Nieuws

Internationale Dag van Huishoudelijk Werkers

mevrouw leest voor aan jongetje

Vandaag, op de Internationale Dag van Huishoudelijk Werkers vraagt FairWork ook aandacht voor au pairs.

Hoewel au pairs formeel onderdeel zijn van een culturele uitwisseling, werken veel van hen als huishoudelijk werkers, maar dan zonder arbeidsrechten. Andere au pairs zijn ongedocumenteerd. Hun arbeidsrechten worden vaak geschonden en zij zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Dit bevestigt de recente survey waar FairWork aan bijdroeg en die PICUM vandaag publiceert.

Het verbeteren van de positie van au pairs in Nederland

FairWork wil dat de positie van au pairs in Nederland verbetert. Dat kan door betere informatievoorziening aan te bieden aan au pairs, door betere controle op au pair bureaus en door veilige en effectieve klachtenmechanismen in te stellen voor au pairs die misstanden ondervinden. Voor huishoudelijk werkers die in Nederland willen werken, moeten er, gezien de behoefte van gastgezinnen, legale arbeidsmigratie routes zijn.

FairWork reageerde in 2022 al op de voorgenomen wijzigingen in het au pair beleid. Hierin leggen we uit waarom het stellen van voorwaarden aan de au pairs (zoals leeftijd en huwelijkse status) de misstanden niet zal doen stoppen.

Bijeenkomst in 2022 zorgde voor inzichten

In de bijeenkomst die we op 9 december 2022 organiseerden over de positie van au pairs in Nederland kwam een divers gezelschap bij elkaar. Met (voormalig) au pairs, onderzoekers, inspecteurs van de NLA, en au pair bureaus, hadden we een constructief gesprek over de mogelijke verbeteringen.

Naderhand voerde FairWork gesprekken met meerdere au pairs bureaus die ons benaderden. Dit gaf ons inzicht in hun positie. Hun standpunten hadden vaak ook raakvlakken met die van FairWork. Zo benadrukte een bureau dat au pairs meer zakgeld zouden moeten ontvangen. Een ander bureau was voorstander van meer persoonlijk contact met au pairs, maar voelde zich geremd vanwege de hoge werkdruk door administratie.

Met Au pair International, ook aanwezig op de bijeenkomst, werkten we samen. Op 18 maart verzorgde FairWork een korte presentatie op een welkomstbijeenkomst voor nieuw aangekomen au pairs van Au pair International. We zijn verheugd te merken dat er au pair bureaus zijn die zich willen inzetten voor betere informatie en veiligheid voor au pairs in Nederland.

Nieuwe folder

Ook positief is dat de IND aan au pairs deze nieuwe folder gaat uitdelen. FairWork mocht als lid van de flexibele schil bijdragen aan het Fieldlab Behind Closed Doors, die deze folder ontwikkelde. Klik op het beeld hiernaast voor de volledig flyer.

Ben of ken jij een au pair in Nederland en heb je problemen met je gastgezin? Vraagt je gastgezin je bijvoorbeeld om mee te werken dan toegestaan?  Vind hier meer relevante informatie of benader één van onze landenteams via de contactpagina!

beeld flyer au pair in nederland