Nieuws

FairWork roept op tot actie: politiek moet slachtoffers van arbeidsuitbuiting beter ondersteunen

logo fairwork

Vandaag publiceert GRETA (De Groep van deskundigen van de Raad van Europa over actie tegen mensenhandel) haar derde evaluatierapport over de Nederlandse aanpak omtrent mensenhandel en arbeidsuitbuiting.

Voor de derde keer achtereen trekt het rapport dezelfde conclusie: de Nederlandse regering moet meer doen tegen mensenhandel en arbeidsuitbuiting.  

Het rapport concludeert dat het aandeel slachtoffers van arbeidsuitbuiting in Nederland in 2022 is gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Het is dus de hoogste tijd dat de Nederlandse politiek nu echt werk maakt van de aanpak van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. FairWork, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers hiervan, is al jaren pleitbezorger van deze boodschap. FairWork ziet dagelijks slachtoffers in schrijnende situaties, zij kunnen niet wachten op een nieuw kabinet of nieuwe wetgeving. Deze mensen hebben nu bescherming en hulp nodig.

Zo werkte een Ecuadoriaanse cliënte van FairWork drie maanden zonder enige betaling als inwonende zorgverlener. Zij bleek niet de eerste die in dit huishouden werd uitgebuit. Voor de autoriteiten waren de signalen echter niet voldoende om een onderzoek te starten. De cliënte wilde de misstanden graag melden maar bleef zelf met lege handen achter, terwijl de uitbuiter niet werd aangepakt.

Natuurlijk moet er wat veranderen in wet- en regelgeving. Het demissionaire kabinet zet hier stappen in, bijvoorbeeld door art. 273f te hervormen. Maar dit traject duurt nog lang. Terwijl het beter beschermen van slachtoffers nu al gerealiseerd kan worden door de uitvoering van bestaande wet- en regelgeving te verbeteren. Denk hierbij aan laagdrempelige intakes door de Nederlandse Arbeidsinspectie met mogelijke slachtoffers en het laagdrempelig afgeven van bedenktijd aan slachtoffers. Deze bedenktijd biedt slachtoffers de mogelijkheid om te herstellen en weloverwogen te beslissen of ze willen meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek. Door deze kleine aanpassingen kunnen casussen sneller onderzocht worden en zal de meldingsbereidheid omhooggaan. Zodat een volgend evaluatierapport van GRETA wél verbetering kan vaststellen en slachtoffers in Nederland beter geholpen en gehoord worden.

Download het rapport

voorblad 3e rapport GRETA