FairWork werk logboek

Download hier het FairWork werk logboek waarin je informatie over je werk en salaris kan opschrijven om een goed overzicht te krijgen van je situatie.

Read more

Voorbeeldbrief salarisverhoging zonder cao

Download hier de voorbeeldbrief van FairWork om een salarisverhoging te vragen als huishoudelijke werker die niet met een CAO werkt.

Read more

Voorbeeldbrief loonsverhoging

Download hier de voorbeeldbrief voor huishoudelijk werkers die een loonsverhoging willen vragen.

Read more

Lancering ‘Fair Jobs’ * Het eerlijkste uitzendbureau van Nederland?  

Flexibele contracten, slechte huisvesting en gebrek aan informatie; EU-burgers die als uitzendkracht in Nederland werken maken te vaak misstanden mee. Dat moet anders, zeggen Klaas Burger (Academie voor Beeldvorming) en Francien Winsemius (FairWork). Daarom lanceren zij op dinsdag 18 oktober het nieuwe uitzendbureau Fair Jobs.

Read more

Je recht halen

Fouad en Anouar zijn radeloos: ze werken al een aantal jaren voor een wasserij in Amsterdam. Anouar is bedrijfsleider, Fouad brengt wasgoed rond. Ze werken lange dagen, vaak tot ’s avonds laat en slapen in de wasserij. In de zomer lopen de temperaturen in de wasserij hoog op.

Read more

Wie klopten aan bij FairWork in 2021?

In 2021 adviseerde en ondersteunde FairWork 1.215 internationale werknemers. Zij hadden tenminste 666 collega’s in een vergelijkbare arbeidssituatie. Dat is niet zo hoog als in 2020, toen vanwege de pandemie een recordaantal mensen bij ons aanklopten (1.831). Maar wel veel hoger dan in de jaren daarvoor (736 in 2019, 449 in 2018). We merken dat steeds meer mensen FairWork weten te vinden. Tevens toont het aan dat internationale werknemers in Nederland nog steeds een kwetsbare positie hebben. De gevolgen van corona speelden een grote rol in problemen die mensen in 2021 bij ons neerlegden.

Read more

Wat heeft FairWork bereikt in 2021?

2021 was een jaar waarin we na de storm van het eerste Coronajaar weer in wat rustiger water belandden. Waarin we verder bouwden aan ons systeem van zelfsturing, de verdere stabilisering van onze financiering en groeiden, zowel in vaste medewerkers als vrijwilligers. Daarmee zetten we goede stappen richting ons doel: je recht halen moet meer opleveren dan het kost.

Read more

Vakantierechten schoonmakers

Eén miljoen Nederlandse huishoudens besteden huishoudelijk werk uit aan particuiere schoonmakers. Zij zijn verplicht de vakantierechten te respecteren. Velen doen dit – bewust of onbewust – niet.

Read more

Folders voor Oekraiense vluchtelingen

FairWork en het Rode Kruis hebben gezamenlijk voor Oekraiense vluchtelingen een folder over werken in Nederland ontwikkeld. Deze is beschikbaar in 3 talen: Oekraiens, Russisch en Engels

Read more

Duurzame arbeidsmigratie met eerlijk werk en autonomie voor werknemers

FairWork ziet momenteel grote problemen rondom arbeidsmigratie. Er is een toenemende vraag naar (essentiële) arbeidskrachten in Europa. Door vergrijzing krimpt de beroepsbevolking, en nu al kunnen veel vacatures niet worden ingevuld met sollicitanten uit de Europese Unie (EU). De coronapandemie heeft duidelijker gemaakt hoezeer Europa afhankelijk is van essentiële werknemers. Op dit moment zijn vraag en aanbod van werk in Europa niet voldoende op elkaar afgestemd.

Read more