Nieuws

Wie klopten aan bij FairWork in 2019?

In 2019 hebben 736 mensen individueel advies van FairWork ontvangen. Deze mensen hadden op zijn minst 480 collega’s die in eenzelfde situatie zaten. Wie zijn deze mensen?

Lees verder

Bogdan werd uitgebuit in een restaurant

Bogdan verhuist in 2018 vanuit Oost-Europa naar Nederland omdat hij wil gaan werken in een restaurant. De eigenaar van het restaurant belooft Bogdan om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen en een arbeidscontract op te stellen.

Lees verder

Ongedocumenteerden tijdens coronacrisis beter beschermen

Ongedocumenteerde arbeidsmigranten zijn sterk benadeeld door de coronacrisis en hun positie is nog kwetsbaarder geworden. Dit vergroot het risico op uitbuiting. De landelijke overheid heeft de verplichting om de mensenrechten van deze groep te garanderen, maar Nederland ziet dat niet als prioriteit.

Lees verder

Online informatiebijeenkomst: Arbeidsuitbuiting in tijden van corona

Werk je met ongedocumenteerden en zie je dat zij juist nu te maken krijgen met misstanden? Ze krijgen niet betaald, worden onder druk gezet, binnenshuis gehouden of juist door hun werkgever op straat gezet?

FairWork organiseert in oktober twee online informatiebijeenkomsten over arbeidsuitbuiting in tijden van corona. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor vrijwilligers van migranten- en steunorganisaties in Amsterdam of Den Haag die (ook) werken met de doelgroep ongedocumenteerden en die niet eerder een training van FairWork hebben gevolgd. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Lees verder

Twee derde Nederlandse bedrijven maakt zich schuldig aan arbeidsuitbuiting

Ongeveer twee derde* van de Nederlandse bedrijven of organisaties zegt zich wel eens schuldig te maken aan arbeidsuitbuiting oftewel mensenhandel**, rekening houdend met het feit dat men medeverantwoordelijk is voor flexibele arbeidskrachten. Eén op de twintig Nederlandse bedrijven en organisaties denkt dat arbeidsuitbuiting vaak binnen de eigen branche voorkomt. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat FairWork heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Team Vier

Lees verder

Impact van corona op ongedocumenteerden in Nederland

FairWork heeft sinds 1 april 2020 rechtstreekse ondersteuning geboden aan ruim 100 ongedocumenteerden met corona-gerelateerde vragen. Verder hebben we contact met steunorganisaties over ongeveer 100 andere mensen zonder verblijfsvergunning, die problemen hebben vanwege de coronacrisis. Dit is uiteraard het topje van de ijsberg. We merken dat we worden benaderd door mensen die voor de coronacrisis geen hulp vroegen. Ze komen nu wel bij ons omdat ze door de crisis het hoofd niet meer boven water houden.

Lees verder

Impact van corona op migranten in Nederland

FairWork wordt overspoeld door vragen van kwetsbare migranten die geraakt worden door de coronacrisis.  In de eerste vier weken van de Nederlandse crisis hebben we 263 corona-gerelateerde vragen van migranten ontvangen, ongeveer 65 vragen per week. Dit is ruim vier keer zoveel in vergelijking met de tijd voor corona: in 2019 ontvingen we gemiddeld 14 vragen per week. 

Lees verder

Voorbeeldbrieven voor werkgever

FairWork ontvangt een groeiend aantal vragen van ongedocumenteerde werknemers die niet meer kunnen of mogen werken en daardoor in ernstige financiele problemen komen. We hebben twee voorbeeldbrieven opgesteld, die werknemers zelf naar hun werkgever kunnen sturen of mailen om het gesprek over hun situatie te openen.

Lees verder

Brief arbeidsmigranten en COVID-19

FNV, CNV, CoMensha en FairWork hebben per brief de aandacht gevraagd van de vaste kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor arbeidsmigranten en COVID-19.

Lees verder

Aanbod FairWork tijdens coronacrisis

FairWork zet zich tijdens deze coronacrisis extra in voor migranten in Nederland, onze doelgroep. Alle medewerkers werken natuurlijk vanuit huis, via internet en telefoon. Wat is ons aanbod op het gebied van informatievoorziening en ondersteuning?

Lees verder