Тази информация е важна за хора дошли да работят в Холандия

Известно ли Ви е какви права имате като работник/служител в Холандия?

Задайте си следните въпроси:

 • Някой предложи ли Ви работа в Холандия?
 • Работата отговаря ли на очакванията ви?
 • Вашият туроператор или шеф взе ли Ви паспорта?
 • Имате ли (много) дългове?
 • Не Ви ли заплащат достатъчно за работата Ви?
 • Не можете ли да отидете на лекар когато сте болен/ болна?
 • Принуждават ли Ви насила да работите? Заплашват ли семейство Ви?
 • Трябва ли да работите опасна или нездравословна работа?
 • Ограничават ли свободата Ви?
 • Използват ли заплахи срещу Вас?
 • Отговорихте ли на някои от тези въпроси с „да“?

Това означава, че може би сте жертва  на сериозна експлоатация.

Според Холандското законодателство имате право на закрила и помощ когато сте експлоатиран/а.
За повече информация можете да се свържете с FairWork. FairWork е независима неправителствена организация, която подпомага хора подложени на експлоатация. Всичко, което ще разкажете се пази в тайна. Нашите съвети са безплатни.

С FairWork можете да се свържете на следните телефонни номера:  +31 6 15 62 95 88 (български език).

Задайте въпроса си

Când contactaţi FairWork pentru asistenţã, noi prelucram datele dvs. personale. FairWork trateazã cu grijã datele cu caracter personal. Cele mai importante puncte din politica noastrã de prelucrare a datelor personale sunt urmãtoarele.

Ce fel de date personale prelucreaza FairWork?

Cand luaţi legãtura cu FairWork, este posibil sã ne oferiţi datele dvs. cu caracter personal. De exemplu:

 • numele;
 • adresa (de e-mail);
 • numãrul de telefon;
 • conţinutul solicitãrii dvs.;
 • datele din documentele trimise cãtre FairWork;
 • o combinaţie din aceste date.

Probabil aţi abordat FairWork pentru:

 • întrebãri legate de situaţia dvs. la locul de muncã, pentru ca FairWork sã vã poatã rãspunde sau sã vã îndrume cãtre o altã instituţie;
 • a raporta o plângere legatã de situaţia de muncã, pentru ca FairWork sã poatã vedea împreunã cu dvs. ce se poate face cu aceastã plângere.

FairWork prelucreazã datele dvs. în scopul pentru care sunt oferite; pe baza lor vã putem sprijini şi oferi informaţii şi sfaturi. Dacã vã redirecţionãm catre o alta instituţie, vã cerem permisiunea sã împãrtãşim aceste date cu pãrţile terţe respective.

FairWork pãstreazã datele dvs. şi pentru scopuri statistice şi le împãrtãşeşte pentru aceste scopuri cu pãrţi terţe de încredere, totul fiind anonimizat.

Cat timp pastreaza FairWork datele mele?

Le pãstrãm atâta timp cât e nevoie pentru rezolvarea plângerii dvs. şi eventual pentru urmãrirea parcursului acesteia.

Ce drepturi am?

Aveţi dreptul de a examina aceste date, de a le corecta sau de a le şterge. Puteţi trimite solicitarea dvs. prin e-mail la info@fairwork.nu. FairWork prelucreazã solicitarea dvs. cât de repede posibil, în orice caz în maxim 4 sãptãmâni.

Când sunteţi de pãrere cã FairWork a gestionat aceste date neglijent, am dori sã discutãm plângerea mai întâi cu dumneavoastrã noi înşine, pentru a putea lua mãsuri. Aveţi şi dreptul sã înaintaţi o plângere la Autoritatea Datelor Personale.

Als je contact opneemt met FairWork voor hulp en ondersteuning, verwerken we jouw gegevens. FairWork gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Om je hierover de informeren, staan hieronder de belangrijkste punten uit ons privacybeleid genoemd.

Welke persoonsgegevens verwerkt FairWork?

Als je contact opneemt met FairWork, kan het zijn dat je daarbij privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens) verstrekt. Te denken valt aan (een combinatie van):

 • je naam;
 • je (e-mail)adres;
 • je telefoonnummer;
 • de inhoud van je klacht of vraag;
 • de gegevens die in documenten staan die je aan FairWork stuurt.

Je hebt FairWork waarschijnlijk benaderd voor:

 • het stellen van een vraag over je arbeidssituatie, zodat FairWork antwoord kan geven of je kan doorverwijzen;
 • het melden van een klacht over je arbeidssituatie zodat FairWork samen met je kan kijken wat er met je klacht gedaan kan worden.

FairWork verwerkt jouw gegevens voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven; op basis hiervan kunnen we je ondersteunen en voorzien van informatie en advies. Als we je doorverwijzen, vragen we toestemming je gegevens te delen met anderen.

Ook verzamelt FairWork je gegevens voor statistische doeleinden en deelt ze voor ditzelfde doel met betrouwbare derden; allemaal geanonimiseerd.

Hoe lang bewaart FairWork mijn gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de afhandeling en het eventueel volgen van je klacht.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt recht op inzage, rectificatie of het wissen van je persoonsgegevens. Je kunt je verzoek kenbaar maken per e-mail (info@fairwork.nu). FairWork verwerkt je verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Wanneer FairWork volgens jou toch onzorgvuldig omgaat met je persoonsgegevens, dan horen we dat uiteraard graag eerst zelf, zodat we actie kunnen ondernemen. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Do you know your rights as an au pair in the Netherlands? You are entitled to:

 • Working day’s up to a maximum of 8 hours per day;
 • A maximum of 30 working hours a week;
 • At least 2 days off per week;
 • Only light household chores for your host family.

Did you know:

 • There is no penalty for not complying with parts of your contract? For instance: early termination of the contract, because you are going to work for another employer;
 • The agency is not aloud to ask you to pay a deposit;
 • A maximum of 34 euros in preparation costs
 • You host family is allowed to give you up to 340 euro’s per month.

Do you have questions about your rights as an au pair in the Netherlands? Please contact FairWork.
All the information you share with us will remain private. And all the support we offer is free of charge.

All rules explained by the Dutch government

FairWork zoekt een financiële M/V om het bestuur te versterken. Bij voorkeur met ervaring bij NGO’s en gedreven om moderne slavernij Nederland uit te helpen. Heb jij de financiële kennis en het netwerk dat voor onze organisatie van belang is? Stuur dan een e-mail aan bestuur@fairwork.nu.

De komende jaren zijn financiële stabiliteit, diversificatie van inkomsten en samenwerking met overheden en fondsen belangrijke aandachtspunten voor de stichting. Expertise op deze terreinen is dan ook een pré.

Wat ga je doen?

 • Financiële sparringpartner van het zelfsturend team;
 • beoordeling kwartaalrapportages en jaarrekening;
 • minstens 4 x per jaar met teamleden om de tafel;
 • 6 x per jaar vergaderen met het bestuur.

Wat bied jij?

 • Affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van FairWork;
 • ervaring in ‘finance en control’ en fondsenwerving (bij NGO’)s;
 • het vermogen op grote lijnen te sturen;
 • de vaardigheid om jouw kennis te delen met de werkorganisatie;
 • creatief denkvermogen én realiteitszin;
 • een onafhankelijke, maatschappelijke betrokkenheid;
 • een breed en relevant netwerk.

Wat bieden wij?

 • Een enthousiast bestuur;
 • een gedreven zelfsturend team;
 • de kans om bijdrage te leveren aan dé Nederlandse bestrijder van arbeidsuitbuiting.

Overige informatie

De functie van Penningmeester is onbezoldigd, alleen onkosten worden vergoed. De tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. De benoeming is voor een periode van 3 jaar met een eventuele eenmalige verlenging. Het bestuur telt momenteel 4 leden.

Procedure

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk 15 maart 2019 je motivatiebrief en curriculum vitae naar Richard Coonen, secretaris bestuur, bestuur@fairwork.nu. Als jij de ideale kandidaat bent, nemen we contact met je op voor een gesprek. Een sollicitatiecommissie van het bestuur en de medewerkers dragen jou vervolgens voor aan het volledige bestuur, dat het benoemingsrecht uitoefent. De ambitie is om eind april 2019 tot een besluit te komen.

Over FairWork

FairWork zet zich in om een einde te maken aan moderne slavernij in Nederland. Vanuit het perspectief van (mogelijke) slachtoffers werken we aan de verbetering van hun positie.

Wij experimenteren met verschillende aanpakken waarbij we focussen op structurele, lange termijn impact. Het werk van de organisatie bestaat uit signalering en ondersteuning van mogelijke slachtoffers, voorlichting en training van professionals in het werkveld en beleidsbeïnvloeding en bewustwording van publiek en politiek.

FairWork is een professionele organisatie die met de voeten in de klei staat door het directe contact met de doelgroep. Kernwaarden zijn onafhankelijkheid, flexibiliteit en samenwerking. De organisatie bestaat uit een betrokken en divers team van momenteel 8 betaalde en ruim 40 vrijwillige medewerkers. Rollen en verantwoordelijkheden zijn binnen het team verdeeld en vastgelegd en vanuit het team wordt gerapporteerd aan het bestuur.

FairWork is in 1999 ontstaan uit een gezamenlijk project van Humanitas en Oxfam Novib.

Helaas is de betaling niet gelukt.  Probeer het a.u.b. nog een keer.

Namens alle slachtoffers bedankt voor je donatie!

FairWork is looking for CULTURAL MEDIATOR(S) with knowledge of the VIETNAMESE language and culture (volunteer position, 1 or 2 days a week).

In the Netherlands, many migrant workers are exploited. They work in and under bad conditions, for instance in agriculture, horticulture, hospitality, construction, domestic work or through job agencies. FairWork works from a victim’s perspective and defends the human rights of victims.

Responsibilities

Do you believe everyone in the Netherlands is entitled to fair treatment at work? Do you want to:
-reach out to Vietnamese speaking workers who are vulnerable to labour exploitation and inform them about their rights and possibilities, through (online) fieldwork?
-inform Vietnamese speaking communities and other organisations about FairWork?
-report on the problems Vietnamese speaking workers in the Netherlands are facing at work and enter your findings in our database?
Then please apply for this volunteer position now!

Main goal of position

As a cultural mediator, you inform Vietnamese speaking workers in the Netherlands about their labour rights and their options in case of labour exploitation. You are the ears and the eyes of our foundation and you report on the ways Vietnamese speaking workers are exploited in the Netherlands. FairWork uses this information to improve protection of victims of labour exploitation.

Skills and competencies required

We ask for:
-good knowledge of English or Dutch;
-good knowledge of the Vietnamese language and culture;
-good communication and social skills;
-an independent and proactive work attitude;
-ability to work with computer, e-mail and social media;
-availability for a minimum of 8 hours a week, for at least 6 months;
-availability to work at our office during office hours, at least once a month;
-endorsement of our mission.

Conditions

We offer:
-a unique chance to gain working experience at an NGO;
-professional training and guidance;
-a team of enthusiastic colleagues in an inspiring working environment;
-a volunteer contract for at least six months, for one or two days a week;
-reimbursement of travel and other expenses.

Procedure

Do you want to apply for this volunteer position? Please send your CV and a motivational letter to: Volunteers[at]fairwork.nu

For more information about FairWork: www.fairwork.nu/international

In case of questions about the vacancy: mail to Volunteers[at]fairwork.nu

 • क्‍या आप नीदरलैंड्स में कार्यरत हैं?
 • क्‍या आपके अधिकारी का व्‍यवहार दुष्‍टतापूर्ण है?
 • क्‍या आप दिन भर लम्‍बे समय तक कार्य करते हैं?
 • क्‍या आपको न्‍यूनतम वेतन से भी कम वेतन मिलता है?
 • क्‍या आपको कार्य करने पर दबाव दिया जाता है?
 • क्‍या आप यह महसूस करते हैं कि आप नौकरी नहीं छोड़ सकते?
 • यदि आप अस्‍वस्‍थ होते हैं तो आपको डॉक्‍टर को दिखाने से रोका जाता है?
 • यदि आपके पास नीदरलैंड्स के वैध दस्‍तावेज न होने पर धमकी दी जाती है

हो सकता है कि आपके अधिकारी एक कामगार के अधिकार का उल्‍लंघन करते हों, और नीदरलैंड्स में शोषण वर्जित हो।

नीदरलैंड्स में सभी कामगार डच कानून के तहत संरक्षित हैं। सभी प्रवासी और वैध दस्‍तावेज के बिना कामगार भी।
यदि आप या कोई जिसे आप जानते हों-ऐसी स्थिति में हैं, फेअरवर्क से संपर्क करने और सूचना गुमनाम रखने के विकल्‍प के लिए स्‍वतंत्र हैं। संभवत: आपके अधिकार आपके विचार से अधिक हों।
नीदरलैंड्स में वर्तमान गुलामी की रोकथाम पर कार्यरत फेअरवर्क एक स्‍वतंत्र संस्‍था है।

अपना सवाल पूछो

Thông tin này thì quan trọng cho những ai đã đến làm việc tại Hà Lan

Quý vị có biết những quyền lợi của quý vị với tư cách là nhân công ở Hà Lan hay không?
Hãy đặt ra cho mình những câu hỏi sau đây:

 • •Đã có ai giúp cho quý vị công việc làm tại Hà Lan hay không?
 • •Công việc có giống như điều mà quý vị đã mong đợi hay không?
 • Người đại lý du lịch hoặc người chủ của quý vị đã có thu hộ chiếu của quý vị hay không?
 • Quý vị có (nhiều) nợ nần không?
 • •Quý vị có được trả lương (đầy đủ) hay không?
 • Quý vị có được phép đi bác sĩ khi quý vị đau ốm không?
 • Quý vị có bị cưỡng bức làm việc không?
 • •Quý vị hoặc gia đình của quý vị có bị đe dọa không?
 • •Quý vị có phải làm công việc nguy hiểm hoặc có hại cho sức khỏe không?
 • Quý vị có bị hạn chế tự do hay không?
 • •Quý vị có bị đe dọa vì quý vị có mặt bất hợp pháp hay không?
 • Quý vị đã có trả lời ‘có’ đối với một số trong những câu hỏi này
  hay không?

Nếu vậy thì quý vị có thể là nạn nhân của sự bóc lột nghiêm trọng.

Theo luật Hà Lan thì quý vị có quyền được bảo vệ và nâng đỡ, cho dù quý vị có mặt bất hợp pháp.

Hãy gọi điện thoại cho FairWork để có thêm thông tin, FairWork là một tổ chức phi chính phủ nâng đỡ những ai ở trong các hoàn cảnh bị bóc lột. Tất cả những gì quý vị kể sẽ được xử lý một cách kín đáo. Lời khuyên của chúng tôi thì miễn phí.

Đặt câu hỏi của bạn

اسأل سؤالك

هذه المعلومات مهمة جدا للعامل الذي ليس بحوزته تصريح للعمل والإقامة في هولندا.

هل تعرف أن لديك حقوق كعامل أجنبي في هولندا حتى لو كنت لا تحمل أوراق إقامة و تصريح للعمل في هولندا؟

لتقييم وضعك ومعرفة حقوقك إطرح على نفسك الأسئلة التالية:
هل سبق وأن عَرض عليك أحد العمل في هولندا؟

 • هل تختلف مهام وظيفتك عما وُعدت به من قبل رب العمل؟
 • هل يحتفظ رب العمل أو مكتب السفر الذي استقدمك لهولندا بجواز سفرك أو هويتك الشخصية؟
 • هل تراكمت عليك ديون لرب العمل أو مكتب التشغيل أو مكتب السفر مقابل الحصول على العمل؟
 • هل لاحظت أن زملاء العمل يتقاضون أجورا أعلى منك مقابل نفس الوظيفة؟
 • هل يمنعك رب العمل من الذهاب إلى الطبيب إذا كنت مريضا؟
 • هل تُجبرعلى العمل؟
 • هل يتعرض أفراد عائلتك في البلد الأصلي للتهديد من قبل مكتب السفر؟
 • هل تقوم بعمل خطر أو مضر للصحة؟
 • هل تشعر بأن حريتك في الحركة والاتصال مع الآخرين مقيّدة أو محدودة؟
 • هل تتعرض للتهديد أو الابتزاز لأن وجودك غير قانوني في هولندا؟

إذا أجبت بـ „نعم“ على بعض هذه الأسئلة، ربما أنك تتعرض للإستغلال في العمل.

وفقا لقانون العمل الهولندي يحق لك الحصول على الدعم القانوني والحماية حتى ولو كنت لا تملك تصريح بالإقامة والعمل.

إذا كنت ترغب بالحصول على معلومات حول حقوقك، اتصل بمؤسسة (فيير ورك)

(مؤسسة العمل العادل) Fair Work

تدعم مؤسسة فير ورك العمال المهاجرين واللاجئين الذين يتعرضون للإستغلال، وتقدم لهم المشورة المجانية. كما يتم التعامل مع المعلومات بمسؤولية وسرية تامة.

 

Наведена тут інформація важлива для осіб, які приїхали на роботу в Нідерланди

Чи знаєте Ви свої права як найманого працівника в Нідерландах?
Задайте собі наступні запитання:

 • Чи завербували Вас для роботи в Нідерландах?
 • Чи відрізняється робота, яку Ви виконуєте, від тієї, що Вам обіцяли?
 • Чи забрав Ваш турагент чи роботодавець Ваш пасорт?
 • Чи змушені Ви виплатити (великі) борги роботавцю чи посереднику, перед тим, як повернутись додому?
 • Чи Вам не(достатньо) платять?
 • Чи Вам не дозволяють піти до лікаря, коли Ви хворі?
 • Чи змушені Ви працювати, тому що Вам чи Вашим родичам погрожують?
 • Чи змушені Ви виконувати небезпечну чи шкідливу для здоров’я роботу?
 • Чи обмежують Вас у ваших правах та свободі пересування?
 • Чи погрожують Вам викриттям, тому що ви не маєте належних документів на перебування чи працевлаштування в країні?

Якщо Ви відповіли «так» на одне з цих запитань, можливо, Ви стали жертвою тяжкої форми трудової експлуатації. Згідно з нідерландським законодавством, Ви маєте право на захист та підтримку, навіть якщо Ви не перебуваєте в країні на законних підставах («легально»).

Для отримання додаткової інформації дзвоніть в FairWork.

