Тази информация е важна за хора дошли да работят в Холандия

Известно ли Ви е какви права имате като работник/служител в Холандия?

Задайте си следните въпроси:

 • Някой предложи ли Ви работа в Холандия?
 • Работата отговаря ли на очакванията ви?
 • Вашият туроператор или шеф взе ли Ви паспорта?
 • Имате ли (много) дългове?
 • Не Ви ли заплащат достатъчно за работата Ви?
 • Не можете ли да отидете на лекар когато сте болен/ болна?
 • Принуждават ли Ви насила да работите? Заплашват ли семейство Ви?
 • Трябва ли да работите опасна или нездравословна работа?
 • Ограничават ли свободата Ви?
 • Използват ли заплахи срещу Вас?
 • Отговорихте ли на някои от тези въпроси с „да“?

Това означава, че може би сте жертва  на сериозна експлоатация.

Според Холандското законодателство имате право на закрила и помощ когато сте експлоатиран/а.
За повече информация можете да се свържете с FairWork. FairWork е независима неправителствена организация, която подпомага хора подложени на експлоатация. Всичко, което ще разкажете се пази в тайна. Нашите съвети са безплатни.

С FairWork можете да се свържете на следните телефонни номера:  +31 6 15 62 95 88 (български език).

Декларация относно личната информация

Задайте въпроса си