Nieuws

FairWork roept op: meer middelen nodig voor actieplan Samen Tegen Mensenhandel

vrouw houd hand tegen het glas met briefje waarop staat stop

Op 7 en 8 februari staat de inhoudelijke behandeling van de begroting J&V gepland. FairWork heeft kamerleden middels een brief opgeroepen om aan te dringen op meer financiële middelen voor het Actieplan Samen Tegen Mensenhandel.

De kamerleden Pieter Grinwis (CU), Lydia Nijenhuis (CU), Mirjam Bikker (CU), Songül Mutluer (GL-PvdA) en Michiel Van Nispen (SP), spraken zich eerder uit voor effectievere bestrijding van uitbuiting. Lees hieronder waarom FairWork vindt dat er meer financiële middelen nodig zijn.

 

Zichtbaar maken slachtoffers een randvoorwaarde voor slagen actieplan STM

Onzichtbaarheid is een van de belangrijkste kenmerken van mensenhandel en wanneer slachtoffers ook in de komende jaren onzichtbaar blijven, zullen de lange termijn doelen van Samen Tegen Mensenhandel niet behaald worden. Tevens zien wij dat arbeidsuitbuiting te weinig aandacht krijgt in het huidige actieplan terwijl dit wel 41% van al de vormen van uitbuiting betreft.

De acties uit het actieplan hebben alleen effect als we de slachtoffers daadwerkelijk bereiken en de drempels om uitbuiting en misstanden te melden verlaagd worden. Wij stellen de volgende concrete aanvullende inspanningen voor om meldingsbereidheid te verhogen en slachtoffers in beeld te krijgen.

  1. Gerichte outreach onder doelgroepen kwetsbaar voor arbeidsuitbuiting;
  2. Laagdrempelige ondersteuning om mensen daadwerkelijk de stap te laten zetten naar autoriteiten en hulpverlening bij signalen van uitbuiting;
  3. Verlagen van de drempels om uitbuiting en misstanden te melden bij de autoriteiten;
  4. Inzet van ervaringsdeskundigen;
  5. Verbeteren van de toegang tot recht en passende hulp en bescherming voor alle slachtoffers.

Verbeteren van de (boven)regionale samenwerking

Fairwork ziet dat er veel kennis en ervaring over de aanpak mensenhandel beschikbaar is, maar er dient meer ingezet te worden op het verspreiden van deze kennis en vaardigheden. Het begroten van scholing voor professionals waarborgt dat er over het land verspreid genoeg deskundige en vaardige mensen zullen zijn om de gewenste samenwerking in de praktijk te brengen.

Extra inspanningen noodzakelijk voor impact

De aanvullende acties zijn noodzakelijk om te komen tot de impact die het actieplan Samen Tegen Mensenhandel beoogt. We hopen dat de kamerleden vanuit onze gedeelde betrokkenheid bij de rechten van slachtoffers van uitbuiting een bijdrage kunt leveren aan de strijd tegen mensenhandel.

Klik op de afbeelding voor de volledige brief

Eerste pagina brief aan tweede kamer van FairWork

Lees ook het “actieplan tegen mensenhandel“.