FairWork – незалежна неурядова організація, яка надає допомогу всім, хто потрапив в ситуацію експлуатації в Нідерландах. Все що Ви нам розповісте, буде зберігатись в таємниці. Наші консультації є безкоштовними.

Задай своє питання

Mga mahalagang impormasyon na dapat malaman ng mga nagtatrabaho sa Netherlands

Alam po ba ninyo ang inyong mga karapatan bilang isang manggagawa sa Netherlands?

Ito po ang ilang mahahalagang tanong para matiyak ang inyong kalagayan:

 • May nag-alok ba sa inyong magtrabaho sa Netherlands?
 • Hindi ba naaayon sa ipinangako sa inyo ang trabahong ito?
 • Kinuha ba ng travel agent o ng amo ninyo ang inyong passport?
 • May dapat ba kayong bayaran na malaking utang para kayo makauwi ng bansa?
 • Hindi ba kayo sinasahuran? o Hindi ba sapat ang sahod niyo?
 • Hindi ba kayo pinapayagang magpatingin sa duktor kapag kayo ay may karamdaman?
 • Napipilitan lang ba kayong magtrabaho dahil may banta sa inyo o sa mga kamag-anak mo?
 • Mapanganib ba at masama sa kalusugan mo ang inyong trabaho?
 • Wala ba kayong kalayaang gumalaw, pumunta o lumahok sa mga aktibidad ayon sa inyong kagustuhan?
 • Ginigipit o tinatakot ba kayo dahil kayo ay ilegal?
 • Kung ang ilan sa mga katanungang ito ay naaayon sa inyong kalagayan, kayo po ay biktima ng labis na pangaabuso. Ayon sa Batas ng Netherlands, kayo po ay may karapatan sa proteksyon at legal assistance kahit kayo ay walang papel.

Tumawag lang po sa Fairwork para sa karagdagang mga impormasyon. Ang FairWork ay isang independent non-government organization na nagbibigay ng libreng tulong sa mga taong inaabuso. Lahat ng inyong ilalathala ay strictly confidential. Lilitisin ang lahat ng mga kaso ng may pakundangan sa seguridad ng biktima.

Ang FairWork ay matatawagan sa mga sumusunod: +31 6 49 13 15 54.

itanong mo ang tanong mo

Hollanda’ya çalışmaya gelmiş olanlar için önemli bilgi içeriyor.

Hollanda’da çalışan biri olarak haklarınızı biliyor musunuz?
Şu soruları kendi kendinize bir sorun:

 • Birisi size Hollanda’da iş teklifinde bulundu mu?
 • İşiniz beklediğiniz gibi çıkmadı mı?
 • Seyahat acenteniz veya patronunuz pasaportunuza el koydu mu?
 • Size (çok) borç yüklendi mi?
 • (yeterli) maaş alamıyor musunuz?
 • Hastalandığınızda aile hekimine başvurmanız yasak mı?
 • Çalışmaya zorlanıyor musunuz?
 • Kendiniz veya aileniz tehdit ediliyor mu?
 • Tehlikeli veya sağlığa zararlı iş yapmaya zorlanıyor musunuz?
 • Hürriyetiniz kısıtlanıyor mu?
 • Kaçak olduğunuz için tehdit ediliyor musunuz?
 • Bu sorulardan bir kaçını ‘evet’ diye yanıtladınız mı? O halde bir ihtimal ciddi sömürünün kurbanı olmuş olabilirsiniz. Bu durumda Hollanda kanunlarına göre, kaçak olsanız bile,
 • korunma ve destek alma hakkına sahipsiniz.

Daha detaylı bilgi için sömürü altında olanlara yardım sunan bağımsız sivil toplum kuruluşu FairWork ile kontağa geçin. Anlatacağınız her şey gizli kalır ve bize danışmak ücretsizdir.

Sorunu sor

Weet waaraan u geeft! U als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI goed doel. Vragen die wellicht bij u opkomen zijn:

 • Wat heeft de organisatie tot nu toe bereikt?
 • Wat willen ze bereiken en waarom verdienen zij uw steun?
 • Hoe is het bestuur georganiseerd en is er personeel in dienst?
 • Hoe kunt u contact leggen met de organisatie?

De verstrekking van die informatie via internet is een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Om deze status te krijgen moet een organisatie in het bezit zijn van een beleidsplan en financiële verslaglegging. Deze informatie moet ook openbaar gemaakt worden (publicatieverplichting) en gratis via internet ter beschikking worden gesteld.

FairWork is een ANBI goed doel. Op deze pagina vindt u alle ANBI informatie over FairWork op een rijtje:

FairWork is looking for VOLUNTEER(S) with knowledge of the ROMANIAN language and culture (volunteer position, 1 or 2 days a week)

In the Netherlands, many migrant workers are exploited. They work in and under bad conditions, for instance in agriculture, horticulture, hospitality, construction, domestic work or through job agencies. FairWork works from a victim’s perspective and defends the human rights of victims.

Responsibilities
Do you believe everyone in the Netherlands is entitled to fair treatment at work? Do you want to:

 • reach out to Romanian workers who are vulnerable to labour exploitation and inform them about their rights and possibilities, through (online) fieldwork?
 • inform Romanian communities and other organisations about FairWork?
 • conduct intakes, by phone or face-to-face, with Romanian workers who have problems at work?
 • assist our case manager in advising Romanian workers?
 • report on the problems Romanian workers in the Netherlands are facing at work and enter your findings in our database?

Then please apply for this volunteer position now!

As a voluntary cultural mediator, you inform Romanian workers in the Netherlands about their labour rights and their options in case of labour exploitation. You are the ears and the eyes of our foundation and you report on the ways Romanian workers are exploited in the Netherlands. FairWork uses this information to improve protection of victims of labour exploitation.

Skills and competencies required

We ask for:

 • good knowledge of English or Dutch;
 • good knowledge of the Romanian language and culture;
 • good communication and social skills;
 • an independent and proactive work attitude;
 • ability to work with computer, e-mail and social media;
 • availability for a minimum of 8 hours a week, for at least 6 months;
 • availability to work at our office during office hours, at least once a month;
 • endorsement of our mission.

Conditions

We offer:

 • a unique chance to gain working experience at an NGO;
 • professional training and guidance;
 • a team of enthusiastic colleagues in an inspiring working environment;
 • a volunteer contract for at least six months, for one or two days a week;
 • reimbursement of travel and other expenses.

Do you want to apply for this volunteer position? Please send your CV and a motivational letter to: EU_volunteers@fairwork.nu

For more information about FairWork: www.fairwork.nu/international

In case of questions about the vacancy: mail to EU_volunteers@fairwork.nu

FairWork is looking for VOLUNTEER(S) with knowledge of the ROMANIAN language and culture (volunteer position, 1 or 2 days a week)

In the Netherlands, many migrant workers are exploited. They work in and under bad conditions, for instance in agriculture, horticulture, hospitality, construction, domestic work or through job agencies. FairWork works from a victim’s perspective and defends the human rights of victims.

Responsibilities
Do you believe everyone in the Netherlands is entitled to fair treatment at work? Do you want to:

 • reach out to Romanian workers who are vulnerable to labour exploitation and inform them about their rights and possibilities, through (online) fieldwork?
 • inform Romanian communities and other organisations about FairWork?
 • conduct intakes, by phone or face-to-face, with Romanian workers who have problems at work?
 • assist our case manager in advising Romanian workers?
 • report on the problems Romanian workers in the Netherlands are facing at work and enter your findings in our database?

Then please apply for this volunteer position now!

As a voluntary cultural mediator, you inform Romanian workers in the Netherlands about their labour rights and their options in case of labour exploitation. You are the ears and the eyes of our foundation and you report on the ways Romanian workers are exploited in the Netherlands. FairWork uses this information to improve protection of victims of labour exploitation.

Skills and competencies required

We ask for:

 • good knowledge of English or Dutch;
 • good knowledge of the Romanian language and culture;
 • good communication and social skills;
 • an independent and proactive work attitude;
 • ability to work with computer, e-mail and social media;
 • availability for a minimum of 8 hours a week, for at least 6 months;
 • availability to work at our office during office hours, at least once a month;
 • endorsement of our mission.

Conditions

We offer:

 • a unique chance to gain working experience at an NGO;
 • professional training and guidance;
 • a team of enthusiastic colleagues in an inspiring working environment;
 • a volunteer contract for at least six months, for one or two days a week;
 • reimbursement of travel and other expenses.

Do you want to apply for this volunteer position? Please send your CV and a motivational letter to: EU_volunteers@fairwork.nu

For more information about FairWork: www.fairwork.nu/international

In case of questions about the vacancy: mail to EU_volunteers@fairwork.nu

‘How do I apply for a job?’ ‘What do I need to know about working with Dutch people?’ Maybe these are questions you ask yourself. When you start working in the Netherlands it is important to know the work culture of Dutch people. Some tips to help you feel more secure when you start working.

As a status holder working in the Netherlands, do I have the same labour rights as Dutch workers?
Status holders are allowed to work. You have the same rights as Dutch workers, for example: To earn the minimum wage, Holiday money, Holidays, Time off, Maximum 45 hour working week, Possibility to see a doctor in case you are ill.

TIP: You should always earn at least the Dutch minimum wage (around 9 euro per hour) www.government.nl/topics/minimum-wage/ amount-of-the-minimum-wage

I don’t have a work contract, can I claim my rights?
Yes, you can. But only with proof. Collect any possible evidence. Pictures, names, communication (WhatsApp, SMS, email), proof on paper. Keep a record of days and hours worked, save working instructions and note down how much you got paid.

TIP: Download a free digital work log to register important job information. Or send a message to order a free paper work log.

TIP: In the Netherlands, you also have the right to a lawyer, but you need to pay a contribution, which depends on your income.

My employer abuses me: he is not paying me and he is also threatening me. Do I have to accept this?
No, exploitation is prohibited in the Netherlands. In case your employer is abusing you, contact FairWork for more information about your rights.

I am a victim of labour exploitation, can I go to the police?
Yes, you have the right to report a crime without being detained. We recommend you take someone with you, FairWork can help you with this.

FairWork is an independent non-gouvermental organisation (NGO) that supports women and men that are being exploited by their employer in the Netherlands. Any information that you share with us will be kept confidential. The support the FairWork offers is free of charge.

FairWork can be reached (in English and often in your native language) at phone number: +31 20 760 08 09.


Curriculum vitae

A curriculum vitae, also known as a CV, is your resume. This is an overview of your personal data, work experience and educational background. In the Netherlands it is common to send your cv whenever you apply for a job.

Job application letter
A job application letter is a letter you write in response to a job position you have seen or whenever you are interested in working for a company. In the Netherlands, it is custom to send a job application letter to a company you want to work for. It gives the company an idea of who you are. In the job application letter you:

 • Describe yourself as a professional;
 • Write why you want this job specifically;
 • Explain why you are the right person for the job;
 • Highlight why you want to work for this company.
 • It is important to include your CV (resume) with your letter.

TIP: It is also very important to ‘study’ the company or organisation where you are applying by reading information on their website and by really knowing what the job will be about.

How to dress for a job interview 
During a job interview it is recommended to dress a bit more formal. This shows that you want to present yourself well and that you want to do your best for the job.

Employment contract 
If a company hires you, they will offer you an employment contract. This contains the agreements between the employer and the employee. For example, your position or job, the salary you will be earning, your working hours and how many holidays you have. You and the employer both sign the contract if you agree with the conditions. You will get a copy of the contract. It is important to save this employment contract. It is proof that you have an agreement with the employer. In conclusion, you do the work and the employer pays you for it.

Probation period 
When you start working, it is normal that you start to work with a probation/trial period. This is a period to which you can get used to your new work environment and work and your employer can see if he really wants you for the job.

Be on time
In the Netherlands time is considered a very important value. Being punctual is considered necessary if you want to make a good impression at work.

Tips

 • Prepare everything you want to take with you the night before;
 • Calculate the amount of time you need to reach the work place (including for unforeseen delays);Go to bed on time for a good night sleep;
 • Set your alarm and make sure you have enough time to get dressed and have breakfast before travelling to work;
 • Leave the house on time.

Taking initiatives at work
Taking initiatives is a highly valued competence in the Dutch work culture. Taking initiative means: taking action without someone encouraging you and instead of waiting.

Tips
Make choices and act accordingly. Remember you don’t have to make the best decision, but one that works;

 • You don’t have to wait for inspiration, be creative;
 • Take responsibility: volunteer to take the lead on projects or tasks;
 • Actions speaks louder than words. Keep your promise and do what you have said.

Asking questions
In the Netherlands it is common to ask for what you want. It is better not to assume since it may lead to frustrations and miscommunication. Therefore, it is better to ask questions at work if you need help or when you don’t understand something. Don’t be afraid that you look unexperienced if you ask questions, it actually makes you look more interested and wanting to learn.

Receiving questions
In the Netherlands it is not considered rude to ask direct questions. Therefore, don’t be afraid to receive direct questions. These questions are often asked out of curiosity and interest.

Looking each other in the eyes
Whenever you have a conversation with a person at work or in private, it is common to look each other in the eyes. In the Netherlands it is considered respectful and it shows the employer that you are serious and interested. Avoid looking away, this will make the employer think that you are not interested or have something to be ashamed for or to hide. Perhaps this is totally contrary to what you are used to, so this takes some practice.

Boss
In the Netherlands there is a different hierarchy than in many other countries. This means that the distance between you and your (Dutch) boss is often small. A Dutch boss is often easy to talk to and appreciates if you share your own ideas. In the end your boss will decide, but he will learn from the opinions and experiences off his workers.

As a status holder working in the Netherlands, do I have the same labour rights as Dutch workers?
Status holders are allowed to work. You have the same rights as Dutch workers, for example: To earn the minimum wage, Holiday money, Holidays, Time off, Maximum 45 hour working week, Possibility to see a doctor in case you are ill.

TIP: You should always earn at least the Dutch minimum wage (around 9 euro per hour), also see the information from the government

I don’t have a work contract, can I claim my rights?
Yes, you can. But only with proof. Collect any possible evidence. Save pictures, names of your boss and colleagues , communication (WhatsApp, SMS, email, text messages), proof on paper like letters notes and other written instructions from your boss. Keep a record of days and hours worked, save working instructions and note down how much you got paid.

TIP: Download a free digital work log to register important job information. Or send a message to order a free paper work log.

TIP: In the Netherlands, you also have the right to a lawyer, but you need to pay a contribution, which depends on your income.

My employer abuses me: he is not paying me and he is also threatening me. Do I have to accept this?
No, exploitation is prohibited in the Netherlands. In case your employer is abusing you, contact FairWork for more information about your rights.

I am a victim of labour exploitation, can I go to the police?
Yes, you have the right to report a crime without being detained. We recommend you take someone with you, FairWork can help you with this.

FairWork is an independent non-govermental organisation (NGO) that supports women and men that are being exploited by their employer in the Netherlands. Any information that you share with us will be kept confidential. The support the FairWork offers is free of charge.

FairWork can be reached (in English and often in your native language) at phone number: +31 20 760 08 09.

以下信息对在荷兰工作的人士极为重要。

您在荷兰身为雇员认识您的权利吗?

请自问以下问题:

 • 有人给您在荷兰提供工作吗?
 • 工作不符合您的期望吗?
 • 您的旅行代理商或老板将您的护照没收了吗?
 • 您有(很多)债务吗?
 • 您有没有(或不足地)获得报酬吗?
 • 您生病却被禁止看医生吗?
 • 您被强迫工作吗?
 • 您或者您的家人受威胁吗?
 • 您或者您的家人受到威胁吗?
 • 您必须做危险或危害健康的工作吗?
 • 您的人身自由被约束吗?
 • 您由于您的非法身份受到威胁吗?
 • 由于您的非法身份您受到威胁吗?
 • 您是不是对以上的其中一些问题回答了“是的”?

您有可能是严重剥削的受害者。

即使您是非法移民,您根据荷兰法律有权获得保护和援助。

想获得更多详情,请通过以下的联系方式联络FairWork。我们是一个独立、非政府机关的组织,向处于受剥削情况的受害者提供援助。您所提供的一切信息,都以保密方式处理。我们提供的顾问服务是免费的。

手机:+31 6 11 95 96 53 (中文)

微信:FairWorkNL (中文)

問你的問題

Ismeri Ön a jogait Hollandiában mint munkavállaló? Tegye fel Önmagának a következő kérdéseket:

 • Felajánlott valaki Önnek hollandiai munkát?
 • A munka (illetve a munkafeltételek/körülmények) nem olyanok mint amire Ön számitott?
 • Magánál tartja az Ön utazási ügynöke vagy munkaadója az Ön útlevelét?
 • Magas tartozást kell törlesztenie munkaadója felé?
 • Nem kapja meg a fizetését (vagy annak egy részét)?
 • Nem mehet orvoshoz ha megbetegszik?
 • Kényszeritik Önt arra, hogy (rossz körülmények) között dolgozzon?
 • Megfélemlitik, fenyegetik vagy zsarolják Önt a családjával azért, hogy Ön munkát végezzen?
 • Végeztetnek Önnel veszélyes vagy egészségre ártalmas munkát?
 • Korlátozzák Önt a szabadságában? A fenti kérdések közül egy párat ‘igen’-el válaszolt?

Ebben az esetben lehetséges, hogy Ön súlyos kizsákmányolás áldozata. A holland törvények szerint Önnek joga van védelemre és támogatásra akkor is, ha Ön illegálisan tartózkódik/dolgozik Hollandiában.

További információért forduljon hozzánk bizalommal! A “FairWork”, egy független, nem kormányzati szervezet, amely azokon a személyeken segit, akiket Hollandiában nem a holland munkaügyi törvényeknek megfelelően foglalkoztatnak, illetve akiket munkaadójuk kizsákmányol. A közöttünk elhangzott információkat bizalmasan kezeljük. A tanácsadás ingyenes.

Tedd fel a kérdésed

Een fiscaal aantrekkelijke manier om FairWork te steunen is via een notariële akte.    

Aftrekbaar voor de belasting 
Je kunt ons heel voordelig voor een lange periode steunen door je giften vast te leggen in een notariële akte. Je mag zo’n donatie volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het voordeel kan oplopen van bijna 16 tot  52 procent van de donatie.

Persoonlijke situatie  
Natuurlijk is iedere persoonlijke situatie anders. Op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel je kunt terugkrijgen.

