новини

Важна информация за корона-вируса и карантината в Нидерландия

Важна информация за корона-вируса и карантината в Нидерландия

1. Ако служител/работник пътува в чужбина, пътуването се извършва на собствен риск. Пътувайте в чужбина единствено ако е необходимо, а ако го направите това може да има отражение върху заплатата Ви.

Служителят е длъжен да премине 10-дневна карантина след завръщането си в Нидерландия. Работодателят не е длъжен да изплаща заплати за периода на тази карантина.

Забележка: не сте дължни да уведомявате своя работодател къде отивате на почивка. Съветът на нидерлансдкото правителство през ноември 2020 г. е да не се излиза в чужбина. Разумно е от страна на работодателя да Ви попита къде отивате на почивка, защото работодателят иска да се увери, че изпълнява задълженията си да се грижи, когато става въпрос за здраве и безопасна работна среда. Съветът на правителството е да не отивате в чужбина, но работодателят не може да Ви задължи да не отивате в чужбина. Като добър гражданин Вие носите отговорност да се придържате към съвета на правителството по този въпрос, за да не заразите други граждани.

2. Заплатите НЕ се изплащат, ако служителят не може да работи от дома И:
a) има договор с временна клауза (uitzendbeding). Работодателят (inlener) най-вероятно ще прекрати договора Ви, а също така и договора ви с агенцията за временна заетост. Работодателят ще докладва на UWV, когато Вие сте болни.
b) има договор без временна клауза, но с изключение на задължението да продължи да плаща таксата (uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht); в допълнителнение: такова изключение може да бъде в договора за максимум 6 месеца!

3. Същите правила като в точка 2 се прилагат, когато например служителят трябва да влезе в карантина, защото друг член на семейството / член на домакинството е болен или ако е имало контакт (поне 15 минути по-близо от 1,5 метра) със заразено лице с вируса. Във всички тези случаи (1-ви, 2-ри, 3-ти) работодателят НЕ докладва за заболяване на служителя. Ако служителят няма право на заплата по време на карантинния период, той може да използва дни си за отпуск, например.

4. Някои служители казват, че работодателят им налага карантина, въпреки че не е задължителна. Карантинното задължение е препоръка на правителството. Всички работодатели трябва да следват тази препоръка, тъй като имат законово задължение да осигурят безопасно и здравословно работно място. Ако работодателят не спази този закон и изложи други служители на рискове за здравето (като не поиска карантина), той може да бъде глобен или да се наложи да затвори компанията. Отговорност обаче на служителя и всеки гражданин е да прочете препоръките на правителството относно корона-вируса и карантината: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19. Ако работодателят не се съобрази с правителствените препоръки, той може дори да бъде докладван на инспекцията по труда: https://www.inspectorateszw.nl/contact/complaints-tips-notifications-and-reports.

5. Има три ситуации, в които Вие трябва да влезете в карантина: когато работодателят изисква това от Вас, когато държавна институция изисква това (GGD / община) или когато Вие го правите по ваша инициатива, следвайки препоръките на правителствота. Във всички тези ситуации трябва да ви плащат заплатата, докато сте в карантина; вижте информацията по-горе за изключения.

• Работодателят може да поиска от вас да влезете в карантина. Това е така, защото работодателят носи отговорност да се грижи за безопасна и здравословна работна среда. Работодателят носи отговорност за всяка вреда, която ще бъде резултат от неспазването на задължението му за грижа. Това означава, че работодателят може да предприеме мерки, за да изпълни задължението си да се грижи, включително да изисква от хората да отидат в карантина, ако това ще попречи на други служители да се заразят с covid-19. Работодателят трябва да Ви изплаща заплатата, докато сте в карантина; вижте информацията по-горе за изключения. Забележка: работодателят не може сам да Ви тества за covid-19. Това трябва да се направи от (фирмения) лекар.
• GGD може да поиска от вас да влезете в карантина: когато сте били тествани положително или хора от Вашето домакинство са били тествани положително, трябва да следвате препоръките на правителствата и GGD ще поиска от вас да влезете в карантина. Работодателят трябва да ви изплаща заплатата, докато сте в карантина; вижте информацията по-горе за изключения.
• Също така в други ситуации, в които може да сте заразени, трябва да следвате препоръките на правителствота. Ако отидете в карантина, защото спазвате препоръките на правителствота, работодателят трябва да ви изплаща заплатата по време на карантината; вижте информацията по-горе за изключения.
Забележка: ако уведомявате за заболяване работодателя си, защото имате симптоми на covid-19 или сте тествани положително за covid-19, не сте длъжни да кажете точното заболяване на работодателя си. Това е така, защото работодателят няма право да Ви пита подробности за Вашето заболяване, когато уведомявате за заболяване. Той може да ви попита кога очаквате отново да сте на разположение за работа. Въпреки това, би било разумно да обсъдите този въпрос с работодателя си, за да се вземат мерки да не се заразяват други хора на Вашето работно място.
6. Работодателят уведомява за болниче на служителя и изплаща заплащането за болест съгласно договора (или докладва на UWV) само ако служителят действително е болен и има симптоми. Моля, обърнете внимание, че работодателят не може да оспорва болестта и трябва да приеме уведомлението за болничен от служителя. Ако работодателят се усъмнява дали служителят действително е болен, той може да докладва на фирмения лекар / ARBO, който да извърши подходящите действия.

7. Работодателят не може да задължи служител да направи тест за корона-вирус, въпреки че понякога подобно искане може да бъде оправдано, с това работодателят да осигури безопасна и здравословна работна среда. Служителят винаги може да откаже да направи такъв тест. Ако работодателят поиска служител да направи такъв тест, работодателят също трябва да плати за него. Това се отнася, разбира се, и за тестване на хора без симптоми.

8. Извърпването на теста за корона-вирус не Ви освобождава незабавно от карантинното задължение!