Intensieve vaardighedentraining voor aandachtfunctionarissen mensenhandel van Veilig Thuis

Mensenhandel is eenvoudig te missen. We weten dat signalen ook bij Veilig Thuis niet altijd worden gezien. Jij kunt een belangrijke rol spelen om jouw collega’s beter te laten signaleren als aandachtfunctionaris mensenhandel. Maar
hoe doe je dat? Wat vraag je als een collega naar je toekomt met een vaag signaal. Hoe zorg je er überhaupt voor dat collega’s naar je toekomen?

De FairWork Academie heeft eerder speciaal voor jullie een vaardighedentraining ontwikkeld. Deze training is eerder in de coronaperiode online aangeboden. Op veler verzoek bieden wij deze opnieuw aan, bijvoorbeeld om nieuwe collega’s te laten trainen.

Deze eendaagse training leert je jouw rol praktisch vorm te geven. Hoe zorg je dat collega’s gaan signaleren en je weten te vinden? En welke vragen stel je om het ‘vage’ signaal voldoende scherp te krijgen zodat je weet welke stappen je kunt zetten?

Tijdens deze dag gaan we niet in op het fenomeen mensenhandel an sich: Wat is het? Hoe vaak komt het voor? Deze basiskennis wordt als bekend verondersteld. We willen namelijk vóórbij kennis gaan en je vaardigheden leren die je dat dag erna gelijk kan toepassen. Mocht je twijfelen of jouw basiskennis voldoende op niveau is, neem dan contact op met de trainer Romaike Zuidema. Zij kan helpen een oplossing hiervoor te zoeken.

Wat levert dit jou op aan het einde van de dag?

Aan het einde van de dag kun je als aandachtfunctionaris:

1. een motiverend en helder ‘praatje’ houden voor je collega’s die signalen kunnen oppikken, zoals de front office:

  • waarin je helder het belang uitlegt van signaleren mensenhandel
  • waarin je één tot drie praktijkvoorbeelden noemt
  • waarin je aangeeft wat je moet doen bij een signaal of onderbuikgevoel

2. een signaal samen met de collega die het signaal inbrengt, rustig onderzoeken, waarbij:

je methodisch doorvraagt op mensenhandel
een gemeld signaal zodanig kunt beoordelen zodat je de juiste stappen weet te zetten.

logo veilig thuis

Romaike Zuidema

Romaike Zuidema brengt in trainingen mensenhandel het liefst terug tot de kern. Ze werkt daarom graag met checklists en stappenplannen. Als diepgang en nuance vereist zijn, zoekt ze naar verrassende, speelse en doeltreffende werkvormen om dit over te brengen.

‘Ik waardeer het als mensen hun enthousiasme, dilemma’s of bezwaren met mij delen. Vanuit dat punt kun je samen met de inhoud aan de slag.’ Voor FairWork ontwikkelt en verzorgt Romaike al jarenlang met liefde trainingen.

Ze studeerde zowel rechten als genderstudies. Bij Karin de Galan leerde ze alles over het trainersvak in een opleiding tot communicatietrainer. Aan Nyenrode University volgde ze een leergang sociaal ondernemen.

portret romaike trainer bij FairWork

Opgeven?

Je kunt je inschrijven voor deze training op 17 september 2024. De kosten zijn 325 euro (er komt géén btw bij) inclusief goede lunch. De locatie wordt nader bepaald. We proberen een locatie te vinden die logistiek handig is voor alle deelnemers.

Schrijf je in voor de eendaagse training op 17 september 2024

FAIRWORK ACADEMIE

Bij de FairWork Academie, het trainingsbureau van FairWork, werken meerdere trainers. Zij ontwikkelen en verzorgen (vaardigheden)trainingen voor ambtenaren, hulpverleners en andere professionals die in hun dagelijks werk met slachtoffers van mensenhandel in aanraking (kunnen) komen.

Hoewel FairWork expert ‘arbeidsuitbuiting’ is, traint de FairWork Academie over alle facetten van mensenhandel. Onze signatuur: het is niet belangrijk wat wij willen vertellen, maar wat de deelnemers nodig hebben. Wij werken naast ‘weten’ vooral aan ‘kunnen’, zodat je het geleerde de dag erna meteen in de praktijk kunt toepassen. Praktisch dus.

De FairWork Academie wordt door organisaties uit zowel binnen- als buitenland gevraagd om trainingen te ontwikkelen rondom het signaleren van mensenhandel. Ook trainen wij (inter)nationale mensenhandelexperts hoe zij hun kennis begrijpelijk kunnen overbrengen.