Notaris zoeken
Voor het opstellen van notariële akte heb je altijd een notaris nodig. De werkzaamheden van de notaris zijn te allen tijde strikt vertrouwelijk. De tarieven voor het maken van een testament verschillen per notariskantoor. De meeste kantoren bieden de gelegenheid tot een gratis oriënterend gesprek van een half uur. Voor algemene notariële vragen kun je ook bellen met de Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (0,80 euro p/m, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur).

Wil je als bedrijf, onderneming of organisatie bijdragen aan een betere leefomgeving in Nederland? Vind jij ook dat alle werknemers, legaal of illegaal, dezelfde arbeidsrechten moeten hebben?

FairWork biedt verschillende manieren om een bijdrage te leveren. Wij waarderen elke vorm van financiële steun, maar vinden betrokkenheid van een onderneming of organisatie en haar personeel minstens zo belangrijk. Want juist in het bedrijfsleven ontstaan de nieuwe ideeën, zit de kennis en ervaring die we nodig hebben in de strijd tegen mensenhandel.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk om te kijken wat het beste bij jouw bedrijf, onderneming of organisatie past en wij denken graag met je mee! Neem contact met ons op!

Mensenhandel is dichterbij dan je denkt. Moderne slavernij speelt zich soms al om de hoek van de straat af, in je eigen buurt. Vraag je je wel eens af of die jongen die dag en nacht in de snackbar staat ooit wel eens vrij is? Of zie je mensen wonen op het terrein van hun werkgever? Wees dan niet blind en kom in actie.

Kun je die mensen zelf aanspreken, vraag dan bijvoorbeeld:
• Heeft iemand je werk in Nederland aangeboden?
• Is het werk niet zoals je had verwacht?
• Heeft je reisagent of baas jouw paspoort ingenomen?
• Heb je (hoge) schulden?
• Krijg je niet (voldoende) betaald?
• Mag je niet naar de huisarts als je ziek bent?
• Word je gedwongen om te werken?
• Word jij of jouw familie bedreigd?
• Moet je gevaarlijk of ongezond werk doen?
• Word je beperkt in je vrijheid?
• Word je bedreigd omdat je illegaal bent?

Kun je deze mensen niet aanspreken, kijk dan of je deze vragen zélf kunt beantwoorden.

Heb je een ‘ja’ op meerdere vragen, dan is misschien sprake van uitbuiting. Neem direct contact op met FairWork, Meld Misdaad Anoniem of Inspectie SZW. Bel zonder overleg met het slachtoffer liever niet de politie.

Want iedere werknemer – legaal of illegaal – moet in Nederland hetzelfde worden behandeld, ook op het werk. Dit betekent een eerlijk loon en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor iedereen.

Этот флайер содержит важную информацию для людей, которые приехали в Нидерланды работать.

Знаете ли Вы свои трудовые права в Нидерландах? Задайте себе следующие вопросы:

 • Вам предложили работу в Нидерландах?
 • Эта работа оказалась не тем, что Вам обещали?
 • Сотрудник турагентства или Ваш работодатель забрал у Вас паспорт?
 • У Вас есть (большие) долги?
 • Вам не платят или платят очень мало?
 • Вам не позволяют обратиться к врачу, если Вы больны?
 • Вас принуждают к работе?
 • Вам или Вашей семье угрожают?
 • Вы должны выполнять опасную или вредную для здоровья работу?
 • Вашу свободу ограничивают?
 • Вам угрожают, потому что Вы находитесь в Нидерландах нелегально?
 • Если на несколько из этих вопросов Вы ответили «Да», то, вполне возможно, что Вы являетесь жертвой трудовой эксплуатации. Согласно
 • Нидерландским законам, Вы имеете право на защиту и поддержку, даже, если Вы находитесь в стране нелегально.
 • За более подробной информацией Вы можете обратиться в FairWork. Это независимая неправительственная организация, которая помогает людям, подвергающимся трудовой эксплуатации. Все, о чем Вы нам расскажете, будет рассмотрено конфиденциально! Наши консультации бесплатны.

Вы можете связаться с нами по телефонам: +31 6 16 56 69 51.

Informasi berikut penting bagi orang yang datang dan bekerja di Belanda.

Apakah Anda mengetahui hak-hak Anda sebagai pekerja di Belanda?
Tanyakan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut:
• Apakah seseorang merekrut/menawarkan pekerjaan di Belanda kepada Anda?
• Apakah pekerjaan tidak sesuai seperti yang dijanjikan?
• Apakah agen perjalanan atau majikan Anda mengambil paspor Anda?
• Apakah Anda harus membayar hutang yang cukup besar sebelum Anda dapat kembali ke negara Anda?
• Apakah Anda tidak digaji cukup atau tidak digaji sama sekali?
• Apakah Anda tidak diizinkan untuk pergi ke dokter ketika Anda sakit?
• Apakah Anda dipaksa bekerja?
• Apakah Anda atau keluarga Anda diancam?
• Apakah Anda harus melakukan pekerjaan yang berbahaya atau tidak sehat?
• Apakah kebebasan Anda dibatasi?
• Apakah seseorang mengancam untuk mengadukan Anda karena Anda tidak memiliki izin tinggal?

Jika Anda menjawab ‘ya’ untuk beberapa pertanyaan tersebut, Anda mungkin menjadi korban pemerasan. Berdasarkan undang-undang Belanda, Anda mempunyai hak atas perlindungan dan dukungan, meskipun Anda tidak memiliki izin tinggal.

Silahkan hubungi FairWork untuk informasi lebih lanjut. FairWork adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang mandiri yang mendukung orang-orang yang berada dalam situasi tereksploitasi. Semua yang Anda ceritakan, akan ditangani secara rahasia. Konsultasi kami bebas biaya/gratis.

FairWork dapat dihubungi di nomor telepon berikut:  +31 6 15 82 12 95.

Menanyakan pertanyaanmu

Draag je ons werk een warm hart toe, dan bestaat de mogelijkheid FairWork in je testament op te nemen.

FairWork steunen via een nalatenschap
Een nalatenschap is heel persoonlijk; je maakt daarin jouw eigen wensen kenbaar, door je bezit te schenken aan de personen en de instellingen die belangrijk voor jou zijn. Ook FairWork kan zo’n organisatie zijn die je als erfgenaam in het testament opneemt. Met een nalatenschap steun je ook na je overlijden de strijd tegen mensenhandel en moderne slavernij in Nederland.

Belastingvrij schenken
Een nalatenschap is fiscaal voordelig. De Belastingdienst rekent bij nalatenschappen voor goede doelen het zogeheten nultarief. Dat betekent dat over het toegekende erfdeel geen belasting (successierecht) betaald hoeft te worden.

Oriënterend gesprek
Het opnemen van begunstigden in een testament is een individuele keuze. Je moet daar geen overhaaste beslissing over nemen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je eerst een gesprek wilt hebben met een van onze medewerkers.

Je kunt  je vragen persoonlijk en vertrouwelijk bespreken met ons. Eén van onze medewerkers komt, indien gewenst, bij je langs om de verschillende mogelijkheden van nalaten te bespreken.

Notaris zoeken
Voor het opstellen van een testament heb je altijd een notaris nodig. De werkzaamheden van de notaris zijn te allen tijde strikt vertrouwelijk. De tarieven voor het maken van een testament verschillen per notariskantoor. De meeste kantoren bieden de gelegenheid tot een gratis oriënterend gesprek van een half uur. Voor algemene notariële vragen kun je ook bellen met de Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (0,80 euro p/m, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur)

Testament Test
Doe hier de online Testament Test. Je ontvangt gratis een persoonlijk advies, met speciale aandacht voor nalaten aan goede doelen.

Een fiscaal aantrekkelijke manier om FairWork te steunen is via een notariële akte.

Aftrekbaar voor de belasting
Je kunt ons heel voordelig voor een lange periode steunen door je giften vast te leggen in een notariële akte. Je mag zo’n donatie volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het voordeel kan oplopen van bijna 16 tot 52 procent van de donatie.

Persoonlijke situatie
Natuurlijk is iedere persoonlijke situatie anders. Op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel je kunt terugkrijgen.

Notaris zoeken
Voor het opstellen van notariële akte heb je altijd een notaris nodig. De werkzaamheden van de notaris zijn te allen tijde strikt vertrouwelijk. De tarieven voor het maken van een testament verschillen per notariskantoor. De meeste kantoren bieden de gelegenheid tot een gratis oriënterend gesprek van een half uur. Voor algemene notariële vragen kun je ook bellen met de Notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (0,80 euro p/m, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur).

Stichting FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij. In Nederland zijn naar schatting 6.250 mensen slachtoffer van moderne slavernij. Ze werken hier onder (zeer) slechte omstandigheden, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Ze krijgen niet of nauwelijks betaald en zijn afhankelijk van hun werkgever.

Als jij doneert, kunnen slachtoffers van moderne slavernij in Nederland ondersteund worden:

 • bij aangifte tegen hun uitbuiter, zodat die gepakt kan worden;
 • met psycho-sociale hulp;
 • bij het zoeken naar een veilig onderkomen.

Steun nu het werk van FairWork met een eenmalige bijdrage. Namens de slachtoffers: hartelijk bedankt!

Name*

Email address*

Amount €*Wil je FairWork financieel steunen in de strijd tegen moderne slavernij? Dat kan, we zijn blij met alle vormen van ondersteuning. Als jij doneert, kunnen slachtoffers van moderne slavernij ondersteund worden:

 • bij aangifte tegen hun uitbuiter, zodat die gepakt kan worden;
 • met psycho-sociale hulp;
 • bij het zoeken naar een veilig onderkomen.

FairWork is een ANBI goed doel. Er zijn vele manieren om ons financieel te steunen:

Wil je meer informatie over het financieel ondersteunen van FairWork of heb je nog vragen? Je kunt je vraag mailen of bellen met 020-7600809.

Ces informations sont importantes pour les personnes travaillant aux Pays-Bas

Connaissez-vous vos droits en tant que travailleur aux Pays-Bas? Posez-vous les questions suivantes:
• Est-ce que quelqu’un vous a proposé du travail aux Pays-Bas?
• Est-ce que le travail ne correspond pas à ce que vous attendiez?
• Est-ce que votre agent de voyage ou patron a pris votre passeport?
• Avez-vous des dettes (importantes)?
• Vous n’êtes pas (suffisamment) payé?
• Vous ne pouvez pas vous rendre au médecin lorsque vous êtes malade?
• On vous force à travailler?
• Est-ce que vous ou votre famille êtes menacé(e)?
• Devez-vous faire du travail dangereux ou peu sain?
• Etes-vous limité dans votre liberté?
• Etes-vous menacé parce que vous êtes y illégalement?

Si vous avez répondu ‘oui’ à un certain nombre de ces questions, peut-être êtes-vous alors victime d’exploitation grave. Selon la loi néerlandaise, vous avez droit à de la protection et à du soutien, même lorsque vous êtes en situation illégale.

Appelez pour plus d’informations FairWork, une organisation indépendante non-gouvernementale soutenant les personnes exploitées. Tout ce que vous racontez sera traité confidentiellement. Nos conseils sont gratuits.

Pose ta question

¿Conoce usted sus derechos en los Países Bajos como trabajador?

Siempre debo ganar el salario mínimo holandés (en torno a 9 € por hora).

Como trabajador inmigrante, ¿tengo los mismos derechos laborales que los trabajadores holandeses?
No puede trabajar si no tiene la documentación en regla. Pero SI trabaja, le asisten exactamente los mismos derechos que a los trabajadores holandeses o inmigrantes con permiso de residencia, por ejemplo:
• Ganar el salario mínimo;
• Vacaciones pagadas;
• Derecho a vacaciones;
• Semana laboral de 45 h como máximo;
• Posibilidad de ir al médico si cae enfermo.

¿Cuáles son las consecuencias de trabajar indocumentado en los Países Bajos?
Corre el riesgo de ser deportado si le descubren. El empresario que le contrate se enfrenta a una multa de aprox. € 8000 por contratar a una persona que no disponga de la documentación en regla.

No tengo permiso de trabajo, ¿puedo exigir mis derechos?
Sí, puede hacerlo. Pero únicamente si tiene comprobantes. Obtenga todas las pruebas que pueda de haber trabajado en un determinado sitio. Fotos, nombres, comunicaciones, (WhatsApp, SMS, correo electrónico), impresos. Mantenga un registro de los días y horas trabajados, guarde las instrucciones de trabajo y apunte lo que le hayan pagado.

En los Países Bajos también tiene derecho a un abogado, aunque tendrá que pagar una contribución que dependerá de sus ingresos.

Soy víctima de explotación u otros delitos, ¿puedo acudir a la policía?
En efecto, tiene derecho a denunciar un delito ante la policía sin ser detenido, incluso en el caso de no tener permiso de residencia. Le recomendamos que le acompañe alguien, FairWork puede ayudarle.

Mi jefe se aprovecha de mi situación por estar trabajando sin permiso de residencia en los Países Bajos. No me paga y además me amenaza. ¿tengo que aceptarlo?
No, la explotación está prohibida en los Países bajos. Si su jefe está aprovechándose de una situación de vulnerabilidad por ser usted un trabajador indocumentado, póngase en contacto con FairWork para que podamos informarle acerca de sus derechos.

Para más información, póngase en contacto con FairWork, una organización no gubernamental independiente la cual brinda asistencia a personas sometidas a condiciones abusivas. Toda la información que proporcione será tratada de forma confidencial. La asistencia de FairWork es gratuita.

Usted puede contactarnos llamando al número: +31 6 15 49 66 00.

Haz tu pregunta

Această pagina web se adresează persoanelor venite să muncească în Olanda.

Dacă te afli în Olanda fără documente atunci nu ai dreptul să munceşti. Dar dacă munceşti atunci ai aceleaşi drepturi ca muncitorii olandezi sau muncitorii care deţin un permis de muncă, spre exemplu:
• să câştigi salariul minim;
• bani de vacanţă;
• concediu;
• timp liber;
• maxim 45 h/ săptămâna de lucru;
• posibilitatea de a consulta un doctor în cazul în care eşti bolnav;
• ar trebui să câştig întotdeauna salariul minim stabilit de legea olandeză (în jur de 9 Euro pe oră):
• posibilitatea de a consulta un doctor în cazul în care eşti bolnav.

Nu am un contract de muncă, îmi pot cere drepturile?

Da, poţi. Dar numai cu dovezi. Strânge toate dovezile posibile care să demonstreze că ai lucrat într-un anumit loc. Fotografii, nume, comunicare (whatsapp, sms, email), probe pe hârtie. Ţine o evidenţă a zilelor şi orelor lucrate, păstrează instrucţiunile de lucru şi notează cât ai fost plătit.

Ai de asemenea dreptul la un avocat În Olanda, dar va trebui să plăteşti o contribuţie proprie în funcţie de venitul tău.
Sunt o victimă a exploatării sau a unei alte infracţiuni, pot merge la poliţie?

Spune intrebarea ta

Da, ai dreptul de a raporta fapta fără a fi reţinut. FairWork te poate ajuta în acest sens.

Angajatorul meu abuzează de situaţia mea de lucrător. Nu mă plăteşte şi mă ameninţă. Trebuie să accept aceasta? Nu, exploatarea este interzisă în Olanda. Contactează FairWork pentru mai multe informaţii despre drepturile tale.
ÎŢI CUNOȘTI DREPTURILE CA ANGAJAT ÎN OLANDA?
Pune-ţi următoarele întrebări:
 • Ţi-a oferit cineva de lucru în Olanda?
 • Nu este chiar ce te așteptai?
 • Ţi-a fost ridicat pașaportul de către șef sau angajator?
 • Ai datorii (mari)? Nu ești (suficient) plătit?
 • N-ai voie să mergi la doctor dacă ești bolnav?
 • Ești obligat să muncești?
 • Îţi este ameninţată familia?
 • Trebuie să muncești in condiţii insalubre sau periculoase?
 • Îţi este îngrădită libertatea?
 • Ești ameninţat pentru că lucrezi ilegal?

Ai raspuns cu ”Da” la unele intrebări? Atunci este posibil să fii grav exploatat. Potrivit legii olandeze ai dreptul la protecţie și asistenţă, chiar dacă lucrezi ilegal.

Pentru mai multe informaţii ia legătura cu Fairwork, o organizaţie independentă, non-guvernamentală (ONG) care sprijină persoanele exploatate.

Contactează-ne la numerele de telefon: +31 6 11 95 35 34.

Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Esta informação é importante para as pessoas que vierem trabalhar nos Países Baixos Você conhece os seus direitos como trabalhador nos Países Baixos?

Coloque as seguintes questões a você mesmo:

 • Alguém lhe ofereceu trabalho nos Países Baixos?
 • O trabalho não é o que esperava?
 • O seu companheiro de viagem ou patrão ficou com o seu passaporte?
 • Tem dívidas (altas)?
 • Não recebe um salário (suficiente)?
 • Não pode ir ao médico quando está doente?
 • É forçado a trabalhar?
 • Você e/ou sua família estão sendo ameaçados?
 • Tem que executar trabalho perigoso ou pouco saudável?
 • É limitado na sua pausa?
 • É ameaçado por estar em situação irregular de permanência?
 • Respondeu a algumas destas perguntas com “sim”? Então, possivelmente, você é vítima de grave exploração. Segundo a lei holandesa você tem direito à proteção e apoio, mesmo que esteja em situação irregular de permanência.

Para mais informações ligue para a FairWork, uma organização independente e não governamental que ajuda vítimas de exploração. Tudo o que nos contar será tratado confidencialmente. Nossa orientação é gratuita.

Faça sua pergunta

Slavery is not something from the distant past or something that only happens in poor, remote countries or in history books. Slavery is closer than you might think. Slavery also exists in the Netherlands.

Right under our very noses, thousands of people are working as modern slaves, although, you might not easily recognise them. Modern slavery is of course, forbidden in the Netherlands. Anyone who is guilty of this violates the basic rights of man. FairWork dedicates itself to a slavery free Netherlands.

What do we do?

FairWork directly supports victims of labour exploitation in the Netherlands. FairWork also wants to expand and improve aid to victims of human trafficking. We want to increase the confidence of the victims and their ability to live independently. To accomplish this, FairWork initiates pilot projects together with other organisations.

FairWork wants to teach people how to recognise human trafficking. We want to spread our expertise on how to approach and support victims. To accomplish this, FairWork trains and advises relief workers, civil servants and law enforcement agencies.

