Weet waaraan u geeft! U als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI goed doel. Vragen die wellicht bij u opkomen zijn:

  • Wat heeft de organisatie tot nu toe bereikt?
  • Wat willen ze bereiken en waarom verdienen zij uw steun?
  • Hoe is het bestuur georganiseerd en is er personeel in dienst?
  • Hoe kunt u contact leggen met de organisatie?

De verstrekking van die informatie via internet is een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Om deze status te krijgen moet een organisatie in het bezit zijn van een beleidsplan en financiële verslaglegging. Deze informatie moet ook openbaar gemaakt worden (publicatieverplichting) en gratis via internet ter beschikking worden gesteld.

FairWork is een ANBI goed doel. Op deze pagina vindt u alle ANBI informatie over FairWork op een rijtje: