новини

ЗАПОЗНАТИ ЛИ СТЕ С ВАШИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИК МИГРАНТ В НИДЕРЛАНДИЯ?

ЗАПОЗНАТИ ЛИ СТЕ С ВАШИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИК МИГРАНТ В НИДЕРЛАНДИЯ?

Read more

Важна информация за корона-вируса и карантината в Нидерландия

Важна информация за корона-вируса и карантината в Нидерландия

1. Ако служител/работник пътува в чужбина, пътуването се извършва на собствен риск. Пътувайте в чужбина единствено ако е необходимо, а ако го направите това може да има отражение върху заплатата Ви.

Служителят е длъжен да премине 10-дневна карантина след завръщането си в Нидерландия. Работодателят не е длъжен да изплаща заплати за периода на тази карантина.

Read more

Коронавирус и работа в Нидерландия

Важна информация за работници мигранти в Нидерландия

Може би внезапно сте се оказали без работа заради коронавирус. Налага Ви се да се върнете в страната си. Преди да тръгнете, проверете условията в своя трудов договор и се уверете, че правата Ви са защитени.

Read more

Декларация относно личната информация

Декларация относно личната информация

Когато се свържете с FairWork за помощ или съдействие, ние имаме нужда от някои ваши лични данни. FairWork борави внимателно с тези данни. За да получите по-точна представа как ние си служим с вашите данни, прочетете по-долу най-важните точки от нашия кодекс за поверителната информация.

Read more