voorblad toolkit voor medische professionals

Medische professionals kunnen bij uitstek signalen van mensenhandel oppikken. Om hen te helpen heeft Fairwork een toolkit ontwikkeld. Het zoomt in op signalen, hoe mensenhandel er in de artsenpraktijk uit kan zien en geeft aan hoe te handelen. Ook biedt het een serie van ‘veilige vragen’ die artsen kunnen stellen om scherper te krijgen.

 

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Mensenhandel valt onder meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van KNMG. Op 20 november 2023 is de herziene versie hiervan in werking getreden. Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen en volwassenen die mogelijk slachtoffer zijn van kindermishandeling en huiselijk geweld en dus ook mensenhandel. FairWork is blij dat de KNMG de ambitie heeft bijzondere aandacht aan mensenhandel te besteden.

Lees meer

Bekijk ook andere tips and tools aangeraden door de trainers van de FairWork Academie.