FairWork wants to increase the awareness in the Netherlands, by showing the Dutch public that right under our very noses; people are living in modern slavery. To accomplish this, FairWork informs, activates and influences the public, politics and employers.

Working together

We work together with, for example, the Anti-Trafficking Coordination Centre (CoMensha), emergency services, investigative services, lawyers and unions. We dedicate ourselves to helping victims who want to break out of their situation or to those who have just done that. Above all, we work on preventing and combating modern slavery. FairWork furthermore devotes itself to improving cooperation between all governments and organisations that deal with human trafficking.

History

FairWork originated from BlinN (Bonded Labour in the Netherlands). This was an initiative of the relief organisations Humanitas and Oxfam Novib.

Vacancies

FairWork is looking for VOLUNTEER(S) with knowledge of the Polish language and culture, M/F, 1 or 2 days a week.

As a volunteer, you inform Polish workers in the Netherlands about their labour rights and their options in case of labour exploitation. You are the ears and the eyes of our foundation and you report on the ways Polish workers are exploited in the Netherlands. FairWork uses this information to improve protection of victims of labour exploitation. Read more

Informacja dla osób, które są wykorzystywane w pracy

Czy znasz swoje prawa  pracownicze w Holandii?

Proszę zadać sobie następujące pytania:

 • Czy pracujesz na czarno i nie posiadasz umowy o pracę?
 • Czy zamiast pełnej pensji dostajesz same zaliczki?
 • Czy masz u pracodawcy dług do spłacenia?
 • Czy szef nie pozwala Ci iść do lekarza, kiedy jesteś chory?
 • Czy pracujesz w niebezpiecznych lub niezdrowych  warunkach?
 • Czy biuro pośrednictwa pracy lub Twój szef zabrał Ci paszport lub dowód osobisty?
 • Czy spotykasz się ze złym traktowaniem lub szantażem?
 • Czy jesteś ofiarą molestowania seksualnego?
 • Czy ktoś ogranicza Twoją wolność poruszania się poza godzinami pracy?
 • Czy płacisz za dużo za zakwaterowanie w stosunku do warunków mieszkaniowych?Odpowiedziałeś twierdząco na jedno lub więcej pytań? Oznaczać to może, że jesteś ofiarą wykorzystywania w pracy lub handlu ludźmi. Według prawa obowiązującego w Holandii masz prawo do opieki i pomocy-również w przypadku gdy pracujesz nielegalnie.

Pomoc i informacje uzyskać możesz w pozarządowej i niezależnej organizacji FairWork wspierającej osoby bedące ofiarami wyzysku w pracy lub handlu ludźmi. Twoje informacje traktowane bedą poufnie i żadne kroki nie bedą podjęte bez Twojej zgody. Usługi FairWork są bezpłatne.

Skontaktuj się z naszym polskojęzycznym pracownikiem na Facebooku lub pod numerem +31 6 15 82 35 30 (w razie nie uzyskania połączenia, prosimy o pozostawienie poczty głosowej z imieniem i numerem telefonu, pod którym można się z Państwem skontaktować).

Prosimy o pozostawienie nam numeru telefonu również w przypadku kontaktu przez e-mail.

Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie Państwa telefony i e-maile w przeciągu tygodnia.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zadaj pytanie

Dit is een test.

 

lalala

 

lalala

 

lalala

 

lalala

 

lalala

 

lalala

FairWork is looking for VOLUNTEER(S) with knowledge of the BULGARIAN language and culture (volunteer position, 1 or 2 days a week)

In the Netherlands, many migrant workers are exploited. They work in and under bad conditions, for instance in agriculture, horticulture, hospitality, construction, domestic work or through job agencies. FairWork works from a victim’s perspective and defends the human rights of victims.

Responsibilities
Do you believe everyone in the Netherlands is entitled to fair treatment at work? Do you want to:

 • reach out to Bulgarian workers who are vulnerable to labour exploitation and inform them about their rights and possibilities, through (online) fieldwork?
 • inform Bulgarian communities and other organisations about FairWork?
 • conduct intakes, by phone or face-to-face, with Bulgarian workers who have problems at work?
 • assist our case manager in advising Bulgarian workers?
 • report on the problems Bulgarian workers in the Netherlands are facing at work and enter your findings in our database?

Then please apply for this volunteer position now!

As a voluntary cultural mediator, you inform Bulgarian workers in the Netherlands about their labour rights and their options in case of labour exploitation. You are the ears and the eyes of our foundation and you report on the ways Bulgarian workers are exploited in the Netherlands. FairWork uses this information to improve protection of victims of labour exploitation.

Skills and competencies required

We ask for:

 • good knowledge of English or Dutch;
 • good knowledge of the Bulgarian language and culture;
 • good communication and social skills;
 • an independent and proactive work attitude;
 • ability to work with computer, e-mail and social media;
 • availability for a minimum of 8 hours a week, for at least 6 months;
 • availability to work at our office during office hours, at least once a month;
 • endorsement of our mission.

Conditions

We offer:

 • a unique chance to gain working experience at an NGO;
 • professional training and guidance;
 • a team of enthusiastic colleagues in an inspiring working environment;
 • a volunteer contract for at least six months, for one or two days a week;
 • reimbursement of travel and other expenses.

Do you want to apply for this volunteer position? Please send your CV and a motivational letter to: EU_volunteers@fairwork.nu

For more information about FairWork: www.fairwork.nu/international

In case of questions about the vacancy: mail to EU_volunteers@fairwork.nu

FairWork is looking for VOLUNTEER(S) with knowledge of the BULGARIAN language and culture (volunteer position, 1 or 2 days a week)

In the Netherlands, many migrant workers are exploited. They work in and under bad conditions, for instance in agriculture, horticulture, hospitality, construction, domestic work or through job agencies. FairWork works from a victim’s perspective and defends the human rights of victims.

Responsibilities
Do you believe everyone in the Netherlands is entitled to fair treatment at work? Do you want to:

 • reach out to Bulgarian workers who are vulnerable to labour exploitation and inform them about their rights and possibilities, through (online) fieldwork?
 • inform Bulgarian communities and other organisations about FairWork?
 • conduct intakes, by phone or face-to-face, with Bulgarian workers who have problems at work?
 • assist our case manager in advising Bulgarian workers?
 • report on the problems Bulgarian workers in the Netherlands are facing at work and enter your findings in our database?

Then please apply for this volunteer position now!

As a voluntary cultural mediator, you inform Bulgarian workers in the Netherlands about their labour rights and their options in case of labour exploitation. You are the ears and the eyes of our foundation and you report on the ways Bulgarian workers are exploited in the Netherlands. FairWork uses this information to improve protection of victims of labour exploitation.

Skills and competencies required

We ask for:

 • good knowledge of English or Dutch;
 • good knowledge of the Bulgarian language and culture;
 • good communication and social skills;
 • an independent and proactive work attitude;
 • ability to work with computer, e-mail and social media;
 • availability for a minimum of 8 hours a week, for at least 6 months;
 • availability to work at our office during office hours, at least once a month;
 • endorsement of our mission.

Conditions

We offer:

 • a unique chance to gain working experience at an NGO;
 • professional training and guidance;
 • a team of enthusiastic colleagues in an inspiring working environment;
 • a volunteer contract for at least six months, for one or two days a week;
 • reimbursement of travel and other expenses.

Do you want to apply for this volunteer position? Please send your CV and a motivational letter to: EU_volunteers@fairwork.nu

For more information about FairWork: www.fairwork.nu/international

In case of questions about the vacancy: mail to EU_volunteers@fairwork.nu

Modern slavery is closer than you think

Slavery is not something from the distant past or something that only happens in poor, remote countries or in history books. Slavery is closer than you might think. Slavery also exists in the Netherlands.

Right under our very noses, thousands of people are working as modern slaves, although, you might not easily recognise them. Modern slavery is of course, forbidden in the Netherlands. Anyone who is guilty of this violates the basic rights of man. FairWork dedicates itself to a slavery free Netherlands.

136000
Media value in 2017
29
Volunteers in 2017
1054
Trained professionals in 2017
2036
Possible victims reached in 2017

Latest news

FairWork shows in different ways that modern slavery is all around you. We set up campaigns, do research, and lobby with politicians and employers. Read the latest news of FairWork and what the media rights about FairWork and modern slavery.

FairWork trains relief workers and law enforcement agencies in recognising human trafficking. In addition, we advise them about approaching and supporting victims.

We inform on these issues by providing:

 • Training courses & workshops
 • Education
 • Presentations
 • Intervision
 • TRAUMA
 • The way victims of exploitation cope with this traumatic event varies from person to person. It is important for relief workers to realise this, so they can adapt their assistance accordingly.

CULTURAL DIFFERENCES
Cultural differences complicate the communication between relief workers and victims in various ways. Therefore, it is important to pay special attention to and be sensitive to this aspect, when giving aid.

LEGAL AND SOCIAL POSITION-FINDING
For many victims of human trafficking, it is unclear whether they can stay in the Netherlands. They also often go without independent housing and worse yet, they lack a place for themselves. This has the potential to stunt their personal growth.

DEVELOPMENTAL DEPRIVATION
As victims, they have not been given the chance to live; to survive was their only goal. They need time to recover and can, therefore, sometimes for years; only develop themselves in a limited way in areas of social contacts, education and employment.

Human trafficking is more common than you might think. If you are being exploited, you are not alone. Human trafficking is modern slavery, and that is a crime. However, FairWork and other relief organisations can only act when victims step forward. Many people want to help and ensure that the perpetrators are dealt with harshly. Check your labour rights in Holland:

Check if you are exploited at work
 • Did someone recruit you to come and work in the Netherlands?
 • Is the work not as promised?
 • Did your travel agent or employer take away your passport?
 • Do you have to pay off (large) debts before you can return to your country?
 • Do you not get paid enough or not at all? You should always earn the Dutch minimum wage (around € 9 per hour, depending on your age).
 • Are you not allowed to see a doctor when you are ill?
 • Are you forced to work because someone is controlling or threatening you or your family?
 • Is your work dangerous or unhealthy?
 • Are you not able to move freely?
 • Is someone threatening to denounce you for being undocumented?

If you have answered ‘yes’ to any of these questions, you may be a victim of severe exploitation. According to Dutch law, you have a right to protection and support, even if you are undocumented. Please contact FairWork for more information. FairWork is an independent non-gouvernmental organisation (NGO) that supports women and men that are being exploited by their employer in the Netherlands. Any information that you share with us will be kept confidential. The support that FairWork offers is free of charge.

FairWork can be reached at phone number: +31 20 760 08 09.

I am undocumented, do I have labor rights?

If you are undocumented you are not allowed to work in the Netherlands. But IF you do work, you have the same rights as Dutch workers or migrant workers with a residence permit, for example:

 • to earn the minimum wage;
 • holiday money;
 • holidays;
 • time off;
 • maximum 45h/ working week;
 • possibility to see a doctor in case you are ill.

You risk being caught and deported. Your employer risks a fine for employing someone without the right documents, approximately € 8.000. In the Netherlands migrant workers have the right to a lawyer, but you need to pay a contribution which depends on your income.

My employer abuses my situation as an undocumented worker. He is not paying me and he is also threatening me. Do I have to accept this?

No, exploitation is prohibited in the Netherlands. In case your employer is abusing your vulnerable situation as an undocumented worker, contact FairWork for more information about your rights.

Ask your question

Contactform

 • Are you a profesional and do you come in contact with modern slavery or do you want to extent your knowledge?  See what you can do.
 • Do you have another question? Check out our frequently asked questions. If your question isn’t there than please leave us a message and we will get back to you as soon as possible.

Ask your question

Please click on the subject you would like more information on.  Underneath are questions and answers.

General Questions

Human trafficking is today’s modern day slavery. It is the exploitation of people as cheap labour by coercion or deception. This can happen in the hospitality industry, agriculture and horticulture and the cleaning industry, but also in the sex industry. People were brought to the Netherlands under false pretences or they are migrant workers who, once here, got into trouble. Dutch citizens, however, can also be exploited. Victims are not able to escape because they are completely dependent on their trafficker and are sometimes even being held captive. Not only do they get paid too little or nothing, but they are also frequently abused or threatened. Their passport is often taken from them and the employer often charges extremely high fees for their travel, housing or food. Victims are usually unaware of their rights.

Exploitation in prostitution is the most common form of human trafficking. Human trafficking nevertheless occurs in all conceivable sectors, such as horticulture, cleaning and temporary employment. Since 2005, labour exploitation – a form of human trafficking – is also punishable by law in the Netherlands.

You are a victim of human trafficking when you are forced to work in very bad circumstances. Victims get little or no pay, even worse, they cannot escape from this difficult situation, because they are fully dependent of their boss. They might even be kept in confinement. Most victims were taken from their native country and brought here to the Netherlands and are exploited here. Human trafficking can take place, for example, in restaurants and cafés, in the horticulture industry, in the harbours and in prostitution.

Yes, Dutch people can become victims of human trafficking too. If you are forced to work in very bad conditions, for instance, working long days without any breaks, performing dangerous and or hazardous work, receiving little or no pay and feel that you cannot escape from this situation. If all this sounds familiar, then you are possibly a victim. It can happen to both Dutch and non-Dutch nationals.

Here at FairWork, we focus on non-Dutch victims of human trafficking. More information about (Dutch) victims can be found on the CoMensha website. You can also find more information in the Victim Guide.

Yes. For instance if you come here from Poland or Hungary it is possible that here in the Netherlands you can be a victim of human trafficking. This can happen when you are forced to work in very bad conditions, receiving little or no pay and you cannot escape from the situation that you are in. This happens to people with both a work permit as well as to those without valid papers.

You can find more information on:

www.newinthenetherlands.nl
the Victim Guide.

Yes, you can. You are a victim of human trafficking when you are exploited or misused by someone and you are not able to escape. It makes no difference if you were brought to the Netherlands or if you came here of your own free will.

No, you can become a victim of human trafficking in other sectors too. These sectors may include: horticulture, food service and the shipping industry, where people sometimes get paid too little. In some cases, they even have to hand in their passports in order to prevent them from escaping. Besides, they are often ill treated or threatened. And, yes, it is true that people working in prostitution are extra vulnerable to exploitation.

If you are not sure if someone is a real victim, look at our list of signs for victims. Try to discuss these signs with the supposed victim, so that he or she can ask for help. If true, then show them where to look for help. If in doubt, you can always report this yourself.

You can do this via:

Be cautious, a victim of human trafficking staying in the Netherlands without valid papers can be arrested by the police and sent back to the country of origin. Victims of human trafficking always have the right to press charges. Initially they are offered three months of protection. A victim can use this period of three months– also called “Reflection Time” – to decide if they want to press charges.

The Dutch authorities do their utmost to prosecute human traffickers. At the same time, they try to protect victims by offering them a safe shelter, medical care, social, psychological and legal support while they are pressing charges. The police have founded special prostitution – and human trafficking teams with specialised inspectors. And the Foreign Police have permanent contact persons in service to treat cases of human trafficking. The same goes for the ‘Openbaar Ministerie’ (Public Prosecutor) and the IND (Immigration and Naturalisation Service), where “contact persons for human trafficking” are in service. This way, cases of human trafficking get special attention.

The 1st of January 2012 started the Inpection SZW. The Labour Inspection and The Social Intelligence- and Investigation Department (SIOD) are now working closely together.

The former Labour Inspection’s task is to identify exploitation and human trafficking. When people are forced to work in unsafe situations, are paid too little or have to work extremely long days, it can be a case of human trafficking. The Labour Inspection takes action when there are indications of exploitation and/or human trafficking. Moreover, the Labour Inspection points out exploitation and human trafficking to other authorities.

The former Social Intelligence- and Investigation Department (SIOD) is a special department of the Ministry of Social Affairs and Employment which combats labour exploitation and human trafficking. They cooperate closely with the police and local authorities.

For more information, refer to the website of the Inspection SZW

When you work in the Netherlands, you have a right to fair wages according to Dutch standards. You can also join a trade union which defends your interests.

For more information: www.newinthenetherlands.nl

The people who did not pay you must be found. Before this can happen, you must press charges. A lawyer specialised in labour law can assist you in getting your unpaid wages. FairWork can help you in finding these lawyers. If you need help, you can contact us via our CONTACT FORM.

Yes, even without a permit or a valid passport you have rights in the Netherlands. You have the right to fair wages and the right to press charges when exploited. You also have the right to essential medical care and your children have the right to go to school.

If you want to know exactly what your rights are in the Netherlands when you do not have legal papers, then contact us or refer to the websites below:

LOS (a Dutch website with information for undocumented people in NL)
ASKV (the Dutch Refugee Support website)
www.illegalevrouw.nl (Dutch website for undocumented women in NL)

Here in the Netherlands, children have many rights. They have the right to an education, a right to shelter and medical care even if they do not have a Residence Permit and are staying undocumented in the Netherlands. To read more about the rights of children, please refer to the www.illegaalkind.nl. This is a Dutch website which is dedicated to the rights of children of undocumented residents.

Yes, even without having legal papers, a Residence Permit, or a valid passport you can press charges in the Netherlands without being sent back immediately. Whenever you are a victim of a crime in the Netherlands, you can always press charges. Do not let yourself be sent away by the police. Be sure to tell them clearly that you are a victim of a serious crime. It is the duty of the police to note down your charges.

Note: The police also have the authority to deport undocumented foreigners. Therefore, you should contact the police together with a social worker. This way, you avoid any misunderstanding and the risk of being deported in error. Contact us via our Contact Form about this subject.

If you report yourself to the police as a victim of human trafficking, the police will give you three months time to decide if you really want to press charges. This ‘Reflection Period’ of three months starts with the first conversation you have with the police. This first conversation, is called an ‘Intake’. During this Intake, the police will ask you to tell or explain your story in general. Do not yet give all the details. The Intake conducted by the Police is to simply determine if you are a possible victim of human trafficking and thus you will now have the right to the ‘Reflection Period’.

During this Intake, you will receive information about your possibilities and rights. It is possible to receive (protected) shelter. After this Reflection Period is over (after three months) you must decide if you really want to press charges, or, if you do not want to tell your complete story to the police. If you decide to press charges you are eligible for protection via the B8/3-arrangement.

If you decide during this reflection period not to press charges, your protection expires. You must leave the Netherlands freely, unless you decide to ask for another type of stay, for example, due to a medical emergency or with motives for seeking asylum.

