Wij kunnen ons werk niet alleen doen, met onderstaande organisaties werken wij samen.

Politie en opsporingsorganisaties

Met deze instanties heeft FairWork veel contact als het gaat om de signalering en erkenning van slachtoffers van mensenhandel. Andere activiteiten zijn gezamenlijke voorlichting aan slachtoffers, voorlichting en training van personeel en wederzijdse uitwisseling van ervaringen.

  • Inspectie SZW (Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) en Arbeidsinspectie)
  • Koninklijke Marechaussee
  • Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM)
  • Politie

    Advocaten en bemiddelaars
  • Advocaten in vreemdelingen- en arbeidsrecht: samenwerking bestaat uit wederzijdse doorverwijzing van vragen en cliënten, en signaleren van knelpunten.
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel: FairWork heeft regelmatig contact met NRM om te praten over knelpunten, casussen en resultaten van de diverse projecten.
  • Internationale Organisatie voor Migratie (IOM): er wordt samengewerkt met IOM op het gebied van terugkeer van slachtoffers van mensenhandel en bewustwording.

Overheid

Op beleidsniveau heeft FairWork nauw contact met verschillende ministeries, om knelpunten aan te kaarten in beleid en uitvoering van beleid en te overleggen over specifieke casussen.

Fondsen

Meerdere fondsen bieden onze projecten en thema’s financiële steun.