Nieuws

Wie klopten aan bij FairWork in 2021?

In 2021 adviseerde en ondersteunde FairWork 1.215 internationale werknemers. Zij hadden tenminste 666 collega’s in een vergelijkbare arbeidssituatie. Dat is niet zo hoog als in 2020, toen vanwege de pandemie een recordaantal mensen bij ons aanklopten (1.831). Maar wel veel hoger dan in de jaren daarvoor (736 in 2019, 449 in 2018). We merken dat steeds meer mensen FairWork weten te vinden. Tevens toont het aan dat internationale werknemers in Nederland nog steeds een kwetsbare positie hebben. De gevolgen van corona speelden een grote rol in problemen die mensen in 2021 bij ons neerlegden.

Read more

Wat heeft FairWork bereikt in 2021?

2021 was een jaar waarin we na de storm van het eerste Coronajaar weer in wat rustiger water belandden. Waarin we verder bouwden aan ons systeem van zelfsturing, de verdere stabilisering van onze financiering en groeiden, zowel in vaste medewerkers als vrijwilligers. Daarmee zetten we goede stappen richting ons doel: je recht halen moet meer opleveren dan het kost.

Read more

Vakantierechten schoonmakers

Eén miljoen Nederlandse huishoudens besteden huishoudelijk werk uit aan particuiere schoonmakers. Zij zijn verplicht de vakantierechten te respecteren. Velen doen dit – bewust of onbewust – niet.

Read more

Folders voor Oekraiense vluchtelingen

FairWork en het Rode Kruis hebben gezamenlijk voor Oekraiense vluchtelingen een folder over werken in Nederland ontwikkeld. Deze is beschikbaar in 3 talen: Oekraiens, Russisch en Engels

Read more

Duurzame arbeidsmigratie met eerlijk werk en autonomie voor werknemers

FairWork ziet momenteel grote problemen rondom arbeidsmigratie. Er is een toenemende vraag naar (essentiële) arbeidskrachten in Europa. Door vergrijzing krimpt de beroepsbevolking, en nu al kunnen veel vacatures niet worden ingevuld met sollicitanten uit de Europese Unie (EU). De coronapandemie heeft duidelijker gemaakt hoezeer Europa afhankelijk is van essentiële werknemers. Op dit moment zijn vraag en aanbod van werk in Europa niet voldoende op elkaar afgestemd.

Read more

Bestuurslid gezocht!

FairWork zoekt een extra bestuurslid om het bestuur te versterken. Gedreven om moderne slavernij Nederland uit te helpen en bereid om sparringpartner te zijn van het team dat cliënten ondersteunt. Heb jij ervaring met het werken met vrijwilligers, met sociaal-agogisch werk en/of  interculturele casuïstiek en migratieproblematiek? Stuur dan een e-mail aan bestuur@fairwork.nu.

Read more

Roemeense migranten bieden online hulp aan nieuwkomers

Vorig jaar telde Nederland zo’n 39.000 Roemeense migranten. Zij kampen vaak met slechte arbeids- en woonomstandigheden. Commissie Roemer pleitte daarom voor certificering van en controle op uitzendbureaus.

Maar Roemeense migranten zoeken ook zélf manieren om hun situatie te verbeteren. Ondanks hun precaire positie, hebben zij ook agency. Hoe doen zij dat, hoe helpen zij elkaar, en welke rol spelen informele bemiddelaars op Facebook groepen in dit proces? Studente Hanna Stuit deed hier voor FairWork onderzoek naar.

Read more

FairWork in de media 2022

Bekijk hier wat over ons werk is verschenen in de media in 2022.

Read more

Nigeriaanse ongedocumenteerden nog kwetsbaarder door pandemie

Sharon van de Akker deed voor FairWork onderzoek naar ongedocumenteerde Nigeriaanse migranten die door de gevolgen van de corona pandemie werkloos werden. Deze groep is nog kwetsbaarder geworden dan ze al was. Toch hebben ze relatief weinig contact met hulpverleners. Ze redden zich vaak liever zelf.

Read more

Lage lonen en racisme voor West-Afrikaanse arbeidsmigranten in horeca Amsterdam

In de horecasector werken veel arbeidsmigranten en zij hebben een verhoogde kans op uitbuiting. Toch worden misstanden in de horeca weinig gemeld. Studente Evelien Beens, zelf jarenlang werkzaam in de Amsterdamse horeca, deed voor FairWork onderzoek. Ze richtte zich op West-Afrikaanse werknemers in de Amsterdamse horeca. Haar conclusie: deze groep ervaart lage lonen en racisme, maar de problemen worden vooral in eigen gemeenschap besproken. Om de groep te ondersteunen is werken aan een relatie met de gemeenschap essentieel.

Read more