Oekraïense vluchtelingen benadeeld en uitgebuit in Nederland  

Sinds 24 februari 2022 heeft FairWork 213 Oekraïense cliënten geregistreerd. Bij 74 van hen was sprake van signalen van arbeidsuitbuiting. Dit is een grote toename in vergelijking met het jaar voor de oorlog, toen 17 Oekraïners aanklopten, waarbij drie keer signalen van arbeidsuitbuiting genoteerd werden.  

FairWork vreest dat de groep vluchtelingen die hulp zoekt slechts het topje van de ijsberg is en dringt aan op laagdrempelige informatievoorziening en ondersteuning voor hen. Er zijn tienduizenden vluchtelingen aan het werk in Nederland. 

Read more

Vacature: social worker Hongaarse doelgroep

Per 1 mei 2023 zijn wij op zoek naar een:

Social worker Hongaarse doelgroep (16 uur per week)

Vind je dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijke behandeling op het werk? Wil je:

  • Arbeidsuitbuiting tegengaan en preventief bijdragen door de positie van Hongaarse werknemers te verbeteren?
  • Een team van Hongaarse vrijwilligers leiden?

Solliciteer dan nu op deze functie!

Read more

Vacature: office manager/host

Per 1 mei 2023 zijn wij op zoek naar een ondernemende:

OFFICE MANAGER/HOST (16 uur per week)

Vind je dat iedereen in Nederland recht heeft op een eerlijke behandeling op het werk? Wil je:

  • het energieke aanspreekpunt zijn voor de ruim 50 bevlogen internationale vrijwilligers die zich inzetten om arbeidsuitbuiting tegen te gaan;
  • bijdragen aan het werkplezier van deze vrijwilligers door de werkprocessen voor hen zo goed mogelijk te stroomlijnen?

Solliciteer dan nu op deze functie!

Read more

Kwetsbare positie vrouwelijke arbeidsmigranten ‘achter de voordeur’ verbeterd

Vrouwelijke migranten die werken als huishoudelijk medewerker, babysitter, inwonend zorgverlener of in een familiebedrijf zijn bijzonder kwetsbaar. Arbeids- en seksuele uitbuiting, geweld en intimidatie liggen op de loer. Dat komt omdat deze vrouwen op geïsoleerde plekken bij anderen in huis werken, vaak geen geldige papieren hebben en geconfronteerd worden met informele ‘arbeidscontracten’. Daarbij komt dat ze niet alleen afhankelijk zijn van hun werkgever voor hun inkomen, maar vaak ook voor hun huisvesting en soms hun verblijfsvergunning.

Read more

Nieuwe training: ‘Hoe herken je mensenhandel onder Oekraïense vluchtelingen?’

Speciaal voor professionals die werken met Oekraïense vluchtelingen bieden wij de training ‘Hoe herken je mensenhandel onder Oekraïense vluchtelingen?’ aan. Je leert de signalen herkennen wanneer vluchtelingen mogelijk worden uitgebuit.

Read more

Financiële bijdrage voor meest kwetsbaren

Vol enthousiasme komt de Braziliaanse nanny Dulce werken bij een gezin in de Randstad. Ze is blij met de kans die ze hier krijgt. Helaas komt ze bedrogen uit. Ze moet tien uur per dag werken, heeft weinig vrijheid en krijgt slechts drie euro per uur betaald. Als zij klaagt over haar werk, wordt ze bedreigd door de moeder des huizes.

Read more

Reactie Plan van Aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers

Aan: De Griffie van de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), t.a.v. de heer Esmeijer

Cc: Dhr. M. van Ooijen Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2 december 2022

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Op 7 december vindt in de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Commissiedebat Maatschappelijke Opvang/Beschermd wonen plaats. Op de agenda staat het Plan van Aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers. We zijn positief over het feit dat er specifiek aandacht is voor deze groep die onterecht overal buiten de boot valt en waarvan wij er steeds meer in steeds erbarmelijker situaties op straat zien. Wij zien ook dat na jaren van daverende stilte in sommige steden op eigen initiatief kleine stappen worden gemaakt om de ergste misstanden tegen te gaan. Het voorliggend Plan van Aanpak is ontwikkeld in aanvulling op het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten uit 2020. In het advies ‘Geen tweederangsburgers’ constateerde het Aanjaagteam onder leiding van de heer Roemer terecht dat de Nederlandse wet- en regelgeving er niet voldoende in slaagt om arbeidsmigranten te beschermen.

Read more

Succesvolle lancering Fair Jobs

Op 18 oktober waren ruim 50 gasten, een filmcrew en het team achter Fair Jobs een middag bijeen in de Willem Twee Fabriek in ’s-Hertogenbosch. Ze verwelkomden twee gasten, die speciaal voor deze middag uit Bulgarije naar Nederland waren gekomen: Boris en Isa. Samen verkenden ze de vraag: Hoe kan Isa veilig, gezond en eerlijk leven en werken in Nederland? Op dezelfde dag publiceerde FairWork, partner van Fair Jobs, onderzoek: een kwart van de Nederlandse bedrijven geeft toe zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting.

Read more

Au pairs als verdienmodel

Au pairs zijn kwetsbaar voor uitbuiting en hun geïsoleerde positie werd tijdens de Covid-pandemie zorgelijker. Deze conclusies zijn na onderzoek in 2020 door FairWork gepresenteerd. Nu belicht nieuw afstudeeronderzoek door Azumi Nakane, zelf au pair geweest, de rol van au-pairbureaus en de Nederlandse au-pairregeling.

Read more

Kwart Nederlandse bedrijven maakt zich schuldig aan arbeidsuitbuiting

Op 18 oktober, de Europese Dag tegen Mensenhandel, vestigt FairWork de aandacht op misstanden in het Nederlandse bedrijfsleven. De organisatie publiceert deze dag een representatief opinieonderzoek naar arbeidsuitbuiting: een vorm van mensenhandel. Daaruit blijkt dat 26% van de Nederlandse bedrijven toegeeft zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting. Tegelijkertijd lanceert FairWork samen met de Academie voor Beeldvorming het ‘eerlijkste uitzendbureau van Nederland’. De nieuwe coöperatie Fair Jobs stelt de belangen van de uitzendkracht centraal.

Read more