FairWork komt voort uit Bonded Labour in Nederland: BLinN. Dit in 1999 begonnen project was een initiatief van hulporganisaties Humanitas en Oxfam Novib. Deze organisaties wilden via BLinN steun bieden aan slachtoffers van moderne slavernij in Nederland. In 2011 is BLinN zelfstandig verder gegaan onder de naam FairWork.

Bij FairWork werkt een klein team van betaalde medewerkers samen met een groep enthousiaste vrijwilligers. In het bestuur van FairWork hebben zitting: Jitze Reeder (voorzitter), Richard Coonen (secretaris), Mirthe Biemans en Toke Huntjens. De bestuursleden zijn onbezoldigd, zij krijgen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Wat doen we?

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland en komt op voor de belangen van de slachtoffers. FairWork heeft drie aandachtsgebieden:

Onze werkwijze:

  • We zoeken slachtoffers van moderne slavernij, we helpen hen en/of verwijzen  door naar andere organisaties.
  • Ook helpen en trainen we hulpverleners, de politie, de immigratiedienst (IND) en andere organisaties die in hun werk te maken hebben met mensen die worden uitgebuit. Door onze ervaring weten we hoe slachtoffers beschermd en geholpen kunnen en willen worden.
  • De meeste Nederlanders weten niet of nauwelijks waar en hoe slachtoffers van moderne slavernij werken. FairWork wil dat veranderen. Dat doen we bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes te voeren.

Onze uitgangspunten:

  • We zijn van niemand afhankelijk.
  • We kijken niet alleen naar de symptomen van het probleem, we willen ook de oorzaken aanpakken.
  • Onze eerste prioriteit is het voorkomen van uitbuiting en mensenhandel.
  • We werken samen met andere organisaties om meer te kunnen bereiken.
  • We moeten gemakkelijk te benaderen zijn voor hulporganisaties en de mensen die zij helpen.
  • We moeten deze grove schending van de mensenrechten stoppen. 

Vacatures

FairWork is op zoek naar VRIJWILLIGER(S) met kennis van de Spaanse taal en cultuur, M/V, 1 of 2 dagen per week.

Als vrijwilliger informeer je Spaanstalige werknemers in Nederland over hun arbeidsrechten en hun opties in geval van arbeidsuitbuiting. Je bent de oren en de ogen van onze stichting en je rapporteert over de manier waarop Spaanstalige werknemers worden uitgebuit in Nederland. FairWork gebruikt deze informatie om de bescherming van slachtoffers van arbeidsuitbuiting te verbeteren. Lees meer