Home > Pers > Persberichten > Nederlanders onderschatten mensenhandel buiten prostitutie

Nederlanders onderschatten mensenhandel buiten prostitutie

17 oktober 2014 - 23:45
Arbeidsuitbuiting

Op 18 oktober, de Europese Dag tegen de Mensenhandel, publiceert FairWork de resultaten van een opiniepeiling over moderne slavernij. Het representatieve onderzoek is in september 2014 door CentERdata uitgevoerd onder 2.127 Nederlanders van 16 jaar en ouder.

FairWork concludeert dat hoewel een grote groep Nederlanders zich ervan bewust is dat moderne slavernij in Nederland voorkomt, er minder bekendheid is met het feit dat mensenhandel ook buiten de seksindustrie voorkomt. 

Moderne slavernij in Nederland?

Maar liefst 86% van de Nederlanders geeft aan dat zij denken dat moderne slavernij in Nederland voorkomt. Tussen mannen en vrouwen bestaan geen verschillen in de mate waarin zij denken dat er in Nederland sprake is van moderne slavernij.

 

Wel lijkt de bewustwording toe te nemen naarmate mensen ouder zijn, met uitzondering van de groep 65-plussers. Ook het hoogst genoten opleidingsniveau speelt een rol; van de Nederlanders die alleen basisonderwijs hebben gevolgd, geeft 70% aan dat zij denken dat moderne slavernij voorkomt in Nederland, tegenover 92% van de universitair geschoolden.

Welke sectoren?

Aan de personen die aangeven dat in Nederland sprake is van moderne slavernij, is een lijst voorgelegd met 17 sectoren. Gevraagd werd in welke van deze sectoren deze misstanden voorkomen. Van de genoemde sectoren is de seksindustrie voor vrijwel de meeste Nederlanders de meest vanzelfsprekende sector waar moderne slavernij plaatsvindt (96,4%).

 

Minder bekend is dat in Nederland ook mensenhandel voorkomt in sectoren buiten de seksindustrie.  Ongeveer de helft van de respondenten denkt aan de landbouw (49,7%) en de schoonmaakindustrie (47,6%), en ruim een derde geeft aan dat moderne slavernij in de Nederlandse bouw zal voorkomen (36,2%). Tevens denkt 31% dat er sprake is van uitbuiting van werknemers in de horeca. Over deze sectoren ontvangt FairWork dan ook regelmatig klachten en ook bij de meldingen die geregistreerd worden door CoMensha scoren deze sectoren hoog.

 

Veel minder respondenten kozen voor de sectoren gezondheid & welzijnszorg (7,2%) , vervoer (12,7%) en industrie (16,8%). Toch is er de afgelopen tijd regelmatig publicitaire en politieke aandacht geweest voor misstanden in deze sectoren en begeleidt ook FairWork slachtoffers uit deze bedrijfstakken.

 

Weinig respondenten noemen de sectoren cultuur, sport & recreatie (3,8%), delfstofwinning (7,9%), handel (7,3%). Er zijn 6 sectoren die door minder 3% van de respondenten gekozen zijn: energie- of waterwinning, financiële instellingen, ideële & belangenorganisaties, onderwijs, openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening.

Omvang moderne slavernij in Nederland

Aan de Nederlanders die hebben aangegeven dat moderne slavernij volgens hen in Nederland voorkomt, is de vraag voorgelegd of zij ook een idee hebben van de omvang. Tweederde van de ondervraagden kan niet zeggen hoeveel mensen in Nederland jaarlijks slachtoffer worden van moderne slavernij. Wanneer een lijst met categorieën wordt aangeboden, denkt 92% dat minder dan 10.000 mensen jaarlijks slachtoffer worden. De categorieën 1000 - 5000 slachtoffers (24%) en 500 - 1000 slachtoffers (22%) worden het meeste gekozen.

 

CoMensha registreerde in 2013 in totaal 1437 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Deze groep wordt algemeen beschouwd als het topje van de ijsberg. Eerder schatte FairWork dat het in Nederland om 21.000 slachtoffers buiten de seksindustrie gaat.