De FairWork Academie

Het trainings- en adviesbureau van FairWork is de specialist in het leren signaleren van mensenhandel door professionals.  Wij willen dat deelnemers het geleerde de volgende werkdag gelijk kunnen toepassen. Oefenen staat daarom centraal in onze praktische trainingen.

Onze missie is dat alle professionals in Nederland mensenhandel kunnen signaleren. Hen trainen is een van de manieren om dit te bereiken. Wij worden zowel door nationale als internationale partners gevraagd om gespecialiseerde trainingen te ontwikkelen. Denk aan het Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Rode Kruis, CoMensha en talloze gemeenten.

Naast signaleren scholen wij professionals in bejegening, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Ook delen wij onze expertise op gebied van preventie van mensenhandel en cultural mediation. Zelf leren om bewustwordingsbijeenkomsten te verzorgen is ook een specialisme.

Geïnteresseerden kunnen ons vragen een trainingspakket op maat te ontwikkelen voor hun organisatie (In Company). Wij gaan daarbij voor een duurzaam en praktisch aanbod.

Voorbeelden van populaire trainingsonderwerpen zijn: 

  • Hoe signaleer je mensenhandel? 
  • Hoe ga je in gesprek met een (mogelijk) slachtoffer op een manier die bij jou past?
  • Hoe begeleid je (als vrijwilliger) een slachtoffer van mensenhandel? Waar houd je rekening mee? 
  • Welke juridische mogelijkheden en vormen van compensatie voor slachtoffers van mensenhandel zijn er?
  • Hoe verzorg je zelf een bewustwordingsbijeenkomst over mensenhandel?

Trainingsaanbod

Voor ambtenaren

mensen staan om papieren op de grond

Trainingen over mensenhandel voor ambtenaren die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. Lees meer

Voor andere professionals

twee mensen zitten bij filipover

Trainingen over mensenhandel voor professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen. Lees meer.

Hoe werken wij?

‘Wat gaan deelnemers na deze training anders doen?’  Deze vraag stellen wij als eerste aan onze opdrachtgevers. Pas als je weet wat je veranderd wilt zien, kun je beginnen met het ontwerpen van een training. Onze trainingen zijn praktisch. We gaan aan de slag met stappenplannen, beeldmateriaal en vaak met een acteur. Praktijkcasussen staan centraal in onze trainingen.

Lees hier meer of bekijk onze folder en algemene voorwaarden.