Questions about workers rights

The B8/3-arrangement offers protection to victims of human trafficking, who have pressed charges. The IND or the Ministry of Justice decides on residence permits. You have the right to shelter (sometimes in a secret location) and to medical and legal support. You will receive social security (compensation) if you cannot work. To be clear, “protection” does not mean getting a body guard or being protected by the police, it means you will be housed in a safe place or shelter.

Part of the B8/3-arrangement is a temporary residence permit which allows you to work and to go to school. During this time, you are entitled to a study grant which means you can receive money towards an education. You are also allowed to hire independent accommodation. This residence permit will only be granted for a one year maximum and will be extended only as long as an investigation and prosecution against the trafficker takes place. This permit ends when the criminal case ends, for example, when the perpetrators have been convicted, or when the investigation is closed without results, or if the court decides to dismiss the case.

When your B8/3-arrangement ends, you can ask for a “Continued Stay”. This is a permit for five years which you are eligible for when the perpetrator has been convicted, if the case has lasted for three years, or when you can show that you cannot return to your country because of the danger of reprisals.

There are many lawyers in the Netherlands; a number of them specialise in cases of human trafficking. Via the ’Juridisch Loket’ (Legal Desk) (where can I find the Legal Desk?) you can find a lawyer, but you can also contact a lawyer yourself. FairWork can also refer you to these specialised lawyers. CONTACT us if you need more information.

Everyone in the Netherlands has the right to legal assistance. Your lawyer can ask the ‘Raad voor Rechtsbijstand’ (Council for Legal Assistance) for an addition to the costs of your case. The Raad voor Rechtsbijstand decides how much you will have to pay yourself. This will normally be € 127,00. The higher your income, the more you will have to pay. For more information refer to the website of the Raad voor Rechtsbijstand.

If the police cannot find the perpetrator, or has insufficient proof for arrest, the Public Prosecutor can dismiss your case. This is called a ‘sepot’ (dismissal). After a dismissal your permit according to B8/3 expires.

If you do not agree with the dismissal by the police and the Public Prosecutor, you can with the help of your lawyer file a complaint at the Court of Justice. By filing a complaint you will show your determination to find and convict the perpetrator. During this complaint procedure, your permit continues, so your stay in The Netherlands during this time is legal.

If the Court of Justice decides after this time, not to prosecute the perpetrator, your temporary permit expires and you have to leave the Netherlands freely. If you are sure you cannot go back to your country because you are in danger of reprisals, you can then submit a request of Continued Stay.

If a perpetrator is arrested and convicted, you can lay claim to a permit “Continued Stay” (Voortgezet Verblijf).

If the IND judges your claim positively, you will receive a permit for five years. After those five years, you can apply for another continuation and then consider becoming a Dutch national (naturalisation).

Victims of humans trafficking, who receive a B8/3-permit, can ask for a stay in the Netherlands for humanitarian reasons. This ‘Continued Stay’ is a request called ‘Voortgezet Verblijf’, and is submitted to the Immigration and Naturalisation Department (IND).

You are eligible to a „Voortgezet Verblijf“ when:

 • the perpetrator has been convicted,
 • the criminal case has run for three years,
 • due to humanitarian reasons you cannot return to your country of origin (for example: danger of reprisals, stigmatisation, and discrimination, medical or mental problems for which there is no treatment in the country of origin).
 • When you submit a request for ‘Voortgezet Verblijf’ it is important you have a lawyer who can assist you in every respect. A detailed case file has to be made with enough evidence for the IND. You must also pay the fees as well.

For more information about the legal costs, refer to the IND website.

When the IND approves your application, you will receive a permit for five years. After those five years, you can then ask for a continuation or you can consider becoming Dutch a national.

The ‘Schadefonds’ Damage Fund Acts of Violence, pays money to people who were victims of a crime on Dutch territory and who have had severe injury as a result. It means a once-only compensation for relief of mental suffering caused to victims. In addition, to this compensation, you can also receive money for medical care or compensation for loss of income now that you are unemployed. Ask your lawyer or your social worker for more information or consult the website of the Schadefonds.

After your Intake with the police you have a right to shelter. This right to shelter also applies to the Reflection Time, the period in which you have to decide whether or not to press charges. There is special shelter for victims of human trafficking, sometimes in a secret location.

When you decide to press charges and you receive a B8/3-permit, you can try to find your own accommodation. You can hire a room and live independently, but that may not be easy. Some men and women prefer to stay in a special centre for a longer time.

In the Netherlands, there are several centres that provide shelter to victims of human trafficking. This shelter is coordinated by Coordination Centre ‘Mensenhandel’ (= Human Trafficking), in short CoMensha. They will arrange your shelter especially after you have had your intake with the police. If you wish, the police will contact CoMensha for you to find a safe place.

During the time in which you have not yet pressed charges against human trafficking there are also centres available for you. Contact CoMensha via telephone number: 033-4481186 for more information or consult their website. Local authorities can help you too.

For more information and your rights consult www.illegalevrouw.nl

In the Netherlands there are a lot of organisations which help people with practical or personal problems. Our advice for victims of human trafficking is to contact a social worker. After your Intake with the police and after your Reflection Time for B9, you have a right to shelter. When you are placed in a shelter, you will be linked to a Care-Coordinator for Human Trafficking working in that area, or to a mentor or social worker within the shelter itself.

Not in a shelter or not able to find a social worker? Then ask the Care-Coordinator what the possibilities are in your area. If you would like to know the name of the Care-Coordinator in your area, call CoMensha via 033-4481186 or consult their website.

A number of regions in the Netherlands have a special coordinator for human trafficking. This Care-Coordinator can refer you to organisations and social workers who can help you with your problems. Do you want to know the name of the coordinator in your area? Then call CoMensha via 033-4481186 or consult their website.

Questions about health and assistance

As a victim of human trafficking you often have to start from the beginning in a new environment. You miss your homeland and you have a lot of problems which you cannot share easily with others. It can also be difficult to make new friends when you have little confidence in people. Where you live doesn’t matter, there are some specific social activities for victims of human trafficking and there may be certain organisations in your town where you can meet your fellow-countrymen. These could be churches or organisations for migrants and sometimes special courses are even organised in community centres.

When you have physical complaints, you should see a doctor. Even if you feel physically well but have problems like sleeping badly, having nightmares or being scared or depressed, the doctor is a good place to start to get help. He or she can refer you to more specialised aid.

Even without a residence permit, you have a right to medical care too. In case of an emergency you can go to the ‘Eerste Hulp’ EHBO or Emergency Room in a hospital. Or you can see a family doctor. Be honest in telling them you do not have a residence permit; then the doctor can have the costs of your treatment paid via the College Zorgverzekeringen (CVZ). A doctor will never report you to the police.

 

Yes, that is normal. As a victim of human trafficking you have often experienced terrible things and you have lived in fear and suspense for a long time. The way you feel afterwards is a very normal symptom. As a victim, it could be you are troubled with recurring bad memories, you sleep badly or you are not able to remember things well. Or it could be that you are angry or sad all the time and have other physical complaints like headaches.

After these severe experiences you can have a changed image of yourself and people in your environment. For instance, you feel powerless or you are ashamed of what has happened to you. You are often anxious, because you have been exploited and you live in fear or suspense of what is going to happen. Also, you may find it difficult to trust other people as a result of those severe experiences.

If you have a lot of complaints, tell them to your doctor or someone in your shelter. They can often refer you to someone who can help you.

PTSS means Post Traumatic Stress Syndrome. PTSS is a trauma or severe experience, or a series of experiences, in which one has been in danger (or has been a witness of danger) and has experienced great fear, horror or helplessness. You have Post Traumatic Stress Syndrome when physical and mental complaints do not disappear within three months after the trauma. The experiences have caused permanent pain from which you suffer in daily life.

When you have PTSS, you have avoidance reactions. This means, you avoid situations that remind you of the trauma. Other symptoms are irritability (having a quick temper) and recurring memories or bad dreams.

For more information about PTSS consult: Psychische gezondheid

You can always get information about sexually transmitted diseases (STD) or called SOA in Dutch, from a family doctor. He or she is familiar with these ailments and if necessary can refer you to a specialist. You can have an STD but few or no complaints. Or, they are so indistinct or small; you do not worry about them. Women especially do not always notice they have an STD. When you have had unsafe sex, we advise you to be tested for STD’s. You can go to your family doctor or to some clinics where you can be tested discreetly and anonymously and where you can go to without a reference.

For more information and addresses for these tests consult: SOA.nl

If you become pregnant, unintentionally or undesired, you can go to a family doctor. He or she can help you with questions you may have about your pregnancy, giving birth and possibly about abortion. In the Netherlands, abortion is not an offence or crime.

For more information about unintentional pregnancy consult: FIOM

With physical complaints, it is always important that a doctor examines you to find out what is causing your pain. If you feel you have not been examined well enough, keep asking your doctor. However, there may be no medical explanation for your complaints. It is quite possible that stress, fear or sadness is “translated” into pain in your body. Then you could seek psychological aid. Talking about your problems or doing relaxation exercises can be of help. Talk about this with a family doctor.

Human trafficking is modern day slavery. It is the exploitation of people as cheap labour by coercion or deception. This can happen in the hospitality industry, agriculture and horticulture and the cleaning industry, but also in the sex industry. People were brought to the Netherlands under false pretences or they are migrant workers who, once here, got into trouble. Dutch citizens, however, can also be exploited.

Victims are not able to escape because they are completely dependent on their trafficker and are sometimes even being held captive. Not only do they get paid too little or nothing, but they are also frequently abused or threatened. Their passport is often taken from them and the employer often charges extremely high fees for their travel, housing or food. Victims are usually unaware of their rights.

Exploitation in prostitution is the most common form of human trafficking. Human trafficking nevertheless occurs in all conceivable sectors, such as horticulture, cleaning and temporary employment. Since 2005, labour exploitation – a form of human trafficking – is also punishable by law in the Netherlands.

Met eigen ogen heb ik gezien wat de toekenning van schadevergoeding met een slachtoffer van mensenhandel doet. Ik was verrast over de positieve effecten die dit voor hen heeft. Want ja, het gaat om het geld, maar zeker ook over de erkenning van het aangedane leed. Naast financiële is er emotionele compensatie.

Als je aan een slachtoffer vraagt wat hij nodig heeft, kom je na een veilige plek en eten en drinken, al snel uit bij geld. Logisch, hier is het om begonnen. Vassil trok naar Nederland om geld te verdienen; op zoek naar een beter leven. Hij werkte ruim 80 uur per week, maar kreeg slechts een schijntje betaald. Natuurlijk wil hij de rest van zijn geld ontvangen. Via de rechter heeft hij loon en immateriële schade gevorderd.

‘Als de rechter het zegt, is het waar’. Het ‘waar’ zit ‘m voor Vassil erin dat de mensenhandel vanaf het vonnis heeft bestaan. De rechter heeft het zelf gezegd. Het is niet langer zijn woord tegen die van zijn uitbuiter of een verwarrende nare herinnering in zijn hoofd. ‘ Misschien viel het toch wel mee? Of: ‘Ik ben hier maar tijdelijk dus heb niet veel te willen’.

Het duurde een poos voordat hij scherp had in wat voor situatie hij verzeild was geraakt. Het was niet ideaal, maar wat moet je? Als wij vervolgens uitleggen dat mensenhandel strafbaar is en zijn baas flink aan hem verdiend, blijkt dat een eye-opener. Huh?! Het kwartje valt voor een deel. De toegekende schadevergoeding liet dit kwartje verder vallen. Een ander mag jou dit niet aandoen. Je hebt dus wat te willen: je loon en opkomen voor je rechten en jezelf. Toen de rechter dit onrecht bekrachtigde was het effect ongekend: ‘Ik ben opgestaan voor mezelf en heb gelijk gekregen.’

Vragen naar aanleiding van dit artikel?

Professionals die tijdens hun dagelijks werk in aanraking komen met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel kunnen gratis en vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen bij de FairWork Academie.

Stel, je werkt als baliemedewerker in Hoogeveen. Aan de balie komt Ileana uit Roemenië om zich in te schrijven in de gemeente. Haar begeleider Jan regelt de zaken, hij haalt haar paspoort uit zijn zak en voert het woord. Ileana, die ‘in de rozen gaat werken’, staat er verlegen bij. Wat je ook doet, het lukt je niet om contact met haar te maken. Je krijgt er een raar gevoel van. Als je in het systeem kijkt, zie je 14 inschrijvingen in het pand waar ze gaat wonen. Wat doe je?

Stap 1
Zet een ‘knip’ in het gesprek dat je voert. Je was bezig met een inschrijving in het BRP, maar je gaat nu iets doen om te kijken of je de signalen van mensenhandel helder kunt krijgen.

Tip: loop naar het kopieerapparaat om een kopie te maken en bedenk rustig welke vragen je wilt stellen.

Stap 2
Probeer ‘contact’ te maken.

Vragen die je kunt stellen aan Ileana:

 • ‘Heb je je nieuwe woning al gezien? Bevalt deze?’
 • ‘Bij welk bedrijf ga je werken? Ben je daar al geweest?’

De meeste informatie haal je niet zozeer uit haar antwoorden, maar uit de manier waarop ze antwoord geeft. Als ze honderduit vertelt, kan dit je onderbuikgevoel wegnemen. De kans is groot dat ze niets vertelt (taalbarrière, zenuwen) of alleen ‘ja, leuk’ zegt. Baliemedewerkers geven aan dat ze op dit punt vastlopen. Terwijl juist geen of een half antwoord een bevestiging kan zijn van je vermoeden.

Vragen die je kunt stellen aan Jeroen:

 • ‘Wat is jullie relatie met elkaar?’ (vriend, collega, begeleider werk)
 • ‘Graag wil ik nu wat vragen aan Ileana stellen. (Wilt u plaatsnemen bij de blauwe paal?)’
 • ‘Welke zaken regelt u voor Ileana?’

Op het moment dat Jeroen je weinig ruimte laat om zelf vragen te stellen aan Ileana (‘Ze verstaat het niet’) kan dat een bevestiging zijn van je onderbuikgevoel. Ook als hij aangeeft dat hij een collega is, is het raar dat je je niet rechtstreeks tot Ileana kunt richten.

Stap 3
Overleg met een collega

Nadat je de inschrijving toch hebt gedaan (geen weigeringsgronden), is het verstandig te overleggen met een collega. Vertel wat je hebt gezien. Houd het bij de feiten:

 1. Vrouw uit Roemenië die geen oogcontact maakt en geen antwoord geeft op vragen aan de balie;
 2. De begeleider laat weinig ruimte om in gesprek te gaan met Ileana;
 3. Hij beheert haar paspoort en regelt de zaken;
 4. 14 inschrijvingen in een eengezinswoning.

Je kunt je observaties zien als legoblokjes die je stapelt. Niet ieder punt is een even sterk signaal van mensenhandel, maar als je ze op elkaar stapelt, bereik je toch een zekere hoogte. Jouw inschatting is belangrijk. Vind jij dat er nu naar moet worden gekeken door mensen die verstand hebben van mensenhandel, maak dan een melding bij de aandachtsfunctionaris mensenhandel in jouw gemeente.

Belangrijk
Natuurlijk kunnen er allerlei dingen aan de hand zijn, mensenhandel is ‘slechts’ een van de mogelijkheden. Je hoeft niet op zoek naar bewijs voor mensenhandel. Een vermoeden is voldoende.

Download ‘Stappenplan voor baliemedewerkers’
Bekijk animatiefilmpje Aanpak Mensenhandel (het CCV)
Bekijk bewustwordingsfilmpje voor baliemedewerkers (wachtwoord: mensenhandel)

Professionals die tijdens hun dagelijks werk in aanraking komen met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel kunnen gratis en vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen bij de FairWork Academie.

Baliemedewerkers en toezichthouders van gemeenten kunnen een gratis e-learning volgen. Daarin leer je (enkele) signalen van mensenhandel die je kunt tegenkomen tijdens je werk. Als jij aandachtfunctionaris mensenhandel bent, kun je deze inzetten in jouw gemeente.

Maar hoe pak je dat aan als je weinig tijd hebt, bijvoorbeeld maar 5 minuten? En wat als je meer kunt investeren? Zes tips om je op weg te helpen.

Weinig tijd maar toch leren over mensehandel?
Je hebt als aandachtsfunctionaris het onderwerp mensenhandel in je portefeuille. Maar ja, er zijn duizend onderwerpen die roepen om jouw aandacht. De volgende zes mogelijkheden geven aan dat investeren niet altijd veel tijd hoeft te kosten. Wel is de stelregel: hoe meer aandacht, hoe groter het leereffect.

Tips voor gebruik e-learning mensenhandel
Optie 1: Je stuurt een mail naar de (leidinggevenden van) baliemedewerkers en toezichthouders met een link naar de e-learning. Tijdinvestering: 2 minuten
Optie 2: Je stuurt een mail met een de link naar de e-learning mét motivatie waarom deze e-learning belangrijk is (via de leidinggevenden) naar baliemedewerkers en toezichthouders. Tijdsinvestering: 10 minuten
Optie 3: Je bespreekt het bestaan en belang van de e-learning in een teamoverleg. Tijdsinvestering: 40 minuten (incl. voorbereiding en 15 minuten uitvoering)
Optie 4: Je geeft een demonstratie van de e-learning in het teamoverleg.
Tijdsinvestering: 60 minuten (incl. voorbereiding en 40 minuten uitvoering)
Optie 5: Je zet de e-learning in als huiswerk voorafgaande aan een bewustwordingsbijeenkomst. Tijdsduur: 10 minuten aanvullend op investering in de bijeenkomst
Optie 6: Je zet de e-learning in als opfrisser na afloop van een bewustwordingsbijeenkomst. Om de ambtenaren alert te houden op signalen van mensenhandel vraag je hen de e-learning na 3 of 6 maanden (weer) te doen. Tijdsduur: 10 minuten aanvullend op investering in de bijeenkomst

Meer tips
Wil je per optie extra tips krijgen? Download gratis dit onderdeel uit de ‘Toolkit Zelf bewustwordingbijeenkomsten verzorgen in jouw gemeente’:
FairWork Inzet Elearning

De complete toolkit ontvang je als je de „Train-de-trainer: Zelf bewustwordingsbijeenkomsten verzorgen in jouw gemeente“ volgt.

