Nieuws

Vacature: algemeen bestuurslid (onbezoldigd)

FairWork zoekt een algemeen bestuurslid om het bestuur te versterken. Gedreven om moderne slavernij Nederland uit te helpen en bij voorkeur met Ngo-ervaring. Heb jij inzicht in het werkveld van onze organisatie en beschik je over een netwerk dat voor onze organisatie van belang is? Stuur dan een e-mail aan bestuur@fairwork.nu.
De komende jaren zijn het uitbouwen van de organisatie, het versterken van de centrale positie in de keten en het centraal stellen van slachtoffers in de aanpak van moderne slavernij belangrijke aandachtspunten voor de stichting. Expertise op deze terreinen is dan ook een pré.

Lees verder

Voorbeeldbrieven loonsverhoging huishoudelijk werkers

Huishoudelijk werkers vroegen FairWork om voorbeeldbrieven die ze kunnen gebruiken om loonsverhoging te vragen aan hun werkgever.

Lees verder

Vacature Coördinator ondersteuning Poolse arbeidsmigranten

Wil jij bijdragen aan de strijd tegen arbeidsuitbuiting in Nederland door het werk van onze Poolse vrijwilligers te coördineren?

Lees verder

Vacature Coördinator ondersteuning Roemeense arbeidsmigranten

Wil jij bijdragen aan de strijd tegen arbeidsuitbuiting in Nederland door het werk van onze Roemeense vrijwilligers te coördineren?

Lees verder

Bewustwordingscampagne Europese dag tegen Mensenhandel

Jaarlijks organiseert FairWork verschillende activiteiten rondom 18 oktober, de Europese dag tegen Mensenhandel. Dit jaar spelen we met een bewustwordingscampagne in op de groeiende vraag naar goedkope arbeid in Nederland. De campagne is mede mogelijk gemaakt door de gemeentes Den Haag en Amsterdam.

Lees verder

FairWork in de media 2021

Bekijk hier wat over ons werk is verschenen in de media in 2021.

Lees verder

Kwetsbare positie huishoudelijk werkers

FairWork en La Strada International (LSI) zijn bezorgd over de kwetsbare positie van huishoudelijk werkers. Daarom maken wij ons sterk voor een structurele oplossing voor deze groep. Wij roepen de Tweede Kamer op hieraan bij te dragen en verzoeken om:

Lees verder

Wie klopten aan bij FairWork in 2020?

In 2020 hebben 1831 mensen individueel advies van FairWork ontvangen, bijna tweeëneenhalf keer zoveel als in 2019 (736). Deze mensen hadden op zijn minst 310 collega’s die in eenzelfde situatie zaten (480 in 2019).

Lees verder

Positie EU-uitzendkrachten verbeterd?

Sinds 30 juli 2020 is de herziene detacheringsrichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Roya Farrokhi schreef hier haar masterscriptie Rechtsgeleerdheid over en concludeert dat dit op papier de positie van EU-uitzendkrachten in Nederland verbetert.

Lees verder

Presentatie onderzoek Filipijnse au pairs in Nederland

FairWork ondersteunt arbeidsmigranten die kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Hieronder vallen ook au pairs die via de au pair regeling naar Nederland komen.

Lees verder