Прекалено тежка ли е Вашата работа и бихте искали по-добра работа с повече сигурност за Вас? Имате работа, но не печелите достатъчно, че да се справяте? Искате по-добра  работа, но не знаете как да я намерите? Работите самостоятелно, но не познавате законите и всички правила? Имате ли чувството, че работодателите не искат да Ви наемат?

Заповядайте на информационната вечер:  ПО-ДОБРА РАБОТА? ТОВА ЗА МЕН ЛИ Е?

Четвъртък, 27 юни 2024
  от 17:30 до 18.00 часа: вход с напитки и закуски

  от 18.00 до 20.00 часа: информационна вечер

Информирайте се за:

•                Разликите между работата в България и Нидерландия;
•                Разликите в трудовите договори;
•                Трудово законодателство;
•                Какво означава, ако работите на черно (нелегално);
•                Правата на временно нает работник;
•                Какво е да сте самонаето лице/да работите независими;
•                Какво профсъюзът FNV и FairWork могат да направят за вас;

•                Вие решавате по коя от горните теми искате да научите повече;

За Maatwerk in Laak:

Maatwerk in Laak е една инициатива на профсъюз FNV. Чрез нея, се предоставя помощ на жителите на Laakkwartier в Den Haag, в намирането на легална и подходяща за тях работа. Тази помощ ние оказваме чрез информационни срещи в квартала, приемни часове за консултации и съвместна работа с компетентни организации.


За FairWork:

FairWork е неправителствена организация,  подкрепяща чуждестранните работници в Нидерландия, които са станали жертва на трудова експлоатация. Подкрепата, която FairWork оказва е напълно безплатна.  Всяка информация която споделите с нас се третира като конфиденциална.