Nieuws

Handreiking Signalering Mensenhandel en toolkit voor medische professionals

handreiking signalen mensenhandel
Via onderstaande link opent voor u de handreiking ‘Signalering Mensenhandel’ voor werkers in de gezondheidszorg met een medisch beroepsgeheim.

Zij kunnen signalen mensenhandel zien, maar hebben tegelijkertijd een medisch beroepsgeheim. Wanneer doorbreek je het beroepsgeheim?  En welke stappen moet je daarvoor zetten.

De handreiking bestaat uit vier delen. Deel I legt uit wat mensenhandel is. Deel II gaat in op het beroepsgeheim en dilemma’s waarin de medische professional terecht kunnen komen. Deel III beschrijft een stappenplan waarlangs ondersteuning en hulp georganiseerd kan worden. Deel IV bevat verdere informatie over de toepasselijke wetgeving.

Naast de handreiking ‘Signalering Mensenhandel’ is onlangs de toolkit ‘Signaleren van mensenhandel door de medische professional‘ gepubliceerd. Hier vindt u concrete signalen, veilige vragen en informatie over doorverwijzing.

voorblad handreiking signalering mensehandel