Mensenhandelwet moet recht doen aan slachtoffers

Op 28 februari 2023 heeft de minister het conceptwetsvoorstel Modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel ter internetconsultatie voorgelegd. FairWork heeft van de mogelijkheid gebruikgemaakt een reactie in te dienen op dit wetsvoorstel.

Read more

Wat heeft FairWork bereikt in 2022?

Ook in 2022 was onze hulp weer hard nodig. Van relatief kleine ingrepen met groot persoonlijk effect tot grote misstanden die we aankaarten in de media, bij de politiek en beleidsmakers.

Read more

Wie klopten aan bij FairWork in 2022?

In 2022 klopten 1.194 internationale werknemers bij ons aan met een vraag of klacht over hun werk. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar (1.215). Daaronder waren tenminste 661 mannen en 468 vrouwen. Zij hebben van FairWork relevante informatie en waar nodig ondersteuning ontvangen. Aan deze mensen is gevraagd of er nog andere collega’s waren in dezelfde situatie: dat waren er 1.898. Dit is een flinke stijging in vergelijking met 2021: toen werden 666 collega’s genoemd. 

Read more

Studie: Who cares about Au Pairs?

A Study on the Work and Social Protection Experiences of Filipina Au Pairs in the Netherlands.

Read more

Oekraïense vluchtelingen benadeeld en uitgebuit in Nederland  

Sinds 24 februari 2022 heeft FairWork 213 Oekraïense cliënten geregistreerd. Bij 74 van hen was sprake van signalen van arbeidsuitbuiting.

Read more

FairWork in de media 2023

Bekijk hier wat over ons werk is verschenen in de media in 2023.

Read more

Kwetsbare positie vrouwelijke arbeidsmigranten ‘achter de voordeur’ verbeterd

Vrouwelijke migranten die werken als huishoudelijk medewerker, babysitter, inwonend zorgverlener of in een familiebedrijf zijn bijzonder kwetsbaar. Arbeids- en seksuele uitbuiting, geweld en intimidatie liggen op de loer.

Read more

Nieuwe training: ‘Hoe herken je mensenhandel onder Oekraïense vluchtelingen?’

Speciaal voor professionals die werken met Oekraïense vluchtelingen bieden wij de training ‘Hoe herken je mensenhandel onder Oekraïense vluchtelingen?’ aan. Je leert de signalen herkennen wanneer vluchtelingen mogelijk worden uitgebuit.

Read more

Financiële bijdrage voor meest kwetsbaren

Vol enthousiasme komt de Braziliaanse nanny Dulce werken bij een gezin in de Randstad. Ze is blij met de kans die ze hier krijgt. Helaas komt ze bedrogen uit. Ze moet tien uur per dag werken, heeft weinig vrijheid en krijgt slechts drie euro per uur betaald. Als zij klaagt over haar werk, wordt ze bedreigd door de moeder des huizes.

Read more

Reactie Plan van Aanpak kwetsbare dakloze EU-burgers

Aan: De Griffie van de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), t.a.v. de heer Esmeijer

Cc: Dhr. M. van Ooijen Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Read more