Wij werken met twee vaste trainers. Afhankelijk van de trainingsvraag werken we samen met ketenpartners zoals CoMenshaInspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Meld Misdaad Anoniem en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s).

 

Werkpraktijk staat centraal

De werkpraktijk van de deelnemers staat centraal in onze trainingen over mensenhandel. We weten namelijk dat mensen pas echt iets leren als het aansluit bij hun dagelijkse verantwoordelijkheden. In de intake vragen we door op de werkpraktijk. Dit is nodig om een training op maat te maken. Wil je dat toezichthouders signalen van mensenhandel oppakken, én daadwerkelijk doorgeven? Dan is het slim aan de slag te gaan met praktijksituaties waarin je oefent.

 

Het gaat dus niet alleen om weten wát de signalen zijn (kennis), maar ook om vaardigheden. Hoe ga je het gesprek aan? Wat vraag je wél? Wij leren mensen zelf een inschatting te maken van de ernst van de situatie: wel of niet melden?

 

Trainen is een vak. De FairWork Academie streeft naar de juiste balans tussen werken aan kennis, attitude en vaardigheden. Zo zorgen we dat deelnemers ná de training echt iets anders gaan doen dan daarvoor. Samen met de opdrachtgever kiezen we zorgvuldig of we komen voor een voorlichting of een training over mensenhandel.

Een voorlichting heeft een ander doel dan een training. Voorlichting is vaak gericht op bewustwording (mensenhandel kan ook bij jou om de hoek voorkomen), informeren en kennisdelen. Een vaardigheidstraining is een logische vervolgstap op een bewustwordingsbijeenkomst.

 

Bekijk ons actuele trainingsaanbod voor gemeenten en voor andere professionals die in hun dagelijks werk in contact (kunnen) komen met slachtoffers van mensenhandel.

  • Karin Burgerhout

    Houdt ervan om ingewikkelde theorie te vertalen naar de praktijk en werkt graag op maatschappelijke thema’s, zoals mensenhandel....

  • Romaike Zuidema

    Brengt in trainingen mensenhandel het liefst terug tot de kern. Ze werkt daarom graag met checklists en stappenplannen.........