Важна информация за корона-вируса и карантината в Нидерландия

Важна информация за корона-вируса и карантината в Нидерландия

1. Ако служител/работник пътува в чужбина, пътуването се извършва на собствен риск. Пътувайте в чужбина единствено ако е необходимо, а ако го направите това може да има отражение върху заплатата Ви.

Служителят е длъжен да премине 10-дневна карантина след завръщането си в Нидерландия. Работодателят не е длъжен да изплаща заплати за периода на тази карантина.

Read more

Коронавирус и работа в Нидерландия

Важна информация за работници мигранти в Нидерландия

Може би внезапно сте се оказали без работа заради коронавирус. Налага Ви се да се върнете в страната си. Преди да тръгнете, проверете условията в своя трудов договор и се уверете, че правата Ви са защитени.

Read more