Vacature: Senior communicatie adviseur

Wil jij bijdragen aan de strijd tegen moderne slavernij in Nederland?

FairWork bestrijdt arbeidsuitbuiting in Nederland. Daarin staat het perspectief van slachtoffers altijd centraal.

Read more

Video ‘Sustaining the lives of those who sustain life’

Animatievideo Sustaining the lives of those who sustain life’

Watch the video on our YouTube Chanel

Read more

Mensenhandelwet moet recht doen aan slachtoffers

Op 28 februari 2023 heeft de minister het conceptwetsvoorstel Modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel ter internetconsultatie voorgelegd. FairWork heeft van de mogelijkheid gebruikgemaakt een reactie in te dienen op dit wetsvoorstel. We steunen de herziening van de wet op mensenhandel en zien de aanpassingen als een belangrijke kans om meer te betekenen voor de gedupeerden. We vinden echter dat de nieuwe wet nog beter kan. Voor een effectieve aanpak van arbeidsuitbuiting in Nederland die ten goede komt aan de slachtoffers geeft FairWork de minister vijf aanbevelingen mee.

Read more

Wat heeft FairWork bereikt in 2022?

Ook in 2022 was onze hulp weer hard nodig. Van relatief kleine ingrepen met groot persoonlijk effect tot grote misstanden die we aankaarten in de media, bij de politiek en beleidsmakers. Bijvoorbeeld de schokkende conclusie van ons onderzoek dat een kwart van de Nederlandse bedrijven zich wel eens schuldig maakt aan arbeidsuitbuiting. Dat vraagt steeds meer van ons en met het nodige succes, maar doet soms ook verzuchten; dweilen we niet met de kraan open? Wat kunnen we meer doen? Uit die gedachte is Fair Jobs ontstaan. Het eerste uitzendbureau waar uitzendkrachten zelf aan het stuur staan. Wat kan dat betekenen voor een echt ander systeem? Een ambitie die we verder gaan onderzoeken en uitwerken in 2023. 

Read more

Wie klopten aan bij FairWork in 2022?

In 2022 klopten 1.194 internationale werknemers bij ons aan met een vraag of klacht over hun werk. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar (1.215). Daaronder waren tenminste 661 mannen en 468 vrouwen. Zij hebben van FairWork relevante informatie en waar nodig ondersteuning ontvangen. Aan deze mensen is gevraagd of er nog andere collega’s waren in dezelfde situatie: dat waren er 1.898. Dit is een flinke stijging in vergelijking met 2021: toen werden 666 collega’s genoemd. 

Read more

Oekraïense vluchtelingen benadeeld en uitgebuit in Nederland  

Sinds 24 februari 2022 heeft FairWork 213 Oekraïense cliënten geregistreerd. Bij 74 van hen was sprake van signalen van arbeidsuitbuiting. Dit is een grote toename in vergelijking met het jaar voor de oorlog, toen 17 Oekraïners aanklopten, waarbij drie keer signalen van arbeidsuitbuiting genoteerd werden.  

FairWork vreest dat de groep vluchtelingen die hulp zoekt slechts het topje van de ijsberg is en dringt aan op laagdrempelige informatievoorziening en ondersteuning voor hen. Er zijn tienduizenden vluchtelingen aan het werk in Nederland. 

Read more

FairWork in de media 2023

Bekijk hier wat over ons werk is verschenen in de media in 2023.

Read more

Kwetsbare positie vrouwelijke arbeidsmigranten ‘achter de voordeur’ verbeterd

Vrouwelijke migranten die werken als huishoudelijk medewerker, babysitter, inwonend zorgverlener of in een familiebedrijf zijn bijzonder kwetsbaar. Arbeids- en seksuele uitbuiting, geweld en intimidatie liggen op de loer. Dat komt omdat deze vrouwen op geïsoleerde plekken bij anderen in huis werken, vaak geen geldige papieren hebben en geconfronteerd worden met informele ‘arbeidscontracten’. Daarbij komt dat ze niet alleen afhankelijk zijn van hun werkgever voor hun inkomen, maar vaak ook voor hun huisvesting en soms hun verblijfsvergunning.

Read more

Nieuwe training: ‘Hoe herken je mensenhandel onder Oekraïense vluchtelingen?’

Speciaal voor professionals die werken met Oekraïense vluchtelingen bieden wij de training ‘Hoe herken je mensenhandel onder Oekraïense vluchtelingen?’ aan. Je leert de signalen herkennen wanneer vluchtelingen mogelijk worden uitgebuit.

Read more

Financiële bijdrage voor meest kwetsbaren

Vol enthousiasme komt de Braziliaanse nanny Dulce werken bij een gezin in de Randstad. Ze is blij met de kans die ze hier krijgt. Helaas komt ze bedrogen uit. Ze moet tien uur per dag werken, heeft weinig vrijheid en krijgt slechts drie euro per uur betaald. Als zij klaagt over haar werk, wordt ze bedreigd door de moeder des huizes.

Read more