwen in de (privé) werksfeer. Dit project is gestart in januari 2021 en wordt gecoördineerd door FairWork. We voeren het project gezamenlijk uit met LEFÖ IBF in Oostenrijk, La Strada Tsjechië en La Strada International.

Dit project heeft tot doel vrouwen in ongedocumenteerd werk of verblijf te bereiken door (online) bewustmakings- en empowermentstrategieën en (doorverwijzing naar) directe ondersteunende diensten. Dit om ervoor te zorgen dat zij hun arbeids- en mensenrechten kennen en (kunnen) claimen. Het projectconsortium zal professionals opleiden die mogelijk uitgebuite of lastiggevallen vrouwen op het werk kunnen identificeren.

Bezoek de projectpagina Hidden at Work