Nieuws

Kwetsbare positie vrouwelijke arbeidsmigranten ‘achter de voordeur’ verbeterd

Vrouwelijke migranten die werken als huishoudelijk medewerker, babysitter, inwonend zorgverlener of in een familiebedrijf zijn bijzonder kwetsbaar. Arbeids- en seksuele uitbuiting, geweld en intimidatie liggen op de loer.

Dat komt omdat deze vrouwen op geïsoleerde plekken bij anderen in huis werken, vaak geen geldige papieren hebben en geconfronteerd worden met informele ‘arbeidscontracten’. Daarbij komt dat ze niet alleen afhankelijk zijn van hun werkgever voor hun inkomen, maar vaak ook voor hun huisvesting en soms hun verblijfsvergunning.

‘Hidden at Work’

De afgelopen twee jaar coördineerde FairWork het Europese project ‘Hidden at Work’ dat was gericht op deze kwetsbare doelgroep. Hidden at work – FairWork Dit project werd uitgevoerd samen met partnerorganisaties LEFÖ IBF in Oostenrijk, La Strada Czech Republic en La Strada International. Een overzicht van de belangrijkste resultaten:

Voorlichtingsmateriaal

Om de doelgroep voor te lichten over hun rechten en manieren om deze te claimen zijn materialen ontwikkeld. Zo is er een webpagina gemaakt met informatie voor huishoudelijk werkers zoals voorbeeldbrieven voor het onderhandelen over een loonsverhoging, een worklog en een flyer voor huishoudelijk werkers in dienst van diplomaten. Ook maakten we een video over Clemencia. Zij is een babysitter die tijdens de Corona epidemie haar werk kwijtraakte en met hulp van FairWork een deel van haar achterstallig loon uitbetaald heeft gekregen.

Preventie en aanpak van arbeidsuitbuiting

Via online campagnes en voorlichtingsbijeenkomsten zijn ruim 100.000 vrouwen bereikt. Zij weten nu meer over hun arbeids- en mensenrechten en hoe ze die kunnen claimen. Ook zijn meer dan 400 vrouwen persoonlijk ondersteund of doorverwezen naar andere gespecialiseerde organisaties.

Trainingen voor professionals

We hebben verschillende trainingen ‘Signaleren Arbeidsuitbuiting’ ontwikkeld en gegeven aan professionals die bij mensen ‘achter de voordeur’ komen. Bijvoorbeeld aan medewerkers van Veilig Thuis. Ook is contact gelegd met woningcorporaties voor soortgelijke trainingen.

Beleidsaanbevelingen vanuit de praktijk

De problemen van de doelgroep en de belemmeringen die zij in de praktijk ervaren, hebben we op een rijtje gezet. Deze kennis hebben we ingezet voor lobbydoeleinden. En we hebben aanbevelingen opgesteld voor aanpassingen van wet- en regelgeving. Zo riepen we op om het au pair beleid aan te passen. Ook namen we deel aan de flexibele schil van een van de ‘Mensenhandel Fieldlabs. We brachten het perspectief van deze kwetsbare doelgroep in. Verder heeft FairWork aanbevelingen gepresenteerd tijdens een event van de Europese Federatie voor Dienstenpersoon (EFSI), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Europese Commissie, ter ere van het tienjarig bestaan van Conventie 189 over huishoudelijk werk.