Ben jij een hulpverlener die werkt met migranten en wil jij meer leren over mensenhandel, de signalen ervan en hoe je kunt handelen?  Dankzij het Europese project DIRECT (Develop Coordination with MigRants to Enhance inclusion and Trafficked persons) is de e-learning ‘herkennen van mensenhandel’, die eind 2018 ontwikkeld werd in het Nederlands, van het Rode Kruis, CoMensha en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nu ook in het Engels beschikbaar. 

Deze interactieve module is inmiddels al door meer dan 6.200 medewerkers en vrijwilligers die in contact staan met volwassen en minderjarige asielzoekers, statushouders, ongedocumenteerde migranten en buitenlandse werknemers bekeken. De Engelstalige e-module richt zich specifiek op de groeiende groep hulpverleners met een migratieachtergrond die het Nederlands nog niet volledig beheersen. Een extra voordeel is dat deze module eenvoudig kan worden gedeeld met partners in andere EU-landen.  

In 35 minuten leren deelnemers twee onderdelen: ‘Wat is mensenhandel’ en ‘Hoe kun jij helpen’. Binnen deze onderdelen gaan we in op onder meer de verschillende vormen van uitbuiting, signalen van mensenhandel en hoe te handelen bij een vermoeden van mensenhandel.  

De ontwikkeling en publicatie van de Engelstalige module is een resultaat van het project DIRECT, waar ook FairWork deel van uitmaakt.   

logo direct

Lees meer

Bekijk ook andere tips and tools aangeraden door de trainers van de FairWork Academie.