De FairWork Academie

Het trainingsbureau van FairWork, wil dat alle professionals in Nederland mensenhandel signaleren. Hen trainen is één van de manieren om dit te bereiken. Ook scholen wij professionals in de bejegening, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel en delen wij de expertise van FairWork op het gebied van preventie van mensenhandel en cultural mediation.

Wij verzorgen voorlichting en trainingen over mensenhandel. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, Moviera, Immigratie- en Naturalisatiedienst, ambassades, Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Koninklijke Marechaussee en de politie. De FairWork Academie traint ook internationaal.

De onderwerpen van de training bepaalt de opdrachtgever in overleg met de FairWork Academie. Voorbeelden van populaire trainingsonderwerpen zijn: 

  • Hoe signaleer je mensenhandel? 
  • Hoe ga je in gesprek met een (mogelijk) slachtoffer op een manier die bij jou past?
  • Hoe begeleid je (als vrijwilliger) een slachtoffer van mensenhandel? Waar houd je rekening mee? 
  • Welke juridische mogelijkheden en vormen van compensatie voor slachtoffers van mensenhandel zijn er?
  • Hoe verzorg je zelf een bewustwordingsbijeenkomst over mensenhandel?

Trainingsaanbod

Voor ambtenaren

mensen staan om papieren op de grond

Trainingen over mensenhandel voor ambtenaren die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. Lees meer

Voor andere professionals

twee mensen zitten bij filipover

Trainingen over mensenhandel voor professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. Lees meer.

Hoe werken wij?

‘Wat gaan deelnemers na deze training anders doen?’  Deze vraag stellen wij als eerste aan onze opdrachtgevers. Pas als je weet wat je veranderd wilt zien, kun je beginnen met het ontwerpen van een training. Onze trainingen zijn praktisch. We gaan aan de slag met stappenplannen, beeldmateriaal en vaak met een acteur. Praktijkcasussen staan centraal in onze trainingen.

Lees hier meer of bekijk onze folder en algemene voorwaarden.