Nieuws

Sterke vrouwen: verhalen over mensenhandel

In 2008 besloot een groep vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel in actie te komen. Geholpen door FairWork richtten zij een zelforganisatie op met de naam ‘Samen Sterk’, om mensen bewust te maken van moderne slavernij in Nederland.

Lees verder

Bewustwordings- en sponsoringsacties

Hier vind je bewustwordings- en sponsoringsactiesacties die particulieren, scholen en bedrijven opgezet hebben over moderne slavernij en sponsoring van FairWork.

Lees verder