Bekijk ons actuele trainingsaanbod voor gemeenten en voor andere professionals die in hun dagelijks werk in contact (kunnen) komen met slachtoffers van mensenhandel.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) hebben in 2017 een schatting van de omvang van mensenhandel in Nederland gemaakt. In dit onderzoek wordt het jaarlijks aantal slachtoffers van mensenhandel geschat rond de 6.250. Dit is zo’n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde slachtoffers, wat betekent dat veel slachtoffers van mensenhandel buiten beeld van instanties blijven. Van deze mensen zijn 1.325 personen (21%) slachtoffer van grensoverschrijdende uitbuiting buiten de seksindustrie.

Topje van de ijsberg
Lang niet alle gevallen van moderne slavernij worden herkend of opgespoord en  slachtoffers doen niet altijd aangifte. Ze zijn vaak bang, voelen zich onveilig en vermijden contact met de politie uit angst voor uitzetting of wraak of omdat ze denken zelf strafbaar te zijn. Door ervaringen in hun land van herkomst hebben slachtoffers soms weinig vertrouwen in de politie.

Meldingen
Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen, van 1.287 in 2012 naar 952 in 2016. In 2016 daalde het aantal met 17 procent ten opzichte van 2015. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer: ‘Ik maak me ernstige zorgen over het dalende aantal meldingen. Mensenhandel neemt namelijk niet af: we weten nu dat het aantal slachtoffers 6.250 per jaar is. Dat betekent dat een steeds groter deel van de mensenhandel buiten beeld blijft. Dit zou aanleiding voor de politie moeten zijn om extra capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van mensenhandel.’

Met ingang van 1 januari 2005 is het nieuwe strafrechtsartikel mensenhandel 237f in werking getreden. Sinds de wetswijziging zijn niet alleen gedwongen prostitutie, maar ook andere vormen van uitbuiting strafbaar. Onder deze andere vormen vallen uitbuiting op het werk buiten de seksindustrie, moderne slavernij, op slavernij lijkende praktijken en de handel in organen.

Volgens het nieuwe artikel mensenhandel is er sprake van dwang bij:

 • dwingen door geweld of dreigen met geweld;
 • het ten onrechte opleggen van vaak torenhoge schulden;
 • het afnemen van identiteitskaarten en paspoorten.
 • misbruik van machtsoverwicht
 • misleiding waardoor het slachtoffer voor een veel te laag loon en onder slechte arbeidsomstandigheden aan het werk gaat.

Een belangrijke factor die meespeelt bij de vraag of er sprake is van mensenhandel, is uitbuiting. Signalen die worden meegewogen om te kijken of er sprake is van uitbuiting, zijn, als de persoon in kwestie:

 • niet zelf de reis en de benodigde papieren heeft geregeld;
 • niet beschikt over het eigen paspoort of de eigen reisdocumenten;
 • bang is voor uitzetting;
 • illegaal verblijft in Nederland;
 • een onredelijk groot deel van de inkomsten moet afdragen;
 • een relatief hoge schuld heeft die moet worden afbetaald;
 • beperkte bewegingsvrijheid heeft of in gevangenschap leeft;
 • in opdracht van een derde moet werken;
 • in zijn familie chantage, afpersing of bedreiging ziet voorkomen.

Om inzicht te krijgen in de omvang van mensenhandel, kent Nederland sinds 2000 de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Een uitgebreid overzicht van de rapportages is te vinden op de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel te vinden.

Stel, je werkt als baliemedewerker in Hoogeveen. Aan de balie komt Ileana uit Roemenië om zich in te schrijven in de gemeente. Haar begeleider Jan regelt de zaken, hij haalt haar paspoort uit zijn zak en voert het woord. Ileana, die ‘in de rozen gaat werken’, staat er verlegen bij. Wat je ook doet, het lukt je niet om contact met haar te maken. Je krijgt er een raar gevoel van. Als je in het systeem kijkt, zie je 14 inschrijvingen in het pand waar ze gaat wonen. Wat doe je?

Zet een ‘knip’ in het gesprek dat je voert. Je was bezig met een inschrijving in het BRP, maar je gaat nu iets doen om te kijken of je de signalen van mensenhandel helder kunt krijgen.

Tip 1: loop naar het kopieerapparaat om een kopie te maken en bedenk rustig welke vragen je wilt stellen.

Tip 2: probeer ‘contact’ te maken door;

Vragen die je kunt stellen aan Ileana:

 • ‘Heb je je nieuwe woning al gezien? Bevalt deze?’
 • ‘Bij welk bedrijf ga je werken? Ben je daar al geweest?’

De meeste informatie haal je niet zozeer uit haar antwoorden, maar uit de manier waarop ze antwoord geeft. Als ze honderduit vertelt, kan dit je onderbuikgevoel wegnemen. De kans is groot dat ze niets vertelt (taalbarriere, zenuwen) of alleen ‘ja, leuk’ zegt. Baliemedewerkers geven aan dat ze op dit punt vastlopen. Terwijl juist geen of een half antwoord een bevestiging kan zijn van je vermoeden.

Vragen die je kunt stellen aan Jan:

 • ‘Wat is jullie relatie met elkaar?’ (vriend, collega, begeleider werk)
 • ‘Graag wil ik nu wat vragen aan Ileana stellen. (Wilt u plaatsnemen bij de blauwe paal?)’
 • ‘Welke zaken regelt u voor Ileana?’

Op het moment dat Jan je weinig ruimte laat om zelf vragen te stellen aan Ileana (‘Ze verstaat het niet’) kan dat een bevestiging zijn van je onderbuikgevoel. Ook als hij aangeeft dat hij een collega is, is het raar dat je je niet rechtstreeks tot Ileana kunt richten.

Tip 3: overleg met een collega;

Nadat je de inschrijving toch hebt gedaan (geen weigeringsgronden), is het verstandig te overleggen met een collega. Vertel wat je hebt gezien. Houd het bij de feiten:

 1. Vrouw uit Roemenië die geen oogcontact maakt en geen antwoord geeft op vragen aan de balie;
 2. De begeleider laat weinig ruimte om in gesprek te gaan met Ileana;
 3. Hij beheert haar paspoort en regelt de zaken; 
 4. 14 inschrijvingen in een eengezinswoning.

Je kunt je observaties zien als legoblokjes die je stapelt. Niet ieder punt is een even sterk signaal van mensenhandel, maar als je ze op elkaar stapelt, bereik je toch een zekere hoogte. Jouw inschatting is belangrijk. Vind jij dat er nu naar moet worden gekeken door mensen die verstand hebben van mensenhandel, maak dan een melding bij de aandachtsfunctionaris mensenhandel in jouw gemeente.

Natuurlijk kunnen er allerlei dingen aan de hand zijn, mensenhandel is ‘slechts’ een van de mogelijkheden. Je hoeft niet op zoek naar bewijs voor mensenhandel. Een vermoeden is voldoende.

Tip 4: Lees en bekijk de volgende informatie;

Professionals die tijdens hun dagelijks werk in aanraking komen met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel kunnen gratis en vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen bij de FairWork Academie.

Professionals die tijdens hun dagelijks werk in aanraking komen met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel kunnen gratis en vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen.

Vraag een advies gesprek aanWij werken met twee vaste trainers. Afhankelijk van de trainingsvraag werken we samen met ketenpartners zoals CoMenshaInspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Meld Misdaad Anoniem en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s).

 

De werkpraktijk van de deelnemers staat centraal in onze trainingen over mensenhandel. We weten namelijk dat mensen pas echt iets leren als het aansluit bij hun dagelijkse verantwoordelijkheden. In de intake vragen we door op de werkpraktijk. Dit is nodig om een training op maat te maken. Wil je dat toezichthouders signalen van mensenhandel oppakken, én daadwerkelijk doorgeven? Dan is het slim aan de slag te gaan met praktijksituaties waarin je oefent.

 

Het gaat dus niet alleen om weten wát de signalen zijn (kennis), maar ook om vaardigheden. Hoe ga je het gesprek aan? Wat vraag je wél? Wij leren mensen zelf een inschatting te maken van de ernst van de situatie: wel of niet melden?

 

Trainen is een vak. De FairWork Academie streeft naar de juiste balans tussen werken aan kennis, attitude en vaardigheden. Zo zorgen we dat deelnemers ná de training echt iets anders gaan doen dan daarvoor. Samen met de opdrachtgever kiezen we zorgvuldig of we komen voor een voorlichting of een training over mensenhandel.

Een voorlichting heeft een ander doel dan een training. Voorlichting is vaak gericht op bewustwording (mensenhandel kan ook bij jou om de hoek voorkomen), informeren en kennisdelen. Een vaardigheidstraining is een logische vervolgstap op een bewustwordingsbijeenkomst.

 

Bekijk ons actuele trainingsaanbod voor gemeenten en voor andere professionals die in hun dagelijks werk in contact (kunnen) komen met slachtoffers van mensenhandel.

 • Karin trainer FairWork

  Karin Burgerhout

  Houdt ervan om ingewikkelde theorie te vertalen naar de praktijk en werkt graag op maatschappelijke thema’s, zoals mensenhandel....

 • Romaike Trainer FairWork

  Romaike Zuidema

  Brengt in trainingen mensenhandel het liefst terug tot de kern. Ze werkt daarom graag met checklists en stappenplannen.........

Moderne slavernij dichterbij dan je denkt

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland en komt op voor de belangen van de slachtoffers daarvan. We hebben drie aandachtsgebieden:

 • slachtoffers begeleiden die uit hun isolement willen breken, of die dat net hebben gedaan (samen met politie, justitie en andere organisaties);
 • professionals trainen die in aanraking komen met slachtoffers van moderne slavernij (hoe kun je ze herkennen en hoe ga je met ze om?);
 • publiek, politiek en werkgevers bewust maken van het probleem en aanzetten tot meer aandacht en actie.

Onze focus ligt op moderne slavernij buiten de seksindustrie, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Deze vorm van mensenhandel noemen we ook wel arbeidsuitbuiting.

404000
mediawaarde in 2018

56
vrijwilligers in 2018

635
mensen getraind in 2018
166
mogelijke slachtoffers in 2018

Laatste nieuws

FairWork laat op allerlei manieren zien dat moderne slavernij dichterbij is dan je denkt. Wij voeren campagnes, doen onderzoek en lobbyen bij politiek en werkgevers. Lees de nieuwsberichten van FairWork of bekijk wat in de media over FairWork verschijnt.

Deze pagina geeft je een overzicht van de actuele projecten van FairWork. We werken vanuit het perspectief van slachtoffers en richten ons met name op mensenhandel buiten de seksindustrie. Op dit moment voeren wij de volgende projecten uit:

 

De FairWork Academie, het trainingsbureau van FairWork, verzorgt trainingen over mensenhandel voor professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. 

Op aanvraag verzorgen we trainingen over mensenhandel voor de (vrijwilligers-) werkpraktijk. Waar van toepassing doen we dat in samenwerking met partners met aanvullende specialismen.

 De onderwerpen van de training bepaalt de opdrachtgever in overleg met de FairWork Academie. Voorbeelden van vaak gevraagde trainingsonderwerpen zijn:

 • Wat is mensenhandel?
 • Welke signalen van mensenhandel kan ik in mijn werk tegenkomen? En dan?
 • Hoe vraag ik respectvol door als ik uitbuiting vermoed?
 • Hoe houd ik in de begeleiding van slachtoffers rekening met bijvoorbeeld traumaproblematiek of culturele verschillen?
 • Is cultural mediation iets voor onze organisatie?
 • Hoe geef ik voorlichting over hun rechten aan mensen die vanuit een kwetsbare positie aan het werk gaan?
 • Hoe breng ik mijn kennis over mensenhandel over op mijn collega’s? 
 • Welke mogelijkheden heeft een slachtoffer na uitbuiting? 

De kosten zijn afhankelijk van de duur van de training en de groepsgrootte. 

Een kostenindicatie is 275 euro per persoon. Dit is inclusief: training van één dag op maat, intake, lunch, acteur, lesmateriaal en in overleg een adviesrapportage.

Meld je aan voor de workshop professionals


Onze trainingen over mensenhandel voor gemeenten richten zich op twee lagen: beleidsmakers en uitvoerenden met burgercontact. Voor beleidsmakers in de rol van aandachtsfunctionaris richten we ons op de aanpak van mensenhandel in de volle breedte. Voor de uitvoerende ambtenaren richten we ons op praktische wijze op het herkennen en melden van signalen van mensenhandel.

Wij verzorgen vier verschillende trainingen voor de aandachtsfunctionaris mensenhandel binnen gemeenten. Vaak zijn dit ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid, soms leidinggevenden van de balie of toezichthouders. Deze trainingen zijn gebaseerd op het Basisniveau Bestuurlijke Aanpak Mensenhandel.

 1. Basiscursus: mensenhandel ook in uw gemeente? 
 2. Bestuurlijke aanpak & meldroute mensenhandel
 3. Train-de-trainer (tweedaagse)
 4. Verdiepingsworkshop: verhoging meldingsbereidheid 
 5. Training over het signaleren van mensenhandel voor ambtenaren met burgercontact, zowel uit de binnendienst als uit de buitendienst. Bijvoorbeeld voor baliemedewerkers, toezichthouders, vergunningverleners en sociale wijkteams.

Wat zeggen deelnemers over de trainingen van de FairWork Academie?

Naam Vereiste voorkennis Wanneer Locatie Tijdsinvestering Kosten Resultaten
Basis cursus geen in overleg te plannen in 2019 in negen regio’s in Nederland een halve dag € 150 p.p. inclusief materiaal -Hoe mensenhandel in Nederland eruit ziet;
-Welke gevolgen mensenhandel voor het slachtoffer heeft;
-Welke signalen van mensenhandel u of uw collega’s in uw gemeenten tegenkomen;
-Welke rol gemeenten kunnen spelen in de aanpak van mensenhandel.
Hoe signaleer je mensenhandel? geen in overleg te plannen in 2019 nader te bepalen een dag (of twee halve dagen) € 275 p.p. (afhankelijk van groepsgrootte) -Wat mensenhandel en arbeidsuitbuiting is;
-Hoe u het in hun werkpraktijk kunnen herkennen.
-U kunt de juiste vragen stellen om een signaal scherper in beeld te krijgen;
-Zelf een inschatting maken; wel melden of niet;
-Melden op de juiste plek, op een manier waarop de aandachtsfunctionaris mensenhandel en eventueel opsporingsinstanties er iets mee kunnen.
Bestuurlijke aanpak & meldroute mensenhandel u heeft deelgenomen aan de basiscursus in overleg te plannen in 2019 in negen regio’s in Nederland een dag + telefonische coaching van een half uur (optioneel) € 275 p.p. inclusief materiaal, coaching en lunch -Hoe u een interne meldroute opzet;
-Welke bestuurlijke instrumenten u kunt inzetten;
-Waar u signalen mensenhandel extern kunt melden;
-Wie de ketenpartners zijn die u bij signalen mensenhandel kunt betrekken;
-Hoe u meldingsbereikheid binnen uw organisatie kunt beinvloeden.
Train-de-Trainer basiscursus of aantoonbare vergelijkbare kennis in overleg te plannen in 2019 Amsterdam een dag + terugkomstbijeenkomst + telefonische coaching van een half uur (optioneel) € 450 per persoon inclusief materiaal, coaching en lunch -Uw inhoudelijke kennis van mensenhandel overbrengen op collega’s;
-Gebruik maken van aantrekkelijke werkvormen en een overzichtelijke toolkit „Bewustwording mensenhandel“;
-Collega’s bij andere gemeenten vinden voor samenwerking op het gebied van bewustwording.
Verdiepingsworkshop basiscursus of aantoonbare vergelijkbare kennis in overleg te plannen in 2019 Amsterdam een dagdeel € 175 p.p. inclusief materiaal, coaching en lunch -Weet u wat melders kan tegenhouden om daadwerkelijk te melden;
-Heeft u tools om deze drempels weg te nemen;
-Kunt u de behoefte van een meldende collega beter inschatten (kennis, klankborden of gewoon melden);
-Heeft tools om in deze behoefte te voorzien.

Meld je aan voor een workshop voor ambtenarenBekijk ook de trainingen voor andere professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen.

Slachtoffers van mensenhandel of moderne slavernij krijgen veel te weinig of niets betaald. Ze werken hier in Nederland onder (zeer) slechte omstandigheden, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Of ze worden seksueel uitgebuit. Ze zijn volledig in de greep van hun baas of tussenpersoon: ze worden bijvoorbeeld mishandeld, krijgen hun paspoort niet terug als ze daar om vragen of vrezen voor de veiligheid van hun familie.

Veel slachtoffers van deze moderne slavernij zijn migranten die onder valse voorwendselen naar Nederland zijn gehaald. Ze spreken de taal niet en zijn meestal niet of nauwelijks op de hoogte van hun rechten hier. En als ze dat wel zijn, durven ze er lang niet altijd iets tegen te doen. Vaak zijn ze bang gemaakt voor de immigratiedienst of politie. Ontsnappen is voor deze mensen dus niet gemakkelijk.

Moderne slavernij speelt zich soms zelfs in je eigen buurt af. Vraag je je wel eens af of die jongen die dag en nacht in de snackbar werkt ooit wel eens vrij is? Of zie je mensen wonen op het terrein van hun baas? Je kunt proberen contact te leggen en bijvoorbeeld vragen: Word jij of jouw familie bedreigd? Krijg je niet of nauwelijks betaald? Word je gedwongen om te werken?

Kun je deze mensen niet aanspreken, kijk dan of je deze vragen over hun situatie zélf kunt beantwoorden. Bekijk hiervoor ook onze checklist. Heb je een ‘ja’ op meerdere vragen, dan is er misschien sprake van moderne slavernij. Verdachte situaties kun je melden bij FairWork.

Feiten en cijfers

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) hebben in 2017 een schatting van de omvang van mensenhandel in Nederland gemaakt. In dit onderzoek wordt het jaarlijks aantal slachtoffers van mensenhandel geschat rond de 6.250. Dit is zo’n vijf keer hoger dan het aantal geregistreerde slachtoffers, wat betekent dat veel slachtoffers van mensenhandel buiten beeld van instanties blijven. Van deze mensen zijn 1.325 personen (21%) slachtoffer van grensoverschrijdende uitbuiting buiten de seksindustrie.

Topje van de ijsberg
Lang niet alle gevallen van moderne slavernij worden herkend of opgespoord en  slachtoffers doen niet altijd aangifte. Ze zijn vaak bang, voelen zich onveilig en vermijden contact met de politie uit angst voor uitzetting of wraak of omdat ze denken zelf strafbaar te zijn. Door ervaringen in hun land van herkomst hebben slachtoffers soms weinig vertrouwen in de politie.

Meldingen
Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel is de afgelopen vijf jaar sterk afgenomen, van 1.287 in 2012 naar 952 in 2016. In 2016 daalde het aantal met 17 procent ten opzichte van 2015. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer: ‘Ik maak me ernstige zorgen over het dalende aantal meldingen. Mensenhandel neemt namelijk niet af: we weten nu dat het aantal slachtoffers 6.250 per jaar is. Dat betekent dat een steeds groter deel van de mensenhandel buiten beeld blijft. Dit zou aanleiding voor de politie moeten zijn om extra capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van mensenhandel.’

Met ingang van 1 januari 2005 is het nieuwe strafrechtsartikel mensenhandel 237a in werking getreden. Sinds de wetswijziging zijn niet alleen gedwongen prostitutie, maar ook andere vormen van uitbuiting strafbaar. Onder deze andere vormen vallen uitbuiting op het werk buiten de seksindustrie, moderne slavernij, op slavernij lijkende praktijken en de handel in organen.

Volgens het nieuwe artikel mensenhandel is er sprake van dwang bij:

 • dwingen door geweld of dreigen met geweld;
 • het ten onrechte opleggen van vaak torenhoge schulden;
 • het afnemen van identiteitskaarten en paspoorten.
 • misbruik van machtsoverwicht
 • misleiding waardoor het slachtoffer voor een veel te laag loon en onder slechte arbeidsomstandigheden aan het werk gaat.

Een belangrijke factor die meespeelt bij de vraag of er sprake is van mensenhandel, is uitbuiting. Signalen die worden meegewogen om te kijken of er sprake is van uitbuiting, zijn, als de persoon in kwestie:

 • niet zelf de reis en de benodigde papieren heeft geregeld;
 • niet beschikt over het eigen paspoort of de eigen reisdocumenten;
 • bang is voor uitzetting;
 • illegaal verblijft in Nederland;
 • een onredelijk groot deel van de inkomsten moet afdragen;
 • een relatief hoge schuld heeft die moet worden afbetaald;
 • beperkte bewegingsvrijheid heeft of in gevangenschap leeft;
 • in opdracht van een derde moet werken;
 • in zijn familie chantage, afpersing of bedreiging ziet voorkomen.

Om inzicht te krijgen in de omvang van mensenhandel, kent Nederland sinds 2000 de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Een uitgebreid overzicht van de rapportages is te vinden op de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel te vinden.

FairWork is looking for VOLUNTEER(S) with knowledge of the BULGARIAN language and culture (volunteer position, 1 or 2 days a week)

In the Netherlands, many migrant workers are exploited. They work in and under bad conditions, for instance in agriculture, horticulture, hospitality, construction, domestic work or through job agencies. FairWork works from a victim’s perspective and defends the human rights of victims.

Responsibilities
Do you believe everyone in the Netherlands is entitled to fair treatment at work? Do you want to:

 • reach out to Bulgarian workers who are vulnerable to labour exploitation and inform them about their rights and possibilities, through (online) fieldwork?
 • inform Bulgarian communities and other organisations about FairWork?
 • conduct intakes, by phone or face-to-face, with Bulgarian workers who have problems at work?
 • assist our case manager in advising Bulgarian workers?
 • report on the problems Bulgarian workers in the Netherlands are facing at work and enter your findings in our database?

Then please apply for this volunteer position now!

As a voluntary cultural mediator, you inform Bulgarian workers in the Netherlands about their labour rights and their options in case of labour exploitation. You are the ears and the eyes of our foundation and you report on the ways Bulgarian workers are exploited in the Netherlands. FairWork uses this information to improve protection of victims of labour exploitation.

Skills and competencies required

We ask for:

 • good knowledge of English or Dutch;
 • good knowledge of the Bulgarian language and culture;
 • good communication and social skills;
 • an independent and proactive work attitude;
 • ability to work with computer, e-mail and social media;
 • availability for a minimum of 8 hours a week, for at least 6 months;
 • availability to work at our office during office hours, at least once a month;
 • endorsement of our mission.

Conditions

We offer:

 • a unique chance to gain working experience at an NGO;
 • professional training and guidance;
 • a team of enthusiastic colleagues in an inspiring working environment;
 • a volunteer contract for at least six months, for one or two days a week;
 • reimbursement of travel and other expenses.

Do you want to apply for this volunteer position? Please send your CV and a motivational letter to: EU_volunteers@fairwork.nu

In case of questions about the vacancy: mail to EU_volunteers@fairwork.nu

Wij kunnen ons werk niet alleen doen, met onderstaande organisaties werken wij samen.

Politie en opsporingsorganisaties
Met deze instanties heeft FairWork veel contact als het gaat om de signalering en erkenning van slachtoffers van mensenhandel. Andere activiteiten zijn gezamenlijke voorlichting aan slachtoffers, voorlichting en training van personeel en wederzijdse uitwisseling van ervaringen.

 • Inspectie SZW (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) en Arbeidsinspectie)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)
 • Politie

  Advocaten en bemiddelaars
 • Advocaten in vreemdelingen- en arbeidsrecht: samenwerking bestaat uit wederzijdse doorverwijzing van vragen en cliënten, en signaleren van knelpunten.
 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel: FairWork heeft regelmatig contact met NRM om te praten over knelpunten, casussen en resultaten van de diverse projecten.
 • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): er wordt samengewerkt met IOM op het gebied van terugkeer van slachtoffers van mensenhandel en bewustwording.

Overheid
Op beleidsniveau heeft FairWork nauw contact met verschillende ministeries, om knelpunten aan te kaarten in beleid en uitvoering van beleid en te overleggen over specifieke casussen.

Fondsen
Meerdere fondsen bieden onze projecten en thema’s financiële steun.

Mensenhandel komt meer voor dan je misschien zou denken. Als je wordt uitgebuit, ben je niet de enige. Het is moderne slavernij en dat is een misdaad. Maar FairWork en andere hulporganisaties kunnen pas iets doen als de slachtoffers zich melden. Veel mensen willen helpen en zorgen dat de daders hard worden aangepakt.

 Hoe weet je nu of je wordt uitgebuit? Beantwoord deze vragen:

 • Heeft iemand in je eigen land je werk in Nederland aangeboden?
 • Is het werk niet zoals je had verwacht?
 • Heeft je reisagent of baas jouw paspoort ingenomen?
 • Heb je (hoge) schulden?
 • Krijg je niet (voldoende) betaald voor de lange dagen die je moet maken?
 • Mag je niet naar de huisarts als je ziek bent?
 • Word je gedwongen om te werken?
 • Word jij of jouw familie bedreigd?
 • Moet je gevaarlijk of ongezond werk doen?
 • Word je beperkt in je vrijheid?
 • Word je bedreigd omdat je niet de juiste papieren hebt?

Heb je meerdere vragen met ‘ja’ beantwoord, kom dan in actie. Neem contact met ons op via ons contactformulier, dan kijken wij wie je het beste en snelst kan helpen. Of kijk bij de veelgestelde vragen welke stappen je kunt zetten.  

FairWork

Kantooradres (bezoek alleen op afspraak)

FairWork is gevestigd in Pand Noord:
Meeuwenlaan 98
1021 JL Amsterdam

Telefoon/WhatsApp/email

Telefoon 020 760 08 09
WhatsApp 06 51771249
Email info@fairwork.nu

Postadres

FairWork
Postbus 15539
1001 NA Amsterdam

KvK, RSIN, BTW en bankrekening
 • KvK: 51 96 93 27
 • RSIN: 850245734
 • BTW: NL85024573B01
 • Bankrekening: NL54TRIO0198440405 t.n.v. Stichting FairWork te Amsterdam

Contactformulier

 • Ben je slachtoffer van moderne slavernij? Lees over de stappen die jij kunt nemen. 
 • Kom je als professional in aanraking met moderne slavernij en wil je je expertise vergroten? Ga naar de FairWork Academie. Wil je zelf actief iets betekenen in de hulp aan slachtoffers van moderne slavernij? Kijk wat jij kunt doen.
 • Heb je een andere vraag, kijk dan bij onze veelgestelde vragen. Staat je vraag hier niet bij? Neem dan contact op met FairWork via het contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk op je bericht.

Stel hier je vraag

Algemene vragen

Slachtoffer van mensenhandel ben je als je wordt gedwongen te werken onder zeer slechte omstandigheden. Slachtoffers krijgen weinig of geen loon. Bovendien kunnen zij niet ontsnappen uit deze moeilijke situatie, omdat ze volledig afhankelijk zijn van hun baas. Soms worden ze zelfs gevangen gehouden. De meeste slachtoffers worden vanuit hun eigen land naar Nederland gehaald en hier uitgebuit. Mensenhandel komt onder andere voor in restaurants en cafés, in de tuinbouw, in de haven en in de prostitutie.

Ja, ook Nederlanders kunnen slachtoffer worden van mensenhandel. Als je gedwongen wordt te werken onder zeer slechte omstandigheden (bijvoorbeeld hele lange dagen moet werken, geen rustmomenten krijgt en gevaarlijk of ongezond werk moet doen), weinig of geen loon krijgt en niet weg kunt komen uit deze situatie, kun je slachtoffer zijn. Dit kan zowel Nederlanders als niet-Nederlanders overkomen.

Wij richten ons op niet-Nederlandse slachtoffers van mensenhandel.

Meer informatie over (Nederlandse) slachtoffers staat op de website van CoMensha.  Kijk ook eens op de Slachtofferwijzer.

Ja, ook als je bijvoorbeeld uit Polen of Hongarije komt, kan het zijn dat je in Nederland slachtoffer bent van mensenhandel. Dat gebeurt als je wordt gedwongen te werken onder zeer slechte omstandigheden. En als je weinig of geen loon krijgt en niet kunt wegkomen uit deze situatie. Dit overkomt zowel mensen met een werkvergunning als mensen zonder papieren.

Kijk ook op www.newinthenetherlands.nl.

Ja, dat kan. Je bent slachtoffer van mensenhandel als je door iemand wordt uitgebuit en niet uit deze situatie weg kunt komen. Het maakt dan niet uit of iemand je naar Nederland gehaald heeft of dat je zelf naar Nederland bent gekomen.

Als je er niet zeker van bent of iemand echt slachtoffer is, kijk dan eens naar onze signalenlijst voor slachtoffers. Probeer deze signalen te bespreken met het vermoedelijke slachtoffer, zodat hij of zij hulp kan zoeken. Bij twijfel kun je altijd zelf melden. Doe dit via:

Let op: Als een slachtoffer zonder de juiste papieren in Nederland verblijft, kan hij of zij door de politie worden opgepakt om te worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Slachtoffers van mensenhandel hebben altijd het recht om aangifte te doen. Zij krijgen dan in eerste instantie drie maanden bescherming aangeboden. Deze periode, die ook wel bedenktijd wordt genoemd, kan een slachtoffer benutten om in alle rust te besluiten of hij of zij aangifte wil doen.

De Nederlandse overheid doet er alles aan om mensenhandelaren strafrechtelijk te vervolgen. Tegelijk probeert ze slachtoffers te beschermen door hen veilige opvang, medische hulp, sociaal-psychologische en juridische ondersteuning te bieden als ze aangifte doen.

De politie heeft speciale prostitutie- en mensenhandelteams opgezet van gespecialiseerde rechercheurs. Ook bij de vreemdelingenpolitie zijn zoveel mogelijk vaste contactpersonen aangewezen voor mensenhandelzaken. Hetzelfde geldt voor het Openbaar Ministerie (OM) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (de IND), waar ‘contactpersonen mensenhandel’ zijn. Zo krijgen mensenhandelzaken speciale aandacht.

Vragen over arbeidsuitbuiting

De directie AMF houdt toezicht en bevordert de naleving van wetten op het terrein van arbeid. Deze directie heeft een taak in het signaleren van uitbuiting en mensenhandel. Als mensen worden gedwongen in onveilige situaties te werken, veel te weinig betaald krijgen, of extreem lange werktijden moeten draaien, is er sprake van uitbuiting. Als dit samengaat met dwang of het een gevolg is van misleiding, kan tevens sprake zijn van mensenhandel.

De directie Opsporing werkt aan de strafrechtelijke handhaving van de wet- en regelgeving op het terrein van werk en inkomen. In het opsporingswerk komt de directie Opsporing regelmatig mensenhandel tegen.

Als je in Nederland werkt, heb je recht op een eerlijk loon volgens de Nederlandse standaard. Ook kun je je aansluiten bij een vakbond die opkomt voor jouw belangen. Kijk ook op www.newinthenetherlands.nl

Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met het krijgen van je onbetaalde salaris. De mensen die je niet hebben uitbetaald, moeten dan wel eerst worden opgespoord. Het is daarom van belang eerst aangifte te doen. Wij kunnen je helpen met het vinden van een arbeidsrechtadvocaat. Neem daarom contact met ons op via ons contactformulier.

Vragen over illegaliteit

Ja, ook zonder verblijfsvergunning of paspoort heb je rechten in Nederland. Je hebt recht op eerlijk loon en om aangifte te doen als je uitgebuit wordt. Ook heb je recht op medisch noodzakelijke zorg en je kinderen hebben het recht om naar school te gaan.

Wil je precies weten wat jouw rechten zijn in Nederland als je geen papieren hebt? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of kijk op:
de website van de stichting LOS
de website van ASKV
de website: iLegalevrouw.nl

Kinderen hebben in Nederland veel rechten. Ze hebben recht op onderwijs en recht op opvang en medische zorg; ook als zij geen verblijfsvergunning hebben en dus ongedocumenteerd in Nederland verblijven.

Kijk voor een overzicht van de rechten van jouw kind op www.iLegaalkind.nl

Ja, ook zonder verblijfsvergunning of paspoort kun je in Nederland aangifte doen zonder dat je meteen wordt teruggestuurd. Als je slachtoffer bent van een misdrijf in Nederland kun je namelijk altijd aangifte doen. Laat je dus niet wegsturen door de politie en vertel de agenten duidelijk dat je slachtoffer bent van een ernstig misdrijf. De politie is verplicht jouw aangifte op te nemen.

Let op: de politie heeft ook als taak om ongedocumenteerde vreemdelingen uit te zetten. Daarom is het goed om samen met een hulpverlener een afspraak te maken bij de politie. Zo voorkom je misverstanden en het risico dat je ten onrechte wordt uitgezet. Neem voor vragen hierover contact met ons op via ons contactformulier.

Vragen over rechten

Als jij je meldt bij de politie als slachtoffer van mensenhandel, dan geeft de politie je drie maanden de tijd om na te denken of je echt aangifte wilt doen. Deze bedenktijd gaat in bij het eerste gesprek met de politie. Dit eerste gesprek wordt een intake genoemd. Tijdens dit gesprek vraagt de politie naar je verhaal, maar nog niet naar alle details. De politie stelt deze vragen om te bepalen of je mogelijk een slachtoffer van mensenhandel bent en dus recht hebt op de bedenktijd.

Tijdens de intake krijg je informatie over jouw mogelijkheden en rechten. Het is mogelijk om hierna (beschermde) opvang te krijgen. Als de bedenktijd van drie maanden voorbij is, moet je hebben beslist of je echt aangifte wilt doen of dat je toch niet je hele verhaal aan de politie wilt vertellen. Als je besluit aangifte te doen, kom je in aanmerking voor bescherming via de B8/3-regeling.

Als je in de bedenktijd besluit toch geen aangifte te doen, vervalt je bescherming. Je moet Nederland dan zelfstandig verlaten, tenzij je een andere verblijfsaanvraag kan doen, bijvoorbeeld vanwege een medische noodsituatie of asielmotieven.

De B8/3-regeling biedt bescherming aan slachtoffers van mensenhandel die aangifte hebben gedaan. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie beslist over verblijfsvergunningen. Je hebt recht op een opvangplek (soms op een geheime locatie) en op medische en juridische steun. Ook krijg je een uitkering als je niet kunt werken. ‘Bescherming’ betekent dus niet dat je een bodyguard krijgt of dat de politie je overal beschermt.

Een onderdeel van de B8/3-regeling is een tijdelijke verblijfsvergunning waarmee je mag werken en naar school mag gaan. Je hebt recht op studiefinanciering als je gaat studeren. Ook mag je een zelfstandige woning huren. Deze verblijfsvergunning wordt steeds maximaal voor een jaar verleend en kan verlengd worden zolang als het opsporingsonderzoek en de strafrechtelijke vervolging tegen de handelaar duren. De vergunning eindigt als de strafzaak eindigt, bijvoorbeeld als de daders veroordeeld worden, of als het opsporingsonderzoek is afgerond en tot niets leidt, of als justitie besluit de zaak te laten rusten.

Als de B8/3 eindigt kan je een aanvraag doen voor ‘voortgezet verblijf’. Dit is een vergunning voor 5 jaar. Je komt hiervoor in aanmerking als de dader is veroordeeld, de strafzaak drie jaar heeft gelopen, of je kunt aantonen dat je niet terug kunt keren naar jouw land van herkomst vanwege gevaar voor represailles.

Er zijn veel advocaten in Nederland en een aantal is gespecialiseerd in zaken die gaan over mensenhandel. Via het Juridisch Loket kun je een advocaat krijgen, maar je kunt ook zelf een advocaat benaderen. Wij kunnen je ook doorverwijzen naar gespecialiseerde advocaten. Neem hiervoor contact met ons op via ons contactformulier.

Iedereen in Nederland heeft recht op juridische hulp. Jouw advocaat kan bij de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging vragen voor de kosten die hij of zij maakt voor jouw zaak. Ook als je geen geld hebt, is het dus mogelijk hulp te krijgen van een advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand bepaald welk deel jij zelf moet betalen. Dit zal minimaal €127,- zijn. Naarmate je inkomen hoger is, betaal je zelf meer advocaatkosten.

Meer informatie vind je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Als de politie de dader niet kan vinden of onvoldoende bewijs heeft om deze te arresteren, kan het Openbaar Ministerie jouw strafzaak stopzetten, seponeren. Dit wordt ook wel een sepot genoemd. Na een sepot loopt je verblijfsrecht op grond van de B8/3 af.

Als je het niet eens bent met de beslissing van het sepot van de politie en het Openbaar Ministerie, kun jij, met de hulp van je advocaat, in beklag gaan bij het Gerechtshof. Je geeft daarmee aan dat jij denkt dat er nog mogelijkheden zijn om de dader te vinden en te veroordelen. Tijdens deze beklagprocedure loopt je verblijfsrecht door, je bent dan dus nog steeds legaal in Nederland.

Als ook het Gerechtshof besluit dat de verdachte niet of niet verder wordt vervolgd, vervalt je tijdelijke verblijfsvergunning en moet je Nederland zelfstandig verlaten. Als je van mening bent dat je niet terug kunt naar je eigen land omdat je daar gevaar loopt, dan kun je een verzoek tot Voortgezet Verblijf indienen.

Als er een dader wordt gearresteerd en veroordeeld, kun je aanspraak maken op een verblijfsvergunning ‘Voortgezet Verblijf’.

Als de IND jouw aanvraag positief beoordeelt, krijg je een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Na die vijf jaar kun je weer een verlenging aanvragen of bekijken of je Nederlander kunt worden (naturalisatie).

Slachtoffers van mensenhandel die een B8/3-vergunning hebben gehad, kunnen een aanvraag indienen om vanwege humanitaire redenen in Nederland te mogen blijven. Dit heet een aanvraag Voortgezet Verblijf (VV), die wordt ingediend bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Je komt in aanmerking voor VV indien:

 • de dader is veroordeeld;
 • de strafzaak loopt al 3 jaar;
 • vanwege humanitaire redenen kan je niet terug keren naar het land van herkomst (bijv. gevaar voor represailles, stigmatisering, discriminatie, medische of psychische problemen waarvoor geen behandeling mogelijk is in eigen land).

Als je een aanvraag doet op grond van Voortgezet Verblijf, is het belangrijk dat je een goede advocaat hebt die je daarbij kan helpen. Je moet een dik dossier opbouwen met bewijs stukken voor de IND. Voor de aanvraag moet je ook legeskosten betalen. Kijk voor meer informatie over de legeskosten op de website van de IND.

Als de IND jouw aanvraag positief beoordeelt, krijg je een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Na die vijf jaar kun je weer een verlenging aanvragen of bekijken of je Nederlander kunt worden.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft geld aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf op Nederlands grondgebied en dat ernstig letsel tot gevolg heeft gehad. Het gaat dan om eenmalige giften, ter verzachting van het geestelijk leed dat slachtoffers is aangedaan. Naast dit ‘smartengeld’ kun je ook geld krijgen voor medische kosten of voor het verlies van inkomen dat je hebt nu je het werk niet meer doet. Vraag aan je advocaat of hulpverlener om meer informatie, of kijk op de website van het Schadefonds.

Vragen over Hulpverlening en voorzieningen

Na de intake bij de politie heb je recht op opvang. Dit geldt dus ook voor de bedenktijd, de periode waarin je moet besluiten om wel of geen aangifte te doen. Er is speciale opvang voor slachtoffers van mensenhandel. Soms is dit opvangadres geheim.

Als je besluit om aangifte te doen en een B8/3-verblijfsvergunning krijgt, kun je eigen woonruimte zoeken. Je kunt bijvoorbeeld een kamer huren en zelfstandig gaan wonen, maar dit gaat niet altijd gemakkelijk. Sommige mannen en vrouwen blijven daarom nog een tijd in een opvanginstelling wonen.

In Nederland zijn er diverse plekken waar slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen. De opvang wordt gecoördineerd door het Coördinatiecentrum Mensenhandel, CoMensha. Zij regelen met name opvang als iemand al gesproken heeft met de politie (intake); de politie neemt contact met hen op en dan zoeken zij naar een veilige plek.

Ook als je nog geen aangifte tegen mensenhandel hebt gedaan, zijn er plekken waar je opvang kunt krijgen. Neem contact op met CoMensha via 033-4481186 voor meer informatie of kijk op pagina Hoe nu Verder. Lokale hulpverleningsorganisaties kunnen je vaak ook op weg helpen.

Kijk voor meer informatie en je rechten op www.ilegalevrouw.nl.

In Nederland kun je terecht bij heel veel instellingen die mensen helpen bij praktische of persoonlijke problemen. Als slachtoffers van mensenhandel is het handig om contact met een maatschappelijk werker te zoeken.

Na het doen van een intake of aangifte bij de politie en het verkrijgen van bedenktijd voor de B8/3, heb je recht op opvang. Als je in een opvang wordt geplaatst, zal je gekoppeld worden aan de zorgcoördinator mensenhandel in die regio of een mentor of maatschappelijk werker in de opvang.

Verblijf je niet in een opvang of kun je geen maatschappelijk werker vinden? Vraag dan aan de zorgcoördinator wat er mogelijk is bij jou in de buurt. Wil je weten wie de zorgcoördinator in jouw regio is; bel dan naar CoMensha via 033-4481186 of kijk op de pagina Hoe nu verder.

Een aantal regio’s in Nederland heeft een speciale coördinator mensenhandel. Deze regiocoördinator kan je doorverwijzen naar instellingen en hulpverleners die je kunnen helpen bij problemen of zorgen. Wil je weten wie de coördinator in jouw regio is; bel dan naar CoMensha via 033-4481186 of kijk op hun website.

Als slachtoffer van mensenhandel moet je vaak helemaal opnieuw beginnen in een nieuwe woonomgeving. Vaak mis je je thuisland en heb je veel problemen die je niet zo makkelijk met anderen kunt delen. Ook kan het moeilijk zijn nieuwe vrienden te maken als je weinig vertrouwen hebt in mensen. Afhankelijk van waar je woont, zijn er verschillende activiteiten specifiek voor slachtoffers mensenhandel.

Daarnaast zijn er in jouw woonplaats misschien bepaalde organisaties te vinden waar je landgenoten kunt ontmoeten. Denk hierbij aan migrantenorganisaties of kerken. Soms worden er ook cursussen georganiseerd in buurthuizen.

Wanneer je lichamelijke klachten hebt, is het goed om naar een huisarts te gaan. Maar ook wanneer je je lichamelijk goed voelt, maar bijvoorbeeld slecht slaapt, nachtmerries hebt of bang of somber bent, is de huisarts een goed startpunt om hulp te krijgen. Hij of zij kan je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Ook zonder verblijfsvergunning heb je recht op medische zorg. Bij noodgevallen kun je je melden bij de Eerste Hulp van een ziekenhuis. Je kunt ook altijd naar een huisarts gaan. Vertel de huisarts eerlijk dat je geen verblijfsvergunning hebt; de arts kan de kosten voor jouw behandeling dan via het College Zorgverzekeringen (CVZ) vergoed krijgen. Een arts zal je nooit aangeven bij de politie.

Ja, dat is normaal. Als slachtoffer van mensenhandel heb je vaak vreselijke dingen meegemaakt en langdurig in angst en onzekerheid geleefd. Het is normaal dat dit gevolgen heeft voor hoe je je daarna voelt. Als slachtoffer kun je bijvoorbeeld last te hebben van steeds terugkerende nare herinneringen. Je kunt slecht slapen of hebt moeite dingen te onthouden. Ook kun je constant boos of verdrietig zijn en andere lichamelijke klachten hebben zoals hoofdpijn.

Na ingrijpende gebeurtenissen verandert vaak ook het beeld dat je van jezelf en van mensen in je omgeving hebt. Je voelt je bijvoorbeeld machteloos of schaamt je voor alles wat er is gebeurd. Omdat je bent uitgebuit en in onzekerheid leeft, ben je vaak angstig. Door alle slechte ervaringen is het bovendien vaak moeilijk om anderen te vertrouwen.

Als je veel klachten hebt, vertel dit dan aan je huisarts of aan iemand in de opvang. Vaak kunnen zij je doorverwijzen naar iemand die je kan helpen.

PTSS staat voor Post Traumatische Stress Stoornis. Een trauma is een ingrijpende gebeurtenis, of een reeks gebeurtenissen, waarbij iemand in gevaar geweest is (of getuige geweest is van gevaar) en grote angst, afschuw of hulpeloosheid heeft ervaren. Je hebt een posttraumatische stresstoornis wanneer de lichamelijke en geestelijke klachten die je na het trauma ervaart niet binnen drie maanden verdwijnen. De gebeurtenissen hebben dan blijvende pijn veroorzaakt waar je in het dagelijks leven veel last van hebt.

Als je PTSS hebt, heb je last van vermijdingsreacties. Dit betekent dat je situaties vermijdt die aan het trauma doen denken. Andere symptomen zijn prikkelbaarheid (bijvoorbeeld snel boos worden) en steeds terugkerende herinneringen (bijvoorbeeld in nare dromen).

Kijk voor meer informatie over PTSS op: http://www.psychischegezondheid.nl/ptss

Met vragen over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) kun je altijd bij je huisarts terecht. Hij of zij is gewend om over deze zaken te praten en kan je wanneer nodig doorverwijzen. Soms heb je een soa, maar weinig of geen klachten. Of ze zijn zo onduidelijk dat je er geen last van hebt. Vooral vrouwen merken vaak niet dat ze een soa hebben. Als je onveilige seks hebt gehad, is het daarom aan te raden je te laten testen. Je kunt hiervoor terecht bij een huisarts. Daarnaast zijn er ook poliklinieken waar je anoniem en zonder doorverwijzing terecht kunt voor een test.

Kijk voor meer informatie en adressen voor een test op: http://www.soa.nl/

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft geld aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf op Nederlands grondgebied en dat ernstig letsel tot gevolg heeft gehad. Het gaat dan om eenmalige giften, ter verzachting van het geestelijk leed dat slachtoffers is aangedaan. Naast dit ‘smartengeld’ kun je ook geld krijgen voor medische kosten of voor het verlies van inkomen dat je hebt nu je het werk niet meer doet. Vraag aan je advocaat of hulpverlener om meer informatie, of kijk op de website van het Schadefonds.

Ben je onbedoeld of ongewenst zwanger dan kun je bij de huisarts terecht. Hij of zij kan je helpen met vragen over zwangerschap en geboorte en eventueel voorlichting geven over abortus. In Nederland is abortus niet strafbaar.

Kijk voor meer informatie over onbedoelde zwangerschap op: http://www.fiom.nl

 

Bij lichamelijke klachten, is het altijd belangrijk dat een arts goed onderzoekt wat de oorzaak van de pijn kan zijn. Wanneer je het gevoel hebt dat dit nog niet goed genoeg gebeurd is, is het belangrijk door te vragen bij je huisarts. Het kan echter zijn dat er geen medische verklaring voor je klachten is. Het kan dan zijn dat stress, angst of verdriet zich in je lichaam ‘vertalen’ in pijn. Dan kan het helpen om psycho-sociale hulp te zoeken. Praten over je problemen of bijvoorbeeld oefeningen om te leren ontspannen, kunnen helpen. Praat hierover met je huisarts.

De FairWork Academie, het trainingsbureau van FairWork, wil dat alle professionals in Nederland mensenhandel signaleren. Hen trainen is één van de manieren om dit te bereiken. Ook scholen wij professionals in de bejegening, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en delen wij de expertise van FairWork op het gebied van preventie van mensenhandel en cultural mediation.

Wij verzorgen voorlichting en trainingen over mensenhandel. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, Moviera, Immigratie- en Naturalisatiedienst, ambassades, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Koninklijke Marechaussee en de politie. De FairWork Academie traint ook internationaal.

De onderwerpen van de training bepaalt de opdrachtgever in overleg met de FairWork Academie. Voorbeelden van populaire trainingsonderwerpen zijn: 

 • Hoe signaleer je mensenhandel? 
 • Hoe ga je in gesprek met een (mogelijk) slachtoffer op een manier die bij jou past?
 • Hoe begeleid je (als vrijwilliger) een slachtoffer van mensenhandel? Waar houd je rekening mee? 
 • Welke juridische mogelijkheden en vormen van compensatie voor slachtoffers van mensenhandel zijn er?
 • Hoe verzorg je zelf een bewustwordingsbijeenkomst over mensenhandel?

Trainingsaanbod

Voor ambtenaren

Trainingen over mensenhandel voor ambtenaren die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. Lees meer.

Voor andere professionals

Trainingen over mensenhandel voor professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. Lees meer.

Hoe werken wij?

‘Wat gaan deelnemers na deze training anders doen?’  Deze vraag stellen wij als eerste aan onze opdrachtgevers. Pas als je weet wat je veranderd wilt zien, kun je beginnen met het ontwerpen van een training. Onze trainingen zijn praktisch. We gaan aan de slag met stappenplannen, beeldmateriaal en vaak met een acteur. Praktijkcasussen staan centraal in onze trainingen. Lees hier meer of bekijk onze folder en algemene voorwaarden.

FairWork komt voort uit Bonded Labour in Nederland: BLinN. Dit in 1999 begonnen project was een initiatief van hulporganisaties Humanitas en Oxfam Novib. Deze organisaties wilden via BLinN steun bieden aan slachtoffers van moderne slavernij in Nederland. In 2011 is BLinN zelfstandig verder gegaan onder de naam FairWork.

Bij FairWork werkt een klein team van betaalde medewerkers samen met een groep enthousiaste vrijwilligers. In het bestuur van FairWork hebben zitting: Jitze Reeder (voorzitter), Richard Coonen (secretaris), Mirthe Biemans en Toke Huntjens. De bestuursleden zijn onbezoldigd, zij krijgen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Wat doen we?

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland en komt op voor de belangen van de slachtoffers. FairWork heeft drie aandachtsgebieden:

Onze werkwijze:

 • We zoeken slachtoffers van moderne slavernij, we helpen hen en/of verwijzen  door naar andere organisaties.
 • Ook helpen en trainen we hulpverleners, de politie, de immigratiedienst (IND) en andere organisaties die in hun werk te maken hebben met mensen die worden uitgebuit. Door onze ervaring weten we hoe slachtoffers beschermd en geholpen kunnen en willen worden.
 • De meeste Nederlanders weten niet of nauwelijks waar en hoe slachtoffers van moderne slavernij werken. FairWork wil dat veranderen. Dat doen we bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes te voeren.

Onze uitgangspunten:

 • We zijn van niemand afhankelijk.
 • We kijken niet alleen naar de symptomen van het probleem, we willen ook de oorzaken aanpakken.
 • Onze eerste prioriteit is het voorkomen van uitbuiting en mensenhandel.
 • We werken samen met andere organisaties om meer te kunnen bereiken.
 • We moeten gemakkelijk te benaderen zijn voor hulporganisaties en de mensen die zij helpen.
 • We moeten deze grove schending van de mensenrechten stoppen. 

Vacatures

FairWork is op zoek naar VRIJWILLIGER(S) met kennis van de Poolse taal en cultuur, M/V, 1 of 2 dagen per week.

Als vrijwilliger informeer je Poolse werknemers in Nederland over hun arbeidsrechten en hun opties in geval van arbeidsuitbuiting. Je bent de oren en de ogen van onze stichting en je rapporteert over de manier waarop Hongaarse werknemers worden uitgebuit in Nederland. FairWork gebruikt deze informatie om de bescherming van slachtoffers van arbeidsuitbuiting te verbeteren. Lees meer

FairWork helpt buitenlandse slachtoffers van moderne slavernij in Nederland. Ze zijn uitgebuit in sectoren buiten de seksindustrie, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. We hebben veel ervaring opgebouwd in het directe contact met deze doelgroep.

Wat is moderne slavernij?
Slachtoffers van mensenhandel of moderne slavernij krijgen veel te weinig of niets betaald. Ze werken hier in Nederland onder (zeer) slechte omstandigheden, bijvoorbeeld in restaurants, de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Of ze worden seksueel uitgebuit. Ze zijn volledig in de greep van hun baas of tussenpersoon: ze worden bijvoorbeeld mishandeld, krijgen hun paspoort niet terug als ze daar om vragen of vrezen voor de veiligheid van hun familie.

Denk je dat jij zelf slachtoffer bent van mensenhandel of arbeidsuitbuiting? Vraag je je af hoe je weet of je wordt uitgebuit? Moet je gevaarlijk werk doen? Heb je je paspoort moeten inleveren bij je baas? Krijg je te weinig betaald terwijl je enorm hard werkt? En durf je niet naar de politie? Je bent misschien het slachtoffer van mensenhandel. Wij noemen dat moderne slavernij. Dat is natuurlijk verboden. Bij veelgestelde vragen lees je meer over wat je kunt doen en hoe wij je kunnen helpen.

Champignonplukker

Au pair

Souvenirverkoper

Wat jij kunt doen

Wil jij je inzetten tegen moderne slavernij? We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Samen kunnen we dit onrecht te bestrijden.

Steun met een actie

Individueel, met je school of vereniging of club kan je geld inzamelen voor FairWork. Bekijk hier enkele voorbeelden.

Check signalen

Moderne slavernij is dichterbij dan je denkt. Het speelt zich soms al om de hoek van de straat af, in je eigen buurt. Vraag je je wel eens af of die jongen in de snackbar die er dag en nacht staat ooit wel eens vrij is? Of zie je mensen wonen op het terrein van hun werkgever? Wees dan niet blind en kom in actie. Lees de checklist.

Doneer nu

Als jij doneert, kunnen slachtoffers van moderne slavernij ondersteund worden:

 • bij aangifte tegen hun uitbuiter, zodat die gepakt kan worden;
 • met psycho-sociale hulp;
 • bij het zoeken naar een veilig onderkomen.

Kijk hier hoe je kan doneren.

Volg ons op social media

FairWork logo

Jij kunt FairWork helpen door ons te volgen op Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter of Pinterest.

MVO

Wil je als bedrijf, onderneming of organisatie vorm geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? FairWork biedt verschillende manieren om een zakelijke bijdrage te leveren.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Rapport Verborgen Slavernij in Nederland

Blijf op de hoogte van onze activiteiten door je onder aan deze pagina aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Word vrijwilliger

campagne fairwork aupair

Een organisatie als FairWork kan niet zonder vrijwilligers. Wij kunnen bij ons werk terugvallen op een team van enthousiaste en betrokken mannen en vrouwen. Meld je aan als vrijwilliger.

[woocommerce_cart]

[woocommerce_checkout]

[woocommerce_my_account]

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Who we are

Our website address is: https://www.fairwork.nu.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements