Nieuws

Oproep FairWork aan Kamercommissie: Pak knelpunten in aanpak arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling aan.

logo FairWork

Vandaag vindt het Commissiedebat Gezond en Veilig Werken’ plaats. Op de agenda staat het Jaarverslag ‘Stand van zaken Arbeidsuitbuiting en Ernstige benadeling Nederlandse Arbeidsinspectie (december 2022)’. FairWork zet zich sinds 2005 in voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting en reageert vanuit haar praktijkervaring en expertise op dit thema middels een brief aan de Kamercommissie.

Veel zaken met signalen van arbeidsuitbuiting vonden de afgelopen jaren geen doorgang waardoor de uitbuiting onbestraft bleef en slachtoffers met lege handen stonden. Dit heeft geleid tot een lage bereidheid onder onze cliënten (arbeidsmigranten van over de hele wereld) om melding te maken van, vaak ernstige, misstanden. FairWork komt zeer regelmatig mensen tegen bij wie we duidelijke signalen van arbeidsuitbuiting zien, maar die helaas niet verder geholpen worden door de autoriteiten, specifiek de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Knelpunten en voorstellen

Wij zien knelpunten en hebben concrete voorstellen voor verbetering welke wij in deze brief van duiding voorzien. In het kort:

1. Roep de Nederlandse Arbeidsinspectie op zorgvuldig en consequent om te gaan met het vaststellen van ‘de geringste aanwijzing van mensenhandel’ en op basis daarvan de bedenktijd aan te bieden. Dit verhoogt de meldingsbereidheid en zo kan men uitbuiters vervolgen.

2. Geef prioriteit aan de nabetaling van achterstallig loon van benadeelden. Kijk hiervoor bijvoorbeeld naar de Belgische methode van ‘nabetaling on the spot’ tijdens inspecties of implementeer de ‘omgekeerde bewijslast’ als de werkgever geen goede administratie bijhoudt.

3. Bescherm benadeelde werknemers, ook wanneer zij ongedocumenteerd zijn, zodat zijmisstanden zonder risico’s kunnen melden bij de autoriteiten en uitbuiters en malafide werkgevers kunnen worden aangepakt.

Lees de volledige brief aan de Kamercommissie voor meer toelichting en concrete voorstellen van FairWork aan de minister.

Brief aan tweede kamer

voorblad brief aan tweede kamer over stand van zaken arbeidsuitbuiting