новини

Какво може да направите?

silhouette van twee handen

Какво може да направите?

1. Не се обвинявайте! Много жени мислят, че е по тяхна вина. Често и обкръжението им казва, че е по тяхна вина.
2. Не пренебрегвайте подобно поведение само защото мислите, че то ще спре.
3. Заявете ясно: НЕ! Нека тормозителят разбере, че не приемате подобно поведение. Възможно е да не знае, че е преминал границата на нормалното общуване.
4. Напишете какво точно се е случило, кога и от кого сте били тормозени.
5. Подайте оплакване до началника си или на доверителното лице в компанията, ако има такова.
6. Говорете за това с колега или с някой, на когото имате доверие. Възможно е да откриете, че и други страдат от същото лице. Заедно сте по-силни!
7. Обяснете ясно на тормозителя си, че неговото поведение е дразнещо и неприятно. Може самият той да не осъзнава това.
8. Не спирайте да подавате оплаквания. Първо може да подадете оплакване в компанията, за която работите. Ако това не доведе до промяна на ситуацията, може да подадете жалба в съда или да подадете оплакване в Колегията по правата на човека.

FairWork може да Ви помогне да предприемете тези стъпки. Моля свържете се с нас: confidential_bg@fairwork.nu

 

Прочетете още:

лоша атмосфера във фирмата

Какво е сексуален тормоз?