Nieuws

Extra feestelijke Internationale Dag van de Arbeid voor FairWork door schenking van de Postcode Loterij

Op 1 mei vieren we de Internationale Dag van de Arbeid, waarop we stilstaan bij de rechten van alle werknemers.


Maar helaas worden deze rechten in Nederland nog niet door iedereen ervaren. Arbeidsmigranten worden vaak geconfronteerd met slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en zelfs bedreigingen. Gelukkig heeft FairWork op deze dag ook mooi nieuws:

Dankzij de steun van deelnemers van de Postcode Loterij kan Fairwork meer slachtoffers van moderne slavernij ondersteunen en streven naar een wereld met minder slachtoffers. We hebben namelijk een eenmalige schenking van 500.000 euro ontvangen!

Hoe zet FairWork deze schenking in?

Veel kwetsbare migranten zoeken hun weg op de Nederlandse arbeidsmarkt. Malafide werkgevers maken helaas misbruik van deze mensen. Signalen van mensenhandel duiken regelmatig op in onze werkpraktijk. FairWork wil bereiken dat:

  • Slachtoffers van uitbuiting toegang hebben tot laagdrempelige hulp en advies op maat
  • Nieuwe wetsvoorstellen en/of beleidsmaatregelen zorgen dat uitbuiting voorkomen wordt en dat slachtoffers veilig en effectief hun recht kunnen halen.
  • De stem van slachtoffers meetelt in het vormgeven van beleid en campagnes tegen uitbuiting.

De afgelopen jaren hebben we slachtoffers ondersteund in diverse situaties. Drie thema’s blijken bijzonder urgent en relevant in de huidige Nederlandse context. De komende drie jaar zetten we ons daarom in voor een Nederland zonder arbeidsuitbuiting met de focus op de volgende pijlers:

  • Uitbuiting in uitzendwerk
  • Uitbuiting ‘Achter de voordeur’
  • Uitbuiting van ongedocumenteerden

Rechtenbenadering

FairWork ondersteunt slachtoffers van uitbuiting zodat zij zelf hun situatie kunnen verbeteren. Wij werken vanuit een rechtenbenadering. Alle kwetsbare arbeidsmigranten hebben rechten, en wanneer zij deze opeisen moet dit tot een verbetering leiden, zoals meer vrijheid, nabetaling van onbetaald loon, of betere werkomstandigheden. We zien nu dat slachtoffers van arbeidsuitbuiting vaak verder in de problemen komen wanneer zij hun rechten opeisen, bijvoorbeeld doordat zij hierdoor hun inkomen, huis of sociale netwerk kwijtraken. Wanneer zij misstanden melden bij de autoriteiten, levert hen dit vaak weinig op, terwijl zij wel risico’s nemen. Het resultaat is dat veel slachtoffers zich niet melden. Hierdoor worden hun rechten niet gewaarborgd en uitbuiters niet aangepakt. Dit moet anders en daartoe combineert FairWork verschillende strategieën:

  • pleitbezorging
  • directe ondersteuning
  • Toeleiding tot bestaande hulp
  • Communicatie – de stem van slachtoffers laten horen

Van de straat naar de staat

De eenmalige schenking van de Nationale Postcode Loterij willen wij gebruiken in een periode van drie jaar. Met het bedrag willen we onze drie strategische pijlers uitbouwen tot solide programma’s. Vanuit onderzoek en casuïstiek binnen het programma, kiezen we steeds scherper op wie we onze outreach en ondersteuning richten. Vervolgens brengen we deze verhalen ‘van de straat naar de staat’. Deze integratie zorgt voor meer slagkracht, meer focus op de meest kwetsbare gevallen, en meer effect. Ook investeren we in organisatorische ingrepen die nodig zijn om de groeiende organisatie te ondersteunen in het maken van impact. Hierdoor kan FairWork zowel inhoudelijk als organisatorisch kwalitatief groeien en meer kwetsbare migranten uit uitbuiting helpen.

Bedankt deelnemers van de Postcode Loterij dat jullie hieraan bijdragen!

Meer weten?

Wil je meer weten over het werk van FairWork, wil je samenwerken met ons of ons op een andere manier steunen? Neem dan contact met ons op via info@fairwork.nu.