Rapporten van FairWork

Rapport Sexual harassment in the workplace among Polish migrant workers in the Netherlands

Download Sexual harassment in the workplace among Polish migrant women in the Netherlands

Uit kwalitatief onderzoek van FairWork blijkt dat de ervaringen van Poolse vrouwen met seksuele intimidatie op de Nederlandse werkvloer variëren in vorm, omvang en ernst. Maar in alle gevallen veranderde de werkomgeving hierdoor geleidelijk in een onaangename, intimiderende en vernederende plek.

Lees verder

Rapport Kwetsbaarheid van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten voor seksuele intimidatie

Download Kwetsbaarheid van vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten voor seksuele intimidatie

FairWork heeft een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren op basis van interviews met vrouwelijke Poolse arbeidsmigranten. Het doel was meer inzicht te krijgen in de subjectieve belevingen en ervaringen van de Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten wat betreft seksuele intimidatie op de werk(gerelateerde)plek.

Lees verder

Rapport Profiting from dependency

Download Profiting from dependency 

Poolse arbeidsmigranten in Nederland hebben nog steeds te maken met lange werkdagen, onbetaald overwerk, seksuele intimidatie en bedreigingen. Door hun afhankelijkheid van uitzendbureaus blijven Poolse werknemers extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Desondanks blijft de overheid vertrouwen op zelfregulering van de uitzendbranche. Dit is de belangrijkste conclusie uit het door FairWork en SOMO gepubliceerde rapport Profiting from Dependency (2016).

Lees verder

Rapport Zien en Gezien Worden

Download Zien_en_Gezien_Worden

Een onderzoek van FairWork uit 2016 naar de signalering en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Dit rapport is gebaseerd op gesprekken met 20 slachtoffers en 19 professionals van 14 organisaties. We beschrijven wat ons in deze gesprekken is opgevallen. Ook zet FairWork belangrijke bespreekpunten vanuit het perspectief van slachtoffers op een rijtje.

Lees verder

Rapport Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel

Download: Rapport Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel

Dit rapport is een gezamenlijk product van Eline Willemsen (projectleider FairWork) en mr. Marijn Heemskerk (advocate te Amsterdam).

Lees verder

Rapport Verborgen Slavernij in Nederland

Download Verborgen slavernij in Nederland 2012

Verborgen slavernij vindt hier in Nederland plaats onder je neus, om de hoek, zonder dat je het door hebt.

Lees verder

Rapport Uitbuiting in andere sectoren dan de seksindustrie

Download: Rapport_uitbuiting_in_andere_economische_sectoren

Dit rapport uit 2010 beschrijft onze eerste zoektocht naar uitbuiting buiten de seksindustrie. FairWork (toen nog BlinN) heeft 16 maanden onderzoek gedaan naar uitbuiting in sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouw, horeca en huishoudelijke sector in Nederland.

